Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Victoria Johansson (fotograf Jenny Thörnberg)

Victoria Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den största drivkraften bakom mitt politiska engagemang är att stoppa klimatförändringarna och att skapa ett hållbart och rättvist samhälle för alla människor. När jag gick i gymnasiet började klimatfrågan att uppmärksammas på allvar och jag valde att engagera mig i Miljöpartiet. Nu måste vi hejda klimatförändringarna så att vi och kan fortsätta leva goda liv på vår fantastiska planet!

Presentera dig själv

Jag är 32 år, miljövetare, från Norrköping men bor sedan 2010 i Solna. Jag har ett stort intresse av kultur och för motion och rörelse. Kulturintresset sträcker sig från film (är ett stort Marvel-fan) och musik (blandar friskt gammalt och nytt - pop, rock, opera, hiphop och svenska hits) till museibesök och det mesta där emellan. Motion blir det med långa promenader i närnaturen och på gymmet.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Greta Thunberg och Malala Yousafzai

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag skulle helst se ett samarbete ihop med S, V och C som är de partier som ligger närmast MP som det politiska landskapet ser ut på nationell nivå just nu.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Victoria Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Skolan ska inte vara en marknad. Det är våra gemensamma skattepengar som finansierar svensk skola och de ska självklart gå till barnens undervisning, inte till vinstutdelning. Vinstdrivande aktiebolag i skolan påverkar den kommunala skolan negativt och skapar en snedvriden konkurrens.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Kärnkraften är dyr och tar lång tid att bygga (se bara exempel från Finland), men innebär också enorma säkerhetsrisker. Olyckor kan inte uteslutas och trots att vi har haft kärnkraft i 70 år har vi ännu inte löst frågan om slutförvar. Vi behöver billig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Därför vill vi i Miljöpartiet istället satsa på förnybar energi som är snabbare, billigare och säkrare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Förslaget innebär att personer ska kunna visiteras utan särskilda skäl bara för att de vistas på en särskild plats, en plats där de kanske bor eller arbetar. Min partikollega, polisen Martin Marmgren som nu är riksdagsledamot i justitieutskottet menar att förslaget är ett helt onödigt slag i luften och att polisen har lagstöd för att visitera alla man behöver, däremot behövs fler poliser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Det är viktigt att RUT-avdraget inte bara används av individer och familjer som redan har god ekonomi och att avdraget (vilket inte är fallet idag) bidrar till klimatomställning och social rättvisa. Miljöpartiet vill t ex att RUT-avdraget ska ha större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi som t ex uthyrning av prylar etc.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Sverige har länge setts som en humanitär stormakt och detta är något vi ska vara stolta över och värna. Hur hade vi själva velat att andra länder skulle agera om vi hade fötts i ett land med sämre möjligheter? Fler människor än någonsin lever på flykt, fattigdomen är enorm och hungern ökar. Då är inte tiden att vända ryggen till utan tvärtom att öka våra insatser. Miljöpartiet står för solidaritet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Miljöpartiets politik ör att monarkin på sikt ska avskaffas eftersom ingen ska kunna födas till ett ämbete i en demokrati. Jag tänker att en sådan övergång bör ske successivt. Trots de demokratiska invändningarna har kungahuset en stark roll som representanter för Sverige i världen som har ett värde för vårt land. Monarkin kan också vara en samlande kraft i tuffa tider eller tider av splittring.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Om vi sänker priset på fossila drivmedel kommer vi aldrig nå klimatmålen. En planet att leva på nu och i framtiden måste vara viktigare än billig bensin. Samtidigt är det politikens uppgift att göra hållbart resande bättre på alla sätt - med kollektivtrafik, cykel och elbil. Det ska vara lätt att göra rätt!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av alla sorters tillgångar. Bostäder behöver beskattas, men vi vill skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning dvs att man betalar högre procent i fastighetsskatt ju dyrare bostad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Det offentliga måste vara med och finansiera kulturen för att säkerställa att många olika kulturaktörer kan bära sig. Kulturen ska inte bli beroende av marknaden och styras av kommersiella intressen utan av den konstnärliga friheten. Samtidigt måste även avståndet mellan politiken och kulturen respekteras. Det offentliga ska ge stöd men inte styra kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Kommuner ska kunna säga nej men idag är processen alldeles för rörig. Det måste bli tydligare när och hur kommunerna får säga nej till vindkraft - och när det t ex är för sent att ändra sig. Vi behöver mer vindkraft!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Att be om hjälp när man är i total ekonomisk nöd kan omöjligt vara ett brott, det är ett hårt, kallt, omänskligt och osolidariskt samhälle som jag och många med mig knappast vill leva i. Vi måste bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap i Sverige men också samverka med och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller. Miljöpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön. Det handlar om respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Föräldraledigheten är en extremt viktig jämställdhetsfråga och också helt central för barnens rätt till sina föräldrar. Idag tar män ut ca 30% av föräldraledigheten och kvinnor 70% vilket är orimligt ojämställt år 2022. Det påverkar kvinnors ställning på arbetsmarknaden, löner och pensioner negativt och cementerar könsroller. Fördelningen behöver därför bli jämställd.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privata nätläkare har tvärtom lett till att många söker vård som inte behövs vilket leder till felprioriteringar och stora kostnader. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster. Även den offentliga vården måste tillhandahålla bra digitala lösningar som möter patienternas behov och förväntningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Miljöpartiet står för solidaritet med människor världen över. Sverige har länge setts som en humanitär stormakt och det ska vi vara stolta över och värna. Vi ska välkomna människor som flyr till Sverige och permanenta uppehållstillstånd skapar mycket mer trygghet och förutsättningar för integration än tillfälliga. Framför allt ska inget barn behöva oroa sig över att bli utvisad.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Miljöpartiet står upp för alliansfriheten. Det handlar om att kunna välja med omsorg vilka vi samarbetar med - exempelvis att välja bort Turkiets diktatoriske Erdogan som partner. Att stå fri ökar våra möjligheter att föra dialog, agera fredsmäklare och därmed bidra till avspänning. Nato är dessutom en kärnvapenallians och vi är emot kärnvapen. Istället vill vi satsa på det svenska försvaret.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men vem som helst kan drabbas. Då måste samhällets skyddsnät fånga upp och hjälpa oss. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Strandskyddet finns till för att garantera allmänhetens tillgång till stränder med t ex friluftsliv och bad och för att bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet. Vi i Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Vi vill särskilt stärka skyddet i högexploaterade områden och längs Sveriges kust.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Vi behöver öka anslagen till försvaret och det är fullt rimligt att det görs via skattesedeln. Det får absolut inte ske via nedskärningar i välfärden. Men vi i Miljöpartiet föreslår att återinföra värnskatten för personer med höga inkomster, så att det inte blir en skattehöjning för människor som redan har en ansträngd ekonomi för att finansiera försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Tvärtom behöver vi ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Då behöver också finansieringen vara stabil och långsiktig, dagens nivå bedömer vi fungerar väl. Vi i Miljöpartiet vill även skydda public service i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Om vi menar allvar med att följa Parisavtalet och våra egna klimatmål så måste vi sluta sälja fossilbilar. Idag används en bil i snitt under 18 års tid. Hur ska vi kunna sälja produkter som inte kan användas? Omställningen av transportsektorn är i full gång. Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen. Att köpa en bensin- eller dieselbil kommer alltså vara en rejäl förlustaffär.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier. Forskning visar dock att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Hela Sverige ska leva och alla ska med när Sverige ställer om. Därför är det självklart att resurser omfördelas inom landet, för det är dyrare att bedriva skola eller äldreomsorg en i glesbygdskommun med få invånare än i en tätort i storstaden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Sexköp kan nu ge böter eller fängelse i upp till 1 år. Vi i Miljöpartiet anser att det är orimligt att någon som begått ett så grovt brott kan straffas med endast böter och därför vill ändra straffskalan. Det kommer inte bara att leda till hårdare påföljder utan också fungera avskräckande, eftersom uppgifterna i belastningsregistret då sparas längre och blir tillgängliga för fler myndigheter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Miljöpartiet är emot införande av marknadshyror. Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Banor för höghastighetståg kortar restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så att inrikesflyget på de sträckorna blir överflödigt. ​​Sverige behöver nya stambanor, fler spår ger plats för fler tåg. När vi bygger ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år, tycker vi att det är rimligt att bygga för moderna och snabba tåg. ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Vi i Miljöparti att staten ska ta ett större ansvar för vårdens finansiering och förbättra viss lagstiftning. Men vi tror på att fatta beslut så nära människor som möjligt och därför bör regionerna styra sjukvården. Den typen av jättelik omorganisation som ett förstatligande skulle innebära är varken en bra idé eller vad vården behöver just nu, det är lugn, ro, stabilitet och mer resurser.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Karensdagen, den första dagen på sjukfrånvaron som man idag inte får betalt för, gör att många med låga löner går till jobbet för ekonomins skull trots att de är sjuka och skulle behöva stanna hemma. Människor på mer välbetalda jobb kan i högre grad dessutom jobba hemma medan de är småsjuka. Sjuknärvaron och orättvisan i systemet är två problem som gör att karensdagen bör avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning, och komma tillrätta med problemen i den så kallade gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Johansson: Miljöpartiet är inte emot nya gruvor. Vi vill däremot att ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Samtidigt kan tillståndsprocesserna för gruvindustrin göras mer effektiva, exempelvis genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Johansson: Miljöpartiet har en vision om en värld där alla människor har en möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Men så ser verkligheten inte ut idag. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Johansson: Vi måste få bukt med den grova gängkriminaliteten. Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning som förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten. Det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Johansson: Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål. Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. De som har råd med värdepapper och bostäder har fått en ekonomisk skjuts, medan de med lägre inkomster har hamnat efter. Det är inte en bra utveckling. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Victoria Johanssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Victoria Johansson: Extra viktig Alla ska med när Sverige ställer om. Vi ska satsa både på klimatomställning och på välfärden. Energifrågan är en stor del av klimatomställningen och skola och utbildning är en av de största frågorna för framtida generationer. Alla barn och unga måste få en bra start i livet och klara skolan. Så kan vi bryta utanförskap i framtiden och skapa ett bra Sverige för alla.