Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gusten Mårtensson (fotograf Privat)

Gusten Mårtensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står för en hållbar politik på alla områden, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Jag är framtidsinriktad och letar gärna nya, annorlunda lösningar. Om man liksom jag tycker att bra skola och utbildning för är grunden för ett hållbart samhälle kan man rösta på mig. Jag har dessutom ett stort intresse för ekonomi och det är viktigt om man ska driva kommunen framåt.

Presentera dig själv

Jag är lugn, glad och samhällsintresserad med stort intresse för skog, natur, jakt och fiske. Mitt idrottsintresse tar mycket plats i vardagen och jag tränar eller går gärna och ser på lokalfotboll. Min sambo och jag bor i ett hus på landet där vi gärna spenderar tid på att fixa i trädgården.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Älmhults kommun. Tidigare skog- och lantbruksrådgivare på bank.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin, tidigare statsminister

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att flera partier kommer överens och bildar en stark mittenregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gusten Mårtensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Gusten Mårtensson: Det viktiga är kvaliteten på utbildningen för eleverna, inte driftsform eller vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Gusten Mårtensson: Det tar för lång tid, är för osäkert och vi har ingen lösning för hantering av avfallet i tusentalsår. Behåll kärnkraften som är aktiv idag men bygg ingen ny.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Gusten Mårtensson: RUT har gjort massor av jobb vita/lagliga och drar in massor av pengar till statskassan. Dessutom är det en väg in i egenföretagande för många.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Gusten Mårtensson: Det ska vara rimliga skatter, samtidigt som det ska kosta att släppa ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Gusten Mårtensson: Vindkraft behövs. Kommunerna behöver dock tillfrågas tidigare i processen så att reglerna blir tydligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Gusten Mårtensson: Det är viktigt att man kan anpassa sig efter familjens förutsättningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Gusten Mårtensson: Extra viktig NATO gör Sverige säkrare och ökar vår försvarsförmåga. Vi måste vara tydliga med vilka vi vill samarbeta med internationellt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Gusten Mårtensson: Vi måste göra det enklare att bygga och bo på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Gusten Mårtensson: Det går att lösa på annat sätt, höjd skatt är inte bra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Gusten Mårtensson: Det finns hållbara bränslealternativ för dessa bilar också, jaga utsläppen, inte bilarna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Gusten Mårtensson: Extra viktig Sverige ser väldigt olika ut. För att hela landet ska leva måste vi hjälpas åt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Gusten Mårtensson: Nya järnvägsspår behövs. Tågen måste dock stanna på fler ställen än storstäderna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Gusten Mårtensson: Extra viktig Beslut och ansvar för sjukvården måste finnas nära människor, staten kommer inte att lösa uppgifterna bättre. Förstatligande leder till centralisering och då försämras servicen för hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Gusten Mårtensson: Vi behöver hjälpa människor på flykt undan krig och svält. Det ska ske tillsammans med övriga länder i EU och Europa så att vi hjälps åt att hjälpa.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Gusten Mårtensson: Alla borde betala mindre i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Gusten Mårtensson: Sveriges skogsägare är generellt duktiga på att skydda skog. Grunden måste vara frivillighet när man gör det och man måste få bra ersättning när man gör det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gusten Mårtenssons val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Sysselsättning

Så svarar Gusten Mårtensson: Sysselsättningen måste öka, staten har ansvaret för detta men struntar tyvärr i det i stora delar av landet idag så att kommunerna får ta ansvar, det måste ändras. Miljö- och klimatfrågorna är vår tids stora utmaning, staten måste vara tydlig med vad som ska gälla och ha höga ambitioner. Integrationen måste bli bättre, både mellan nya och gamla svenskar och mellan olika delar av landet.