Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Aron Emilsson (fotograf null)

Aron Emilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är besjälad av uppgiften att göra Sverige bra igen. Jag är stolt över att vara svensk, men Sverige har gått sönder och för våra barns och barnbarns skull vill jag vara med och reparera vårt land. Man får en plikttrogen och lojal företrädare som inte räds hårt arbete med mig i riksdagen.

Presentera dig själv

Jag är 32 år och bosatt i Sankt Anna skärgård i Östergötland, där jag har starka rötter sedan lång tid tillbaka. I dag äger och förvaltar jag en 1700-talsgård med min sambo, katt och hund. Musik, lyrik och byggnadsvård är stora intressen.

Vad har du för yrke?

Examen i kulturarvsstudier med inriktning historia och studier i statsvetenskap.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Erik Gustaf Geijer

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna ett regeringsskifte och att SD, M och KD med stöd av L vinner regeringsmakten och riksdagsmajoriteten.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Aron Emilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Det finns ett reformarbete att göra för att försäkra oss om att vinstutdelning i välfärdsverksamheter såsom skolor leder till att verksamheten i fråga utvecklas och förbättras och att vinsten därigenom i någon mån återinvesteras i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Sverige har i grunden goda förutsättningar att uppnå en stabil och planerbar energiförsörjning och elproduktion till rimliga och stabila priser genom vattenkraft och kärnkraft som bas. Då behöver en utbyggnad av modern kärnkraft komma till stånd.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Det är helt nödvändigt att polisen får alla rimliga och rättssäkra verktyg som är möjliga i kampen för ökad trygghet och brottsbekämpning i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Ja, i ett läge där bistånd inte följs upp, utvärderas eller i tillräcklig grad hindras från att förskingras i korruption, behöver en del av biståndet ses över och minska. Det är dessutom rimligt att Sverige anpassar sin nivå till andra jämförbara länder i högre grad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Sverige ska vara stolta över vår monarki och statschef med familj och det representativa och plikttrogna arbete kungahuset bedriver för vårt land och vårt renommé, så de ekonomiska villkoren ska vara rimliga och tydliga.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Att kunna tanka bilen, eller traktorn, ska inte vara en klassfråga. Bränslepriserna behöver sänkas här och nu, för både privatbilisters och lantbrukares och transportnäringens skull och då är skatten en viktig del.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Har man en gång investerat och köpt sin fastighet, så äger man den och fastighetsskatten är en form av skatt som är både omotiverad och otydlig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Ja, kulturlivet behöver i ökad utsträckning ges möjlighet till fler ben att stå på utöver de offentliga bidragen. Med fler finansieringskällor och aktörer kan ett friare kulturliv åstadkommas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Nej, den kommunala självstyrelsen ska värnas och medborgardialogen och miljövärden likaså, så kommuners möjlighet att stoppa vindkraftsbyggen ska vara goda.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Sverige har under lång tid varit framgångsrika i att enträget och med sociala reformer och välstånd arbeta bort tiggeri som försörjning, därför ska vi inte acceptera att det slår rot igen, utan tillse att alla som laglydigt och med uppehållstillstånd befinner sig i landet uppnår intäkter för sitt uppehälle på annat sätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Alla familjer har sina egna förutsättningar och sin egen försörjning och vardag att ta ansvar för och vet sitt eget bästa. Det offentliga ska inte gå in och detaljstyra föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Det är uppenbart att en översyn och konsekvensanalys av rådande finansiering och regelverk behöver göras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Tillfälliga uppehållstillstånd, ej permanenta, bör vara huvudregeln.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde och Finlands beslut om medlemskap i Nato är avgörande skäl för Sveriges hållning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: A-kassan är en omställningsförsäkring och en elementär grundtrygghet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Strandskyddet bör reformeras för att kunna anpassas utifrån de lokala förutsättningarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Sverige har ett av världens högsta skattetryck. En ökad del av statens intäkter ska gå till vårt försvar. En separat skatt för det ska inte behövas, det vore ett tecken på att prioriteringarna är fel inom budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Public service bör ha ett brett samhällsuppdrag, men vissa delar kan smalnas av, medan andra kan förstärkas i fråga om det unika samhällsuppdrag som finns.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Kostnader för den enskilde, brist på delar och bristande laddinfrastruktur gör att bensin- och dieselbilar inte kan ersättas av elbilar i nuläget.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: En översyn av den ekonomiska utjämningen bör göras, men det är inte självklart att en ökad omfördelning vare sig är konstruktiv eller hållbar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Marknadshyror skulle slå hårt mot socioekonomiskt svaga grupper och göra det svårt att bo och leva för många.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Resurserna bör satsas på vård, underhåll och utbyggnad av befintligt väg- och järnvägsnät i stället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: En konsekvensanalys bör göras. Mycket tyder på att det vore fördelaktigt för nationell likvärdighet och likhet inför vården om ansvaret hos alla olika regioner överfördes till staten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Aron Emilsson har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Emilsson: Trygghet och flexibilitet ska råda på svensk arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aron Emilsson: Sverige har gjort många fel i invandringsmottagandet och tagit ett oproportionerligt ansvar i förhållande till andra länder. Vi bör verka för ett asyl-minimum och återvandring dit det nu råder lugn.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aron Emilsson: Våra brottsbekämpande myndigheter måste vässa sina verktyg alltmer, liksom möjligheter till avlyssning och övervakning, för att komma tillrätta med och nöta ut den organiserade kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aron Emilsson: Produktionsmål och miljömål behöver bli mer balanserade och natur- och kulturvärden liksom gårdars egna ekonomiska möjligheter till avkastning öka.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Aron Emilssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning