Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gustaf Kock (fotograf Erik Hammarbäck )

Gustaf Kock

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige är idag ett land där skjutningar, sprängningar och gängkriminalitet har blivit vardag, För att vi ska ändra på detta måste vi nu kavla upp ärmarna och arbeta hårt. Vi behöver skärpta straff, slopad ungdomsrabatt och stärkt polis för att bromsa den utveckling som nu sker i samhället. All politisk makt kommer ifrån väljarna och det är Er jag vill representera.

Presentera dig själv

32 år och hemmahörande i Skåne. Arbetar inom byggbranschen som projektchef. Politisk aktiv inom kommunen med uppdrag inom grundskolan samt Sveriges domstolar.

Vad har du för yrke?

Projektchef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

carl bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna och KD som styr i samråd med SD. Detta för att få en politik som är bra för Sverige och invånarna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gustaf Kock

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Kan en privat aktör erbjuda samma tjänst och kvalité ska denna även ges möjlighet till vinstutdelning. Detta kan sedan återinvesteras i fler skolor

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Extra viktig Vi behöver öka vår energi produktion med fossilfria alternativ som även är effektiva och reglerbara. Med långsiktiga regler skulle nya generationers reaktorer kunna återanvända redan använt bränsle vilket skulle gynna samhället och bär planet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Extra viktig Vi måste ge polisen fler verktyg för att stävja den kraftiga brottsligheten vi ser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Rut och rot avdragen genererar mer intäkter än utgifter. Det gör det självklart att dessa ska vara kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Extra viktig Sverige är i ett läge där vi ser att vi måste göra tuffa prioriteringar och satsningar. Därför bör vi sänka vårt bistånd tills vi fått ett land i balans.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Större delen av pengarna som tilldelas går till underhåll av fastigheter samt lön till personal. Kungahuset är ett kulturarv som vi bör vara stolta över.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Människor måste kunna röra sig utanför stadskärnor. Drivmedelsskatter påverkar även konsumentpriserna i väldigt stor utsträckning vilket gör att dessa höga skatter slår väldigt hårt på hela samhället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Tiggeri är inget som hör hemma i det offentliga rummet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Fler juridiska kön förändrar ingenting och dom hinder/problem som finns idag skulle inte lösas med ett till juridiskt kön

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Extra viktig Står för det fria valet och anser att föräldrar är ansvariga och lämpliga till att ansvara hur deras barn växer upp och fostras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Står upp för det fria valet. Samhället ska erbjuda den service som allmänheten efterfrågar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Man ska kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd genom att lära sig språk och vara självförsörjande

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: För att trygga vår frihet behöver vi tillhöra en allians

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Dom som arbetat och tillfälligt hamnar utanför arbetsmarknaden ska kunna försörja sig. A-kassan har legat oförändrad en längre tid och behöver därför anpassas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Försvaret är en av statens kärnverksamheter och ska därmed finansieras före andra utgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Många delar i publicera service är idag inte relevanta som tidigare. Samtidigt bör regler för public service ses över för att minska den avgift som tas ut av medborgare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Det finns inte alternativ idag för att ersätta allas behov av fordon som drivs av diesel/bensin

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Viktigt att vi redan tidigt börjar se vilka elever som behöver extra hjälp i skolan och samtidigt fånga upp dom elever som är hög presterar i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Kommuner som lyckas med sin verksamhet ska inte bestraffas av kommuner som inte lyckas med sin kommunala uppdrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Alla straff skall höjas

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Den tid det tar att bygga infrastrukturen för en sådan satsning är så lång att tekniken redan är förlegad när det står klart. Bättre satsa på sträckor med mindre stopp och upprustning av befintlig infrastruktur. Annars finns andra alternativ likt Hyperloop mm som mer skulle klara framtidens krav.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Måste öppna upp arbetsmarknaden genom en friare arbetsmarknad

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Kock: Vi måste ta tillvara på vår gruvindustri

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Kock: Vi måste bromsa upp för att kunna ordna upp dom fel som finns och fokusera på få ut redan mottagna i samhället med egenförsörjning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Kock: Polisen måste få tillgång att utnyttja verktyg som i andra länder visat sig vara framgångsrikt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Kock: Höjs skatten minskar viljan att betala den. Detta medför skatteplanering i högre utsträckning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Kock: Vi har en bra skogsindustri. Men skog mår bra av att avverkas då ny planterad skog renar luften. Detta måste ske balanserat.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gustaf Kocks val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning