Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Andersson (fotograf null)

Jonas Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag engagerar mig för Sveriges framtid, för att byta riktning bort från den nedmontering vi ser i dag av landet med en vansinnig invandringspolitik som förändrar landet radikalt, en grov brottslighet som breder ut sig och en landsbygdsfientlig politik som inte låter hela Sverige leva. Jag är också en röst för att SD med kraft ska ta kulturkampen mot vänstersidan i politiken.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Eskilstuna, men flyttade till Linköping i Östergötland för universitetsstudier, och det är också här jag är engagerad politiskt sedan över ett decennium tillbaka. Numera bor jag i Linghem, en liten ort mellan Linköping och Norrköping. Jag har en examen i statsvetenskap från Linköpings universitet och gillar t.ex. umgänge med familj/vänner, friluftsliv, historia samt resor.

Vad har du för yrke?

Fil.kand. i statsvetenskap (utbildningstitel).

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen särskild, men respekterar många.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste är så mycket SD-inflytande som möjligt och utfall för vår politik sett till den regering som följer efter valet. Det realiseras i dagsläget bäst tillsammans med M och KD som vi ligger närmast sakpolitiskt, sett till de övriga riksdagspartierna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jonas Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Valfriheten är viktig, men det måste också ställas tuffa krav på finansiell stabilitet och att det är en kvalitativ verksamhet som finansieras med våra skattemedel.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Att avveckla fungerande kärnkraftsreaktorer är galenskap, det har bidragit till de höga sossepriser vi nu ser på el och som slår mot familjer och företag. Sverige behöver i stället satsa mer på planerbar elproduktion såsom kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Den nya och grova brottslighet som breder ut sig i Sverige är i mycket hög grad en följd av en ansvarslös invandringspolitik under decennier så det är där med invandringspolitiken man måste börja för att komma åt många problem kopplade till lag och ordning. Därutöver är skarpa förslag så som visitationszoner bra verktyg, ska sägas, och något jag står bakom.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Ett dumt förslag då ett avskaffande kan gynna en svart ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig I stället för att hitta på nya skatter såsom en "beredskapsskatt" för att finansiera en upprustning av försvaret, så vore det betydligt mer rimligt att skära i Sveriges extremt omfattande internationella bistånd. Vi har enormt stora problem på hemmaplan med brottslighet, hög arbetslöshet, behov hos försvaret m.m. som kräver ekonomiska resurser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Ett mycket dåligt förslag. Kungahuset ger Sverige otroligt många fördelar tillbaka, och det är också en omistlig kultur- och traditionsbärare för oss som land.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Viktigt för att hela Sverige ska leva. Familjer och företag som behöver bilen drabbas hårt av dagens sossepriser på bränsle, som i hög grad beror på höga skatter och på reduktionsplikten. De höga dieselpriserna slår vidare mot åkernäringen och lantbruk på ett sätt som drabbar företagen direkt, men det driver också upp inflationen och gör maten dyrare på hyllan.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig I grunden en bra idé för att göra kulturen friare. Gåvoskatteavdraget är exempel på en typ av förslag som kan utvecklas för att gå mer i den riktningen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Det kommunala självstyret är viktigt att värna på detta område eftersom att konsekvenser lokalt av vindkraftsbyggen kan bli så oerhört stora, t.ex. sett till hur det negativt kan påverka natur- och kulturvärden.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Med sverigedemokratisk politik hade vi aldrig öppnat upp för det hitresta och organiserade tiggeri som de övriga riksdagspartierna länge förnekade ens fanns. Det hitresta tiggeriet är ett betydande problem som behöver sättas stopp för, och helst nationellt för en enhetlig lösning över hela landet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Det finns inget rimligt syfte med att införa detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig All statlig reglering av vilken förälder som ska vara hemma med barnen och hur länge bör tas bort.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Ett extremt dåligt förslag som riskerar att driva på ökade migrationsflöden till Sverige på ett sätt som inte gagnar det svenska folket.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Jag är i grunden mycket skeptisk till ett svenskt medlemskap i Nato, men med anledning av det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde och Finlands ansökan är det svårt att se en annan väg framåt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig En synnerligen dålig idé, det är t.ex. en betydligt bättre idé att finansiera upprustningen med att skära ner på biståndsbudgeten. Med sverigedemokratisk politik hade vi heller aldrig hamnat i dagens situation efter att ha skurit ner på försvaret på det sätt som tidigare socialdemokratiska och borgerliga regeringar har gjort.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig Ett bra förslag, och det finns även bristande opartiskhet hos public service, vilket är ett stort problem som det behöver ageras kring.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: Att se över utjämningssystemet finns det poänger med, men det får inte bli så att välskötta kommuner ska bära kostnader för misskötta kommuner för att de sistnämnda exempelvis har valt att ta emot många nyanlända invandrare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Andersson: I grunden tveklöst ett bra förslag, men det finns också fall som är mycket komplicerade och tveksamma, så som fallet med Norra Kärr i Östergötlands och Jönköpings län, där jag ställer mig mycket skeptisk till en gruvetablering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Andersson: Extra viktig En avgörande fråga. Sverige behöver ha en mycket stram invandringspolitik framöver, och i stället stimulera att personer som inte integreras i Sverige återvänder till andra länder som de har anknytning till. Det behövs tydliga satsningar på återvandring.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Anderssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning