Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Rantsi (fotograf Dennis Alvdén )

Johanna Rantsi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med lång erfarenhet av arbete med ungdomar och bildning i ett av Sverige utsatta områden diskuterar och driver jag gärna frågor som rör utbildning, integration, jämställdhet, ökad trygghet och ordning och reda i samhället. Till grund för det ligger vikten av sysselsättning, att arbete ska löna sig och fler effektiva åtgärder mot kriminaliteten. Vi måste få ordning på Sverige.

Presentera dig själv

Jag är skolpolitiker i Mölndal stad samtidigt som jag jobbar som gymnasielärare på Angeredsgymnasiet. Född och uppvuxen på Donsö och bor nu i Mölndal. Älskar skärgården och gillar fiske, vattenskidor och sportskytte. Renoverar gärna och har intresse för inredning och att bygga möbler. Om jag måste träna så väljer jag klättring och det roligaste jag någonsin har gjort är att hoppa fallskärm!

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett politiskt styre där moderaterna får igenom så mycket moderat politik som möjligt och där Ulf Kristersson är statsminister. Om andra partier vill stödja våra förslag är de välkomna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johanna Rantsi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: Extra viktig Det är inte vinsterna i skolan som är problemet. Utan stök, brist på arbetsro och alldeles för många elever som inte uppnår kunskapskraven. Debatten ska handla om hur vi löser skolans riktiga problem. Missbruk, fusk och oseriösa aktörer ska stoppas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: Extra viktig Kärnkraften ska byggas ut för att möjliggöra billigare el till hushåll och företag. El behövs för framtidens samhälle och kärnkraft är koldioxidfri och klimatsmart. Kärnkraft är stabilt oavsett väder och ger el även när det inte blåser eller solen skiner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: En del i att bekämpa de kriminella gängen men det behövs fler insatser än så. Anonyma vittnen och fördubblade straff för gängkriminella.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: RUT-avdraget är en viktig del i att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Det möjliggör för fler kvinnor att arbeta i samma utsträckning som män och bör därför inte avskaffas - snarare utvecklas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: Svenska bistånd ska fokusera på resultat - inte på högsta möjliga summa.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: Kungahuset är opolitiska representanter för landet Sverige och de sköter sina uppdrag väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: Extra viktig Skatten måste sänkas för att vanligt folk ska ha råd att leva. Bilberoende är inte valfritt för alla, framförallt inte på vår landbyggd. Alla ska ha råd att ta sig till och från jobbet och utföra vardagssysslor. Priset på varor blir högre då företags transportkostnader skjuter i höjden. Sänk skatten istället för att betala ut bidrag till folk för att ha råd att betala skatt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: Extra viktig Sverige borde redan vara med i NATO. Men inte minst utifrån vad som just nu sker i omvärlden så borde NATO vara en självklarhet. NATO spelar en avgörande roll för Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Rantsi: Extra viktig Betyg är en del i att stämma av kunskap utifrån uppsatta mål. Betyg bör införas i tidig ålder för att mäta kunskap. Betygen bör bli mer likvärdiga genom centralt rättade nationella prov där betyg blir mer rättvisa.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Rantsis val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning