OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rebecka Forsberg (fotograf Daniel Forssberg)

Rebecka Forsberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man vill välja principfast person som inte backar för en debatt. Mina absolut viktigaste frågor är miljö och klimat, jämställdhet, antirasism och kampen mot klassklyftorna.

Presentera dig själv

Jag heter Rebecka, är 23 år och kommer från Göteborg. Till yrket är jag målare, men är just nu tjänstledig för att kunna utföra mitt uppdrag som språkrör för Grön Ungdom (Miljöpartiers ungdomsförbund)! På fritiden tränar jag för det mesta kickboxning eller hänger på Andra Långgatan.

Vad har du för yrke?

Målarlärling.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett rödgrönt styre där Miljöpartiet samarbetar med framförallt Vänsterparitet och Socialdemokraterna. Centerpartiet kommer förmodligen att behövas i det regeringsunderlaget, men jag ser då helst att de får så lite inflytande över den ekonomiska politiken som möjligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rebecka Forsberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Inte en enda krona som borde gått till skolan ska få hamna i skatteparadis eller i Barbara Bergströms fickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Kärnkraften är extremt dyr och tar väldigt lång tid att bygga. Vi behöver billig el, snabbt, för att klara klimatomställningen och där är inte ny kärnkraft lösningen. Framtiden är förnybar!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Visitationszoner innebär att man pekar ut alla som bor i ett särskilt område som potentiella brottslingar. Det är riktigt dålig politik som riskerar att leda till mer rasprofilering och rasism.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Jag är tveksamt inställd till RUT över huvud taget. Mest prioriterat är att så snart som möjligt ta bort avdragen (bidragen) till putsning av matsilver och liknande tjänster. Skattepengar ska inte gå till att subventionera rika människors lyx.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Absolut inte. Självfallet ska Sverige hjälpa människor i nöd, ge mat till barn som svälter och se till så att fler flickor får gå i skolan!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Våra gemensamma skattepengar borde läggas på bättre vård och skola, inte läggas på hög inne på slottet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Vi befinner oss i en klimatkris och måste bli fria från fossilberoendet en gång för alla. Som kompensation för prisökningarna borde istället inkomstskatten sänkas rejält på landsbygden och för de med lägre och normala inkomster. På så sätt går skattesänkningarna till de som faktiskt behöver det, istället för att gå till dem som nöjeskör bensinbil i storstäderna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Idag slår fastighetsavgiften mot de med lägre inkomster. Den borde bytas ut mot en progressiv fastighetsskatt som slår hårdast mot Sveriges rikaste. På så sätt kan vi minska klassklyftorna och få mer pengar till skola och sjukvård.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Det är viktigt att poltiken håller armlängds avstånd från kulturen. Samtidigt finns det institutioner som t.ex. kulturskolan som är beroende av skattemedel för att möjliggöra att barn från alla familjer och delar av Sverige kan få spela instrument, dansa eller spela teater.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Kommuner ska få vara med och bestämma var och när vindkraftverk ska byggas. Men det är inte rimligt att moderatledda kommuner har kunnat stoppat vindkraft långt ute till havs med hänsyn till att det skulle "förstöra havsutsikten".

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Det går inte att förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Detta borde vara en självklarhet: Det är du och inte staten som vet vilken könsidentitet du har. Det måste också bli mycket lättare att byta juridiskt kön för de som behöver och vill göra det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Föräldraledigheten är i grunden en jämställdhetsfråga. På grund av föråldrade könsnormer tar kvinnor idag ut en oproportionerligt stor andel av föräldraledigheten, vilket får negativa effekter på alla kvinnors löner och karriärsmöjligheter. Föräldrapengen borde därför fördelas mer jämt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Skattepengar borde gå till att förbättra vården. Inte till att utöka vinstmarginalerna hos privata nätläkarföretag som har dränerat snarare än bidragit till Sveriges välfärd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Om man har flytt krig eller förtryck borde man få bestämma själv när eller om man vill återvända. Det gynnar varken den enskilda individen eller integrationen att vi idag tvingas människor att gå och oroa sig för att eventuellt bli utvisade till de helveten de en gång flytt, ifrån istället för att fokusera på att lära sig svenska, utbilda sig eller skaffa jobb i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Sverige borde inte ingå i en kärnvapen- och militärallians med länder som varken respekterar demokrati eller mänskliga rättigheter, såsom Polen, Ungern och Turkiet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Mycket viktigt. Speciellt nu när inflationen ökar är det viktigare än någonsin att se till så att man inte blir fattig bara för att man förlorar jobbet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Att helt avskaffa strandskyddet i flera kommuner helt äventyrar såväl allemansrätten som den biologiska mångfalden som redan är hotad i Sverige. Våra stränder ska varken privatiseras eller exploateras bort.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Ja, upprustningen borde finansieras med en återinförd värnskatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Nej, jag tycker det funkar rätt bra som det är idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Extra viktig Ju färre nya bensin- och dieselbilar som säljs, desto färre personer kommer att fasta i ett fossilberoende. Detta bör såklart kompletteras med rejäla satsningar på såväl laddifrastruktur som svensk-producerat HVO ovh biogas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Nej, det finns ingen forskning som visar att detta skulle vara positivt för kunskapsinlärningen. Sveriges elever behöver bättre utbildning, inte mer betygspress.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Ja, vi har ett stort problem idag med ökande klyftor mellan stad och landsbygd. Med mer omfördelning skulle fler svenskar i hela landet få tillgång till bättre välfärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Samtycke kan inte köpas. Det är helt orimligt att torskar idag inte kan få högre straff än böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Extra viktig Sverige behöver fler billiga hyresrätter, inte höjda hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Framförallt behöver vi satsa på att bygga ut och rusta upp järnvägen och tågtrafiken i hela landet, men även satsa på snabba tåg som kan konkurrera ut flyget på populära sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Det är orimligt att man idag får olika bra vård beroende på vilken region man bor i, därför borde staten ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Extra viktig Ingen ska behöva jobba för att man inte har råd att vara sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Nej, istället behöver vi se till att fler kan få en trygg anställning men en god arbetsmiljö och en rimlig lön. Alltför många, framförallt unga, utnyttjas idag av oseriösa arbetsgivare via gig-jobb, sms-vikariat och visstidsanställningar. Detta måste få ett stopp.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Forsberg: Nej. Jag är inte emot alla gruvor, men det är orimligt att staten idag gång på gång skiter i samernas grundlagsskyddade rättigheter till förmån för gruvföretagens kortsiktiga vinster. Om man ska bryta nya gruvor ska det göras med höga miljökrav och under förutsättningen att man inte samtidigt gräver upp renbetesmarker.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rebecka Forsberg: Asylrätten är en mänsklig rättighet och som måste försvaras. Den som flyr har inget val, men det har vi. Jag vill lika lite som någon annan att människor ska behöva fly från sina hem, men när fler är på flykt än någonsin innan måste Sverige och EU ta sitt medmänskliga ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rebecka Forsberg: För att kunna bekämpa den grova gängkriminaliteten samt förhindra och lösa fler mord behöver polisen få lite större befogenheter än idag. Med detta sagt får vi inte samtidigt helt och hållet avskaffa den personliga integriteten - det krävs en balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rebecka Forsberg: Extra viktig Under de senaste 30 åren har rika blivit rikare, samtidigt som fattiga har blivit fattigare. Det är helt orimligt att vanliga arbetare idag betalar mer skatt än de som lever på kapitalägande. Med fler och högre kapitalskatter kan vi bekämpa klassklyftorna och samtidigt få in mer pengar till välfärden och klimatomställningen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rebecka Forsberg: Extra viktig Skogen lagrar enorma mängder koldioxid som annars hade släppts ut i atmosfären. Dessutom är en biologiska mångfalden i Sverige starkt hotad när alltmer gammelskog huggs ner och trädplantage breder ut sig. Därför måste vi skydda mer skog än idag, för klimatet och den biologiska mångfaldens skull.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rebecka Forsbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Rebecka Forsberg: Vi måste satsa stort på såväl den gröna omställningen, som på att rusta upp välfärden.