Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Zarah Sjökvist (fotograf Tomas Kullström )

Zarah Sjökvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har varit engagerad i M sedan tidiga tonåren. Har redan sedan början varit fast vid att ha en ”vanlig” karriär bla i restaurang- och fastighetsbranschen, som soldat och egenföretagare med stall. Gör det jag tror på och säger det jag tycker, en självklarhet för mig men tyvärr inte för alla.

Presentera dig själv

Född, uppvuxen och numera bosatt på en liten gård i Vallentuna. Jobbar heltid i FM, har två små barn och renoverar med min bättre hälft. Alltid varit engagerad för det jag tror på; frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Självklart behöver vi betala skatt men den ska också gå till rätt saker.

Vad har du för yrke?

HR-generalist, tidigare soldat (GSS) som utbilda mig för personalen i FM.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig majoritet i regering och riksdag så det går att fatta beslut.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Zarah Sjökvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Organiserat tiggeri bör vara förbjudet. Samtidigt viktigt att förbudet inte riskerar att drabba hemlösa från att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Politiken bör fokusera på det grundläggande för att få samhället att fungera. Samhället borde fokusera på individer och inte kön. Framförallt inte lägga mängder med skattepengar på utredningar som istället kan ge mer till bla utbildning, pensionärer och ett säkrare Sverige.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Fortsätt reservera dagarna som idag. Ge föräldrarna möjlighet att kunna föra över dagar till andra närstående som ex mor- eller farföräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Det ska inte spela roll vem du väljer som vårdgivare. Det viktiga är att du får rätt vård i rätt tid. Där underlättar nätläkare som komplement exempelvis för att inte behöva resa långt och sitta i långa köer hos lättakuten för att enbart kunna få en remiss till nästa instans.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Extra viktig För att kunna ta hand om andra måste du ta hand om dig själv. Vi har de senaste åren haft för stor invandring i förhållande till vad samhället klarar av. Vi måste därför kraftigt minska invandringen och vända utvecklingen. Sverige bör även kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd om brott med fängelse begås.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Lika självklart som du försäkrar din bostad är det att satsa på Sveriges försvar. Sverige har redan ett starkt samarbete med NATO så ett medlemsskap är det som återstår för att få försvarsgarantier och dessutom ett tydligt beslut i ökad försvarsbudget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: A-kassan behöva för att kunna möjliggöra försörjning i kortare perioder. Gör det istället lättare att återgå i arbete genom att ex sänka kostnaderna för företag som anställer och skattelättnader för arbetslösa som börjar arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Extra viktig Vi ska underlätta bostadsbyggandet. Ta bort det generella strandskyddet och ge kommunen rätt att själva välja ut områden för strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Extra viktig Att försvara vårt land och vår demokrati ser jag som en grundläggande skyldighet för politiken. Vi måste kunna både omfördela och minska skatterna och ändå satsa på försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zarah Sjökvist: Public service är viktigt för samhällsbevakning och nyheter. Däremot bör det granskas hårdare och ställa högre krav på kvalitet precis som att skolan och vården granskas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Zarah Sjökvist: Extra viktig Sverige har haft för hör invandring de senaste åren och behöver kraftigt minska för att kunna återhämta i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Zarah Sjökvist: Låt skogsägarna göra det som de gör bäst. Ta hand om sin egna mark.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Zarah Sjökvists val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning