Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker det är viktigast att du går och röstar. Varför jag har valt att engagerar mig i Socialdemokraterna är enkelt. Jag själv hade en tuff uppväxt och tycker det är viktigt med ett samhälle som finns där för dem som behöver det. Jag tycker vi arbetare ska vara med och forma den politiken som i största hand påverkar oss. Tycker du det är viktigt med fler arbetare i Sveriges riksdag? Kryssa mig

Presentera dig själv

Hej! Claes Thim heter jag, 32 år gammal. Jag är uppväxt i Luleå och bor nu i Huddinge tillsammans med fru/son och fåglar. Jag har jobbat cirka 10 år som installationselektriker, samtidigt som jag var förtroendevald på Svenska Elektrikerförbundet. Har även jobbat som yrkeslärare på Thorlidsplan gymnasium. Jag har en bakgrund som skyddsombud och brinner extra mycket för arbetsmiljö/arbetsrätt.

Vad har du för yrke?

Ombudsman på Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 5 (Stockholm)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Göran Hallberg, lokalpolitiker Huddinge

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Majoritetsstyre av Socialdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Claes Thim

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Extra viktig Jag tycker det är en självklarhet att våra skattepengar inte ska gå till skolföretagens vinster. Bättre att återinvestera dem pengarna i barnens utbildning. Jag är inte emot privata aktörer i skolan men vinstintresset ska inte vara det som driver dem.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Vi måste göra mer för miljön och titta på andra mer miljövänliga lösningar. Exempelvis vindkraftverk eller solpaneler.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Finns bättre saker att lägga pengarna på. Exempelvis utveckla ROT så det blir mer förmånligt att göra energieffektivisering på sin bostad. Om RUT-avdraget ska finnas kvar bör det i så fall begränsas så endast de med lägre inkomster kan nyttja dessa för det är där dem gör mest skillnad för individen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Självklart ska vi som land hjälpa andra. Solidaritet är viktigt! Sen är det viktigt att pengarna går till rätt saker.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Här tycker jag det finns bättre saker att lägga våra gemensamma skattepengar på.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Tycker det är en dum idé att sänka skatten med tanke på hur miljön ser ut på vår planet. Dock tycker jag det är viktigt att vanliga arbetare ska inte bära hela den kostnaden och här borde man se över andra lösningar. Ex. höja avdraget för resa med bil till och från jobbet, minska kostnaden på åka kollektivtrafik osv.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Helt fel läge att höja skatten på fastigheter just nu.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Kultur berikar vårt samhälle och för att säkerställa att det är tillgängligt för alla och att det finns ett stort utbud tycker jag det är viktigt att vi med våra gemensamma medel säkerställer detta.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Claes Thim har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Absolut inte. Man kan inte förbjuda fattigdom, finns INGEN som tigger för att det är roligt. Däremot måste vi jobba med andra frågor för ingen människa ska behöva tigga för sitt levebröd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Generellt tycker jag föräldraledigheten ska delas lika mellan föräldrarna. I dagsläget tar mammorna ut den största delen vilket resulterar i bl.a. lägre pension, diskriminering på arbetsmarknaden (hur många män får frågan på en anställningsintervju om de ska skaffa barn snart?).

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Extra viktig Jag tycker det ska vara lättare att få uppehållstillstånd i Sverige, i dagsläget har vi alldeles för hårda regler. Sen inser jag att vi i Sverige kan inte göra allt utan alla länder måste vara med och ta sitt ansvar. Men när människor flyr krig och elände, då ska Sverige vara där och hjälpa, för mig är det en självklarthet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Generellt är jag emot Nato och tror att Sveriges alliansfrihet har gynnat och oss omvärlden bra. Men som det säkerhetspolitiska läget är just nu är det väldigt svårt för mig att göra bedömning om vad som är bäst. Här har jag full tillförlit till att vår statsminister/regering som sitter med alla fakta fattar korrekta beslut.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Extra viktig Självklart ska den som är mellan jobb få en ersättning att överleva på. A-kassan borde vara 80% av sin lön och tycker också att dagens tillfälliga höjning borde vara högre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Tycker vi behöver rusta upp vårt försvar men tycker inte vanligt folk ska stå för hela den kostnaden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Jag tycker Public service har och gör ett jätteviktigt arbete i vårt land.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Är positivt till förslaget om att få bort nyförsäljning av dessa. Sedan om det är just 2025 detta ska ske lämnar jag mer öppet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Absolut inte!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Samhällsservicen måste vara hög oavsett vart i landet du bor. Därför tycker jag detta är ett bra förslag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Alla människor ska ha råd med en bostad. Skulle vi helt släppa fram marknadshyror skulle vanligt folk knappt ha råd med en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Kanske att staten måste ta mer ansvar och styra upp reglerna. Men jag tycker att sjukvården ligger bra där den är nu.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Extra viktig Självklart! Idag har många människor inte råd att vara sjuka och tvingas gå till jobbet och där riskerar smitta andra. Om det är något vi lärt oss från pandemin så är det bl.a. att stanna hemma när du är sjuk. Då är det också viktigt att alla har råd att göra precis det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Extra viktig Absolut inte. Tar vi bort anställningstryggheten så har vi arbetare ingenting kvar. Redan idag är det väldigt lätt för en arbetsgivare att säga upp personal. De staplar otrygga anställningsformer på varandra och är det någon som säger ifrån (ex. vid dålig arbetsmiljö) så riskerar de samtidigt att inte få förlängt då arbetsgivaren tycker man är "jobbig" som ställer krav.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Thim: Är inte så insatt i frågan så jag hade lämnat med kommentaren "ingen åsikt" om jag kunnat.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Thim: Människor som flyr krig och elände ska vi gemensamt hjälpa. Sen har jag full förståelse för att vi ensamt kan inte göra allt utan alla länder måste hjälpa till solidariskt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Thim: Ej insatt i frågan, hade lämnat "ingen åsikt" om jag kunnat. Kan inte regelverket hur det ser ut idag.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Thim: Tjänar man mer så tycker jag man kan bidra mer. Alla tjänar på ett jämlikt och jämställt samhälle. Då måste man också bidra efter förmåga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Claes Thim har hoppat över denna fråga