Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pontus Welin (fotograf null)

Pontus Welin

Varför ska väljarna rösta på dig?

För en liberal röst med pragmatiska lösningar på stora samhällsproblem. Brinner för utbildningspolitik i synnerhet.

Presentera dig själv

Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Oskarshamn

Vad har du för yrke?

Högstadielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Immanuel Kant

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig majoritet med så mycket liberalt inflytande som möjligt utan stöd från SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pontus Welin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Det är viktigt att bevara det fria skolvalet. Privata aktörer är ofta mycket duktiga på att hantera pengar ur ett företagsperspektiv, vilket innebär mindre slöseri med pengar som ska gå till eleverna. Deras vilja att driva friskolor minskar om det är ett totalt vinstförbud. Ingen vinstutdelning får dock gå ut över elevernas undervisning eller de resurser som krävs för en likvärdig skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Extra viktig Ska vi ställa om till en fossilfri transportsektor finns det inga andra alternativ. Fossilfria energislag som t.ex. vindkraft behöver ej stå i motsats till kärnkraft, alla energislag behövs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Polisen har alltid rätt att visitera någon vid skälig brottsmisstanke, så möjligheten finns fortfarande för polisen att vara aktiv i brottsutsatta områden. De flesta människorna som lever i brottsutsatta områden är hederliga människor och ska inte behöva känna sig misstänkliggjorda av den myndighet som ska verka för ökad trygghet i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Det skulle slå hårt mot alla de företag som går bra på grund av ökad efterfrågan RUT-avdraget har medfört branschen. De som precis kommit in på arbetsmarknaden blir nu åter försatta i utanförskap och integrationsproblemen skulle växa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Vi ska fortsätta vara generösa och hjälpa andra människor att förbättra deras fri- och rättigheter, men behöver också säkerställa att biståndet inte når antidemokratiska krafter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Apanaget är i förhållande till Sveriges statsbudget en ytterst marginell del.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Det är andra reformer som kommer vara avgörande för klimatfrågan istället för att begränsa människors frihet genom höga kostnader av drivmedel. Satsa pengar på utbyggnation av kärnkraft och möjliggör en snabb elektrifierad omställning istället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Det är en oerhört dålig tid att göra nu när många ungdomar är högt belånade på grund av det tidigare gynnsamma ränteläget. Vi har tillräckligt höga skatter som det är. Det drabbar vanliga människor oerhört hårt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Ingen kultur är finare än någon annan kultur. Marknaden avgör bäst vilken kultur som ska konsumeras. Det är dock viktigt att barn och ungdomar får fortsatt subventionerat stöd till att konsumera olika former av kulturella aktiviteter.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: För de aktörer som vill bygga ny vindkraft krävs mycket bättre förutsägbarhet och det behövs mer vindkraft. Dock måste detta avgöras från fall till fall, då intressen ställs mot varandra.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Att förbjuda tiggeri är att förbjuda människors rätt att be om hjälp. Tiggeri löser inte heller några problem, men andra sociala insatser är att föredra före ett förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Det är helt upp till var och en hur man vill identifiera sig, men då detta är en relativt ny politisk fråga efterfrågas en tydligare utredning som visar på fördelar och nackdelar med detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Familjen har bäst förutsättningar att bestämma vad som är bäst efter situationen, och inte staten. Det är dock viktigt att poängtera att helt fritt utrymme tidigare har visat att kvinnor tar mycket större ansvar och bidrar i sin tur till att män och kvinnor tjänar olika mycket då de kommer efter i löneutvecklingen. Behåll antalet öronmärkta dagar som det är idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Möjligheten till digital vård är viktig för framtiden, men det krävs en ny ersättningsmodell för regionerna. Dagens ersättningssystem har brister och är ohållbart i längden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Permanenta uppehållstillstånd ska fortfarande vara möjligt att få vid prövning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Extra viktig Det är mycket viktigt att bidra till västerländska demokratiska ideal där vi står upp för människors lika värde och vår demokratiska världssyn. Tillsammans är vi säkrare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Just nu skriker företag efter rätt arbetskraft. Det är svårt att hitta rätt kompetens, och det vore att skicka fel signaler att öka bidrag till de som står utanför arbetsmarknaden. Gör det istället lättare för företag att anställa människor för att minska arbetslösheten.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Det finns stora möjligheter att bevara strandskyddets syften och slopa de tidigare reglerna som inskränker människors frihet på glesbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Svenska försvaret måste givetvis finansieras med skattemedel, men det är redan ett högt skattetryck i Sverige. Omfördela samhällets resurser.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Public service fyller en mycket viktig funktion. Opartiskhet och sakligheten i kombination med att granska makten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Ett bra förslag men det är bättre att anpassa sig till de EU-direktiv som säger år 2030. Det är viktigt att säkerställa annan försörjning av energi då alla kommer åka i elbilar istället. Ska dessa laddas med vindkraft enbart?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Tidigare betyg hjälper eleverna att synliggöra deras kunskaper och rätt insatser kan vidtas i god tid. Kunskaperna måste sättas i centrum hos eleverna för att de ska nå sin fulla potential. Argument som stress håller inte, bättre kommunikation om betygets syften måste tydliggöras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Det är en bra princip som vi har idag. Kommunernas incitament till att rekrytera nya medborgare minskar om det blir ett totalt utjämningssystem. Dock får inte grundläggande välfärd som t.ex. skola och äldreomsorg vara avgörande för i vilken kommun man bor i.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Hårdare straff fungerar inte alltid i avskräckande syfte. Fängelsestraff bör i större utsträckning användas som påföljd vid en fällande dom. Det är dock viktigt att skilja på köp av sexuell tjänst och människohandel/trafficking, där det krävs rejäla krafttag för att bekämpa det sistnämnda.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Bostadsbristen drabbar ofta unga människor och är en direkt följd av att det inte lönar sig att producera nybyggnation av hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Höghastighetståg skulle möjliggöra att man kan t.ex. bo och arbeta på betydligt längre avstånd idag vilket kan gynna näringslivet. Dock så blir det en enorm kostnad på flera hundra miljarder kronor, och en långsiktig finansiering saknas och alla kostnader är inte medräknade.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Staten behöver ta ett större ansvar kring långsiktig kompetensförsörjning, och mindre detaljstyrning behövs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Karensdagens utevaro har historiskt sett bidragit till att sjukskrivningar har skjutit i höjden men sedan blev det en stor effekt på antal sjukskrivningar. I stort sett alla försäkringar finns det en självrisk och det bör även finnas i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Goda arbetsvillkor behöver inte äventyras på grund av detta. LAS behöver reformeras så fler företag vågar anställa så arbetsmarknaden blir mer rörlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pontus Welin: Vi behöver utveckla svensk gruvnäring för att behålla konkurrenskraftiga fördelar. Svenska miljökrav är tydliga och viktiga, men för de som önskar att bedriva svensk gruvnäring behöver processen att bli enklare och mer förutsägbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pontus Welin: Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. Asylrätten ska värnas och alla ska ha rätt till prövning. Behåll kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pontus Welin: Polisen måste få ha dessa verktyg, men det är viktigt att upprätthålla tydliga regler om hur detta används för att inte kränka laglydiga människors rätt till personlig integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pontus Welin: En sänkt statlig inkomstskatt kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar. Då växer ekonomin och makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hen själv tjänat hop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pontus Welins val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning