Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Johansson (fotograf null)

Martin Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tar strid för socialliberala frågor och är redo att göra det jobb som krävs för att hitta lösningar på de utmaningar och problem vi som samhälle står och ställs inför. Digitalisering och tillgänglighet är en nyckel för att hitta bättre och mindre byråkratiska lösningar. Den service som erbjuds till våra medborgare bör utformas så att alla kan ta del av den. Det ska vara lätt att göra rätt.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Norrköping, präglad av en viktig tid i Uppsala och slutligen förförd av Dalarna. Med Falun som bas hjälper jag svenska myndigheter och institutioner att navigera i deras digitala närvaro.

Vad har du för yrke?

Interaktionsdesign, digitalisering- och tillgänglighetskonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en regering som ger fler förutsättningarna att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. En regering som ger fler möjligheten att uppleva den första dagen på jobbet. En regering som ger fler chansen att stoppa nyckeln i dörren till sitt första egna boende. Fler som har med sig språket, kunskapen och framtidstron.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Friskolorna utgör en viktig del av det fria skolvalet med utrymme för pedagogiska inriktningar och idéer som inte den kommunala skolan erbjuder. Vinstutdelning får dock inte gå ut över elevernas undervisning. Den kommunala skolan tar dessutom ett helt annat samhällsansvar och fångar ofta upp elever med olika typer av utmaningar. Detta ansvar borde återspeglas i skolpengen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Vår elproduktion räcker inte till när gröna industrier och transporter elektrifieras. För att skala upp vår produktion och distribution behöver vid sidan av solceller, vindkraft och befintlig vattenkraft bygga ut vår kärnkraft. I Sverige har vi goda förutsättningar för att bygga moderna och säkra reaktorer och bidra med fossilfri el till en europeisk energimarknad som behöver fasa ut gas och kol.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Vi skapar inte trygghet genom godtyckliga visitationer av de medborgare som rör sig eller råkar bo i ett brottsutsatt område. Det är viktigare att bygga ett förtroende mellan boende, polisen, socialtjänst och andra myndigheter. Med närvaro, dialog och tidiga ingripanden ökar vi våra möjligheter att förebygga grövre kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: I Sverige har vi egentlige för mycket regler och undantag för både privatpersoner och företag när det kommer till beskattning på varor och tjänster. RUT-avdraget gör det dock möjligt för familjer och äldre att få hjälp i vardagen och skapar viktiga arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Sveriges och andra länders internationella engagemang är avgörande för att utveckla demokratiska och rättssäkra samhällen där människors fri- och rättigheter respekteras. Samhällen där fattigdom och utsatthet minskar. Därför ska vi stå upp för ett omfattande internationellt bistånd med Sveriges enprocentsmål.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: I en demokrati ska inte statschefsämbetet gå i arv och åtalsimmuniteten bör avskaffas. Ämbetets uppdrag bör istället överföras till talmannen. Förvaltning av slott och byggnader liksom viss representation kan leva kvar som en kulturell institution, men lagar som reglerar kungafamiljens särskilda status bör upphävas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Privatpersoner och företag måste kunna se en tydlighet och långsiktig tanke från staten vad gäller miljöbilsklassning och olika miljöpremier. För att få en miljöstyrande effekt ska priset och bensin och diesel inte vara för lågt. När världsmarknadspriserna stiger blir dock priset så högt att tillfälligt sänkta skatter blir en förutsättning för att hela landet ska kunna fungera.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Sverige ska inte återinföra den fastighetsskatt som alliansregeringen avskaffade 2008. Samtidigt behöver vi utforma ett skattesystem där det är mer lönsamt att lägga sin tid på värdeskapande aktiviteter, så som att arbeta, än att spekulera och investera i fastigheter och finansiella tillgångar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Viss kultur kan ha kommersiella förutsättningar och finansieras av biljettintäkter eller liknade, men kulturen har ett uppdrag som inte alltid är att underhålla. I ett öppet samhälle kan kulturen skapa värden genom att tydliggöra, återspegla, provocera och utmana. För att skapa kvalité och kulturell mångfald behöver olika kulturskapare och institutioner få medel och plattformar där de kan verka.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Kommuninvånarna ska genom sina förtroendevalda ges ett stort inflytande över planering och etablering av vindkraft. Men för att tillräckligt med vindkraft ska kunna byggas behöver processen både bli mer förutsägbar och mer rättssäker för den som planerar och vill bygga nya vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Att ge pengar till någon som tigger hjälper tyvärr ingen ur fattigdom. Men vi kan aldrig förbjuda någon att be om hjälp. Misstankar om exploatering av vuxna och barn ska utredas av polisen och socialtjänsten. Men för att komma till rätta med människors utsatthet behöver vi sätta större press på de EU-länder som diskriminerar sina egna medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: För den som vill bör det vara möjligt att folkbokföra sig i ett tredje kön. Island och Tyskland är exempel på länder som redan förändrat sin lagstiftning och bör ses som förebilder för ett svenskt införande.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Dessa 90 dagar ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än i dag. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Digital vård är av stort värde. Appar och nätläkare gör vården tillgänglig och utgör ett bra komplement till fysiska vårdbesök, men som all välfärd kan vi inte betala mer än vad insatsen är värd. Patienter med lite svårare åkommor hänvisas ofta till den fysiska vårdcentralen, men det återspeglas sällan i den ersättning som betalas ut till nätläkarna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd innebär konstant stress, psykisk ohälsa och minskar individens förutsättningar att integreras i Sverige. Med oklara framtidsutsikter är det svårt att hitta motivation för att lära sig svenska och att slutföra eventuella studier. Risken är också stor att utnyttjas av ohederliga arbetsgivare. Med dessa konsekvenser kan vi inte vänta på gemensam lagstiftning inom EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Alla internationella samarbeten gör Sverige starkare. Ett svenskt Natomedlemskap gör Sverige tryggare. Inom denna försvarsallians kan vi vara med och upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter i Europa i dag och in i framtiden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Nu när pandemins mest akuta faser är över ska inte tillfälliga stöd och ersättningar permanentas. Vi behöver istället göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa. Leda arbetslösa in i utbildningar och kompetenshöjande åtgärder för att kvalificera sig för alla nya och spännande jobb som behöver tillsättas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Förändringar i strandskyddet skulle kunna ge flera kommuner möjlighet att skapa attraktiva tomter och bostäder med stor hänsyn till den biologiska mångfalden. I vissa fall skulle en förändring till och med öka allmänhetens tillgång till stränder och vatten som är lagstiftningens ursprungliga syfte.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Skattetrycket är redan högt i Sverige och istället för att till exempel höja skatten på arbete behöver vi bli ännu fler som arbetar eller omvandlar idéer till framgångsrika företag. Med större skattebas ökar statens intäkter utan att vi behöver höja skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Public service har en avgörande funktion i vårt demokratiska samhälle. För att vi i Sverige ska kunna utföra våra medborgerliga skyldigheter behöver vi ha tillgång till oberoende, opartisk och saklig information och nyhetsrapportering i radio och TV. Vi vill att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och vi ser det som vår uppgift att värna och främja dess oberoende och kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå. Liberalerna anser att ett sådant förbud bör införas från 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Ingen ska lämna lågstadiet utan att kunna läsa och skriva. För att tidigt ge elever möjligheten att gå om läsår och komma ikapp behöver vi ha bra sätt att följa upp en elevs kunskaper. För de skolor som vill bör det därför vara möjligt att även sätta betyg i lägre årskurser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst. Därför är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Vi står bakom principerna för dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Vi behöver bygga fler bostäder i Sverige. Om vi inför fri hyressättning för nyproduktion kan fler hyresrätter byggas. Med fler hyresrätter kan vi starta en flyttkedja där även billigare boenden kan bli tillgängliga i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Omfattande satsningar behövs i vårt järnvägsnät. Planerna på byggandet av höghastighetståg är redan långt gånget. Kommuner längs med planerad sträckning har under det senaste decenniet arbetat med detaljplaner och infrastruktur för att möta denna investering. Att i detta skede helt avveckla dessa planer skulle innebära att vi kastar bort år av arbete och sätter även många kommuner i en svår sits.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Statens roll i sjukvården bör tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Efter pandemin behöver vi dock utreda hur karensen kan fungera bättre för yrkesgrupper som arbetar i en utsatt miljö där den anställda utsätts för smitta eller riskerar att sprida smitta vidare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Den svenska gruvnäringen är viktig. Utan att ändra på våra högt ställda miljökrav, som är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring, behöver ansökningsprocessen för tillstånd bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Asylrätten ska värnas och Sveriges migrationspolitik blir inte mer hållbar för att vi tar emot färre asylsökanden. Varje människa ska ges en ärlig chans att integreras in i vårt samhälle.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: Polis och åklagare bör ges större befogenheter att avlyssna personer som misstänkts för brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: Justeringar i nivån för statlig inkomstskatt kan ge drivkraft för ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur kan innebära ökade skatteintäkter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över större områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Johanssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Martin Johansson: Skolan är första steget för att varje person ska kunna leva sitt bästa möjliga liv. Med framtidstro kan vi rädda fler från kriminalitet och andra destruktiva livsval. Utan god integration får inte alla chansen att bli del av vårt samhälle. Klimatet hamnade i skymundan med pandemin och kriget i Ukraina, men vårt arbete för att vända klimatpåverkan är avgörande för våra framtida generationer.