Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elin Hylander (fotograf null)

Elin Hylander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ung och samtidigt erfaren som grön politiker. Jag har varit språkrör för Gröna studenter och arbetar heltid med politik. Mina styrkor har alltid varit att kunna se saker från olika perspektiv, kunna pedagogiskt förklara min syn och att förutse hur andra kommer agera. Jag kan det politiska hantverket. Låt mig bidra till ett grönare, mer hållbart och roligare samhälle.

Presentera dig själv

Mitt namn är Elin Hylander, jag är miljöpartist sedan 2011 och arbetar till vardags med att skapa hållbar trafik i Stockholm. Mina hjärtefrågor gäller utbildning, mänskliga rättigheter och självklart klimat och miljö. Jag bor i ett kollektiv på Värmdö, jag har en partner och en bonusdotter. Jag sjunger i kör och övar på min tyska. Att skapa roliga, vackra och levande städer är mitt kall.

Vad har du för yrke?

Borgarrådssekreterare på trafikroteln i Stockholm

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett rödgrönt styre, med partier som sätter planeten och mänskliga rättigheter högt på agendan.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Elin Hylander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Skattepengarna ska gå till barnens och ungdomarnas undervisning och skolgång. Skolor ska kunna behålla en buffert för framtida utgifter, men i övrigt ska pengarna gå direkt till eleverna och deras behov.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Det är bättre att satsa på sol och vind, samt på att bygga ut möjligheten att lagra el genom ex batterier. Då kan vi använda mer el när det behövs under dygnet. Annars behöver överföringskapaciteten mellan norra Sverige och södra förbättras - och energieffektiviseringen öka.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Visitationszoner löser inte problemen utan kommer istället att öka konflikten mellan polis och människor i utsatta områden. Det blir rasistiskt och felriktat. Det är bättre att ha fler poliser på plats, att öka benägenheten att anmäla brott och ge bättre stöd till den som vittnar. Och att satsa på utsatta områden så att kriminalitet inte blir enda upplevda sättet att kunna komma någonstans i livet

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: RUT i dess nuvarande form borde avskaffas. De som har råd med sådana tjänster med avdrag har generellt sett råd med dem även till fullpris. Däremot finns det andra miljövänliga tjänster som borde ingå i RUT, exempelvis fler reparationer av saker som gör att återanvändningen ökar och nykonsumtion minskar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi bör stötta andra länder till att kunna utvecklas, särskilt med fokus på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Om vi vill att alla människor ska kunna leva ett bra liv behöver vi ta ett större ansvar, eftersom vi har större ekonomiska resurser. Det är en rättvisefråga.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Kungahuset bör kunna genomföra sitt uppdrag mer effektivt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Vi befinner oss i en klimatkris. Det sista vi behöver nu är billigare fossila drivmedel. Samhället måste ställa om till förnybar energi och försäljningen av diesel och bensin måste sluta. Människor som har det tufft när de ekonomiska marginalerna krymper bör få stöd på annat sätt, genom ex högre försörjningsstöd eller bostadsbidrag. Det går att stötta människor på ett miljömässigt hållbart sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Fastigheter har ökat oerhört mycket i värde under de senaste åren. Det är också en av få tillgångar som inte går att flytta till i ett skatteparadis. För att samhället också ska få ta del av vinsten inom bostadssektorn behövs en högre skattenivå, som kan användas för att hjälpa fler in på bostadsmarknaden. Detta är en stor rättvisefråga. Bostäder ska inte vara en investering utan just boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Kulturen ska vara till för alla och finnas tillgänglig i hela samhället. Därför behöver det offentliga ta ett stort ansvar för att det ska finnas kultur av olika former i hela landet. Sedan kan privata aktörer komplettera, men basen behöver alltid finnas där. Nuvarande budget ska inte skäras ner utan snarare öka.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Det är bra och viktigt att kommuner har självbestämmande. Samtidigt är energifrågan en nationell fråga. Fler kommuner borde säga ja till vindkraft. Vi vill motivera kommuner med att delar av intäkterna ska stanna lokalt. Kommunerna bör också enbart kunna säga nej i början av processen så att planering inte görs i onödan. Yes in my backyard, jag har gärna vindkraft!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Det går inte att förbjuda fattigdom. Med ett förbud kommer är att det kommer bli ännu svårare för utsatta människor att få mat för dagen. Många som kommer till Sverige för att tigga är romer, där de blir systematiskt diskriminerade i sitt hemland. Den diskrimineringen måste få ett slut och EU måste lägga sanktioner mot länder inom unionen som behandlar sin egen befolkning illa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Kön och genus är inte binärt. Människor kan se ut fysiskt på många olika sätt och definiera sig på än fler. Det är upp till varje människa att ta reda på vilket kön, genus och sexualitet man har. Det är en mänsklig rättighet. Idag drabbas många HBTQIA-personer av diskriminering och psykisk ohälsa. Att erkänna ett tredje kön skulle hjälpa så många människor att må bättre och få leva i större frihet

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Idag lever män och kvinnor relativt jämställt tills de skaffar barn. Då kvinnorna tar ut mer föräldraledighet tappar de karriärmässigt och får efter det ta större ansvar för hem och barn. I Sverige är i princip alla andra rättigheter individuellt baserade. Det borde även rättigheten till att få föräldraledighet vara. Om staten ska bidra med pengar så ska pengarna öka jämställdheten, inte tvärtom

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Nätläkare har framför allt kommit till i Sverige för att det är svårt att få kontakt med en läkare snabbt genom regionala vårdcentraler. Nätläkare är bra för mindre eller smittsamma åkommor. Nätläkare borde dock i större utsträckning finnas i offentlig regi, så att resurserna stannar inom regionernas verksamheter. Det borde istället bli lättare att få en bra vårdkontakt genom vårdcentralen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Människor som flyr undan krig och förtryck ska få en chans till en ny fristad. Om de kan behöva flytta igen och ta sig tillbaka till ett osäkert land blir det svårt att bygga ny trygghet och därmed blir det också svårt att integreras. Med PUT kan människor bygga upp sina liv igen och läka från de trauman som kriget eller katastrofen orsakat dem.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: NATO bygger på kapprustning, där varje land bör lägga stora pengar på att rusta upp sin militär. Säkerhet kan skapas på andra sätt genom samarbete mellan demokratiska krafter, diplomati och ökat civil kapacitet. Genom att göra oss mindre beroende av gas, olja och förnödenheter från andra länder kan vi öka vår säkerhet. FNs roll i världen behöver också stärkas.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Det är bra att ha en hög A-kassa, så att människor inte väljer första bästa jobb efter att de har blivit arbetslösa, utan ett jobb där de har rätt kompetens och intresse. Det är bättre i längden, så att människor inte är för överkvalificerade för sitt arbete och knuffar undan andra som hade kunnat ta det jobbet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Strandskyddet finns till för att ge människor tillgång till vatten, men har även resulterat i ett ökat skydd för växter och djur. Strandskyddet skulle kunna mildras i landsbygdskommuner med mycket vatten och liten befolkning, men helt avskaffat kan resultatet skada vatten, växter, djur och människors tillgång till sjöar och vattendrag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: I grunden är jag skeptiskt till en större ökning av försvarsbudgeten. Om budgeten måste höjas är det dock bättre med en skattehöjning än att skära i andra viktiga saker som staten gör. I synnerhet biståndet behöver stärkas i oroliga tider som dessa.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Public service ska både stå för det nyttiga och det underhållande, så att människor söker sig till kanalerna och tar del av det mesta. Journalistik och kultur ska alltid skötas på armlängds avstånd och politiken ska inte blanda sig i för mycket.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Klimathotet är vår tids stora kris. Genom att fasa ut nybilsförsäljningen med klimatskadliga drivmedel kommer samhället och företagen att ställa om snabbare. När politiken ger tydliga visioner ställer företagen om, och det är också vad företagen själva efterfrågar. Den som inte har råd med en ny elbil kan då fortfarande köpa en begagnad bil. Men det är dags att nyproduktionen blir mer hållbar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Betyg tidigt i livet sätter stämplar på barn, särskilt på de barn som inte klarar skolan så bra. Lärare vet redan idag vilka elever som har det svårt eller som inte klarar sig själva. Det som behövs är fler insatser tidigare, med stöd av specialpedagog, mer lärartid, psykologiskt stöd från BUP eller liknande. Inget barn ska lida av att det finns för lite resurser i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Ofta beror skatteinkomsterna i en kommun på hur befolkningen ser ut. En kommun med många i arbetsför ålder är ofta rikare, medan en kommun med många barn eller äldre fattigare. För att kunna ha tillräcklig service i hela landet behövs omfördelning. Även den som är ung eller äldre i en fattig kommun ska ha rätt till bibliotek, kultur och fritid. En kommun bestämmer inte sin befolkning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Sexköp är idag skambelagt, samtidigt som mänga män köper sex. För att fler ska våga anmäla är det viktigt att fler brott klaras upp och att straffet inte är alltför hårt. Viljan att anmäla ett brott minskar om straffet känns för stort. Straffen borde dock skärpas jämfört med idag, då många som befinner sig i prostitution också lider av trafficking eller annan utsatthet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Det har under alltför lång tid byggts väldigt lite hyresrätter i Sverige. Det gör att efterfrågan på hyresrätter är väldigt hög. Prisläget är idag redan över vad många människor har råd med, och en högre prisnivå skulle vara svårt för många att ha råd med. Fler aktörer behöver fortsätta att bygga bostäder även när marknaden har svalnat lite. Där behöver särskilt allmännyttan ta extra ansvar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Det behöver byggas mer järnväg i Sverige, dagens räls räcker inte till. När ny järnväg byggs är det bra att göra enligt modern teknik, som också kan förkorta restiderna till kontinenten. Beräkningar visar att koldioxidutsläppen av byggandet skulle tas snabbt igen. Det är dags att gå från ord till handling och börja bygga.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Det finns många saker att åtgärda inom vården i Sverige. Tillgången till vård måste bli bättre och jämlikheten öka. Men det ser redan idag väldigt olika ut inom en region, så att förstatliga vården kommer inte lösa problemet. Det handlar istället om att resurser måste prioriteras utefter behov, inte utefter var det går att få patienter med enklare problem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Idag kan många med tjänstemannajobb styra över sin arbetstid och arbeta hemifrån eller vara ledig en dag då man inte mår helt hundra. På andra jobb går det inte, vilket ofta också är jobb där människor har dåligt med ekonomiska marginaler. De som arbetar med barn blir dessutom ofta sjuka av jobbet. En avskaffad karensdag ökar jämlikheten och gör att smitta minskar då färre går till jobbet sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: LAS har till stor del spelat ut sin roll, då många företag väljer att ha korta kontrakt som gör att människor inte blir fastanställda, sk. inlasade. Det gör att tryggheten för nya på arbetsmarknaden blir mycket sämre, då det blir svårt att få ett fast jobb. Arbetsgivare borde bli mindre nervösa för att fastanställa, men reglerna kan också förenklas något, så att tiden som anställd väger mindre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hylander: Gruvor ska få tillstånd efter att de genomgått en ordentlig miljöprövning, kulturprövning och när det är tydligt att företaget har resurser att ta hand om sanering efter att verksamheten har avslutats. Historiskt har det ofta varit så att företag har bedrivit gruvdrift, gått i konkurs och att staten sedan har fått bekosta saneringen. Företag ska vara seriösa och ta hand om sitt eget avfall.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hylander: Extra viktig Människor som flyr från krig, konflikter och förtryck ska kunna få en ny trygg plats i tillvaron. Ingen av oss väljer när, var eller hur vi föds. Därför måste vi vara öppna och välkomna människor som fötts med sämre möjligheter än oss. Samtidigt ska vi arbeta för att minska konflikterna och behovet av att fly. Ingen vill bli flykting. "Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal".

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hylander: Helt utan brottsmisstanke bör avlyssning inte ske. Idag kanske polisen har värderingar som vi står bakom, men vi vet inte vart material kan komma i framtiden. I en auktoritär och konservativ stat kan sådant som sexualitet, politisk åsikt eller livsstil vara skäl nog för avlyssning. Vi vill inte uppleva Östtyskland igen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hylander: Klyftorna i Sverige ökar. Det är inte bra för samhället. Det som framför allt gör att klyftorna ökar är dock inte inkomsterna, utan förvaltning av kapital. Därför är det viktigt att kapital börjar beskattas på liknande sätt som inkomster, så att de farligt växande klyftorna i Sverige kan minska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hylander: Sverige har inte mycket urskog kvar. Skog huggs ner för att ersättas med granplantage. Skogen har ett värde i sig och det är mycket värt om den står kvar, både för klimatet och för den biologiska mångfalden. Gammal skog går inte att ersätta med nya träd. Om det behövs ekonomiska incitament för att behålla mer skog kan det vara något att införa. Hårdare krav på virke behövs också.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elin Hylanders val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning