Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johannes Olsson (fotograf null)

Johannes Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Är du intresserad av hållbarhet utifrån alla tre dimensioner, och vill se ett Sverige där vi bygger bort fysiska och mentala barriärer för att skapa ett bättre land för alla? Oroas du av klimathotet och den pågående rovjakten på vår miljö? Tror du att en bättre framtid är möjlig? Då tycker vi nog ganska lika, och jag hoppas att du vill lägga din röst på mig och Miljöpartiet!

Presentera dig själv

Jag är högskoleutbildad biolog, men arbetar idag som programansvarig pedagog på ett museum i Göteborg. Utanför arbetstid har jag ett par fritidspolitiska uppdrag. Den tid som blir över lägger jag gärna på rollspel och andra hobbies. Ser mig själv som en nörd, i ordets bästa bemärkelse.

Vad har du för yrke?

Museipedagog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet kommer att söka maximalt inflytande för vår gröna politik efter valet. Det bästa för Sverige vore en rödgrön majoritetsregering där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johannes Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Allt fler skolor drivs av koncerner med vinst som främsta syfte. Detta innebär att skattepengar tas från skolbarnen och läggs i aktieägarnas fickor. Självklart gynnas inga elever av att få mindre resurser till sin undervisning. Mängder av idéburna skolor runt om i landet har visat att vinstutdelning inte är ett måste för att kunna driva en välfungerande friskola. Svensk skola är ingen marknad!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Svensk elförbrukning kommer öka kraftigt på kort tid. Samtidigt vill vi fortsätta exportera mycket grön el till vår omgivning. Då duger det inte med dyra energilösningar som tar lång tid att bygga. Vi behöver istället satsa på en kraftig utbyggnad av billigare gröna lösningar såsom havsbaserad vindkraft. Det är en både billigare och snabbare lösning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Polisen har redan idag möjlighet att visitera dem de behöver kontrollera. Att kollektivt peka ut alla i ett område riskerar att skapa splittring mellan det offentliga Sverige och de boende i dessa områden. Visitationszoner riskerar att orsaka stor skada till mycket lite nytta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Att spendera pengar på tjänster istället för konsumtion av nya varor är positivt för miljön och klimatet. Ett avdrag som premierar detta är därför en bra sak. Det är dock viktigt att RUT-avdraget satsas på tjänster som just främjar omställningen till en grönare värld, såsom reparationer och underhåll. Därför behöver nivåer och inkluderade tjänster regelbundet ses över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: De akuta behoven runt om i världen är enorma. Fler människor än någonsin är på flykt. Kriget i Ukraina kommer skapa akut matbrist på platser där hungern redan är utbredd. Att stå upp för humanism och solidaritet är inte bara moraliskt rätt, det är också bra för Sverige. Hunger och nöd ökar risken för inbördeskrig och stora flyktingströmmar. Sverige har råd att bistå medmänniskor i nöd!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: 2021 betalade statliga anslag ut 147,9 miljoner kronor. Vissa kostnader behöver självklart tas, exempelvis är det viktigt att slott och parker med höga kulturvärden fortsätter vårdas. Att skattebetalarna ska finansiera kungahuset med dessa summor årligen är dock ingen självklarhet, och väl värt att se över.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Extra viktig Varje liter fossilt bränsle spär på klimatkrisen. Vidare finansierar Putin sin invasion av Ukraina till stor del på omvärldens köp av olja och naturgas. I det läget behöver priset på utsläppen öka, inte minska. Politiken måste dock göra det lättare att resa med kollektivtrafik, gång och cykel. Landsbygden måste också kompenseras på andra sätt så att det går att leva och verka i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: På kort sikt vill Miljöpartiet införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften. På lite längre sikt vill vi skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Människor behöver kultur, oavsett storleken på deras plånböcker. Många kulturutövare runt om i Sverige levererar mycket större värden än vad som hade kunnat mätas i pengar på en marknad. Det offentliga behöver därför vara med och finansiera kulturen. Denna finansiering ska inte styra innehållet, utan politiken för det fria kulturlivet ska utgå från den konstnärliga friheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Problemet är inte att kommunerna får bestämma var de vill ha vindkraft. Problemet är att processen är rörig. Vi behöver tydliggöra när och hur kommunerna får säga nej till en vindkraftsetablering. Vetot behöver därför reformeras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Att kalla människor som ber om hjälp för brottslingar är ett inhumant agerande mot människor i nöd. Förbud minskar inte utsattheten hos någon fattig! Vi behöver sätta in breda åtgärder för att minska utsatthet och utanförskap här i Sverige. Samtidigt behöver vi samverka med och stötta de länder som många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Det finns ingen rimlig orsak att inte respektera en människas önskan att inte behöva identifiera sig som man eller kvinna i juridisk mening. Ett tredje juridiskt kön borde införas så snart det bara är möjligt!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Systemet behöver vara flexibelt då varje familjs situation är unik. Samtidigt är det ett jämställdhetsproblem att kvinnor fortfarande utför obetalt arbete i hemmet i högre grad än män. Vidare har barn rätt till båda sina föräldrar. Därför bör en tredjedel av dagarna öronmärkas till vardera förälder. Sista tredjedelen bör kunna fördelas fritt mellan vårdnadshavarna och andra vuxna i barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Att delar av vården digitaliserats är positivt. Men dagens privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov, och inte alltid för nödvändig vård. Då prioriteras inte längre vårdens resurser så att vård ges efter behov. Vidare försvinner skattepengar iväg i privata företags vinster. Det offentliga bör istället få ta ansvar för en struktur med såväl fysisk som digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Permanenta uppehållstillstånd är bättre för den enskilde, som får en tryggare och stabilare tillvaro. Det är också bättre för samhället då möjligheterna till etablering och integration förbättras. Inga barn som flytt från krig och förföljelse ska behöva oroa sig över ifall de får stanna kvar i sitt nya hemland även nästa år.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Den svenska NATO-ansökan kastade en lång tradition av neutralitet i papperskorgen. Situationen krävde ett varsamt agerande, istället kom omsvängningen hastigt efter en otillräcklig debatt. När nu ansökan är ett faktum får Sverige inte anpassa sig till Turkiets krav för medlemskap, mänskliga rättigheter går inte att kompromissa bort! Vidare behövs nu en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: När livet vänder behöver samhället finnas där. På sikt borde därför en gemensam försäkring införas som täcker både sjukdom och arbetslöshet och som omfattar alla. På kortare sikt vill vi höja grundersättningen i a-kassan och se till att den omfattar alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Den svenska allemansrätten är unik och värd att bevara. Ett gott strandskydd garanterat inte bara goda livsmiljöer för djur och växter utan möjliggör också för alla, oavsett plånbok, att njuta av bad och friluftsliv. Att våra stränder enbart skulle vara till för dem som har råd att efterfråga en fastighet vid dem vore negativt för alla utom fastighetsägarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: I det rådande världsläget behöver det svenska totalförsvaret stärkas. Det militära försvaret behöver upprustas, och inte minst så behöver det i stora delar nedmonterade civila försvaret återuppbyggas. Detta kommer kräva stora resurser och det vore därför dumt att utesluta en skattehöjning. Denna skattehöjning bör i sådana fall vara i form av en värnskatt för personer med högre inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Politiken ska inte ge sig in och detaljstyra utbudet i publik service. Det är mycket viktigt att vi har oberoende radio och tv som levererar många olika program som speglar hela Sverige. Miljöpartiet vill skydda public service i grundlagen för att förhindra politisk styrning. Finansieringen behöver vara långsiktig, och ligger idag på en bra nivå.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Extra viktig Vi måste ställa om till en fossilfri värld nu! Fordonsflottan ställer redan om och bilar som drivs helt eller delvis på el dominerar idag nybilsförsäljningen. När de fossila bränslena fasas ut kommer det bli allt dyrare att tanka bilen jämfört med att ladda den. En bil har idag en genomsnittlig livslängd på 18 år. Det kommer vara dåligt för såväl plånbok som miljö att köpa en ny bensinbil år 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Forskning visar att betyg i låga åldrar inte påverkar högpresterande elever, medan de lågpresterande påverkas negativt. Inga gymnasieskolor eller arbetsgivare kommer ha nytta av att titta på ett betyg från årskurs 4. Det finns därför ingen som helst anledning att ge betyg före årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Man ska kunna leva och verka i hela Sverige. Många fattiga kommuner runt om i landet levererar enorma tillgångar i form av bland annat energi, råvaror och kompetens. Det är dags att de får ta del av en större del av detta välstånd! Vi vill därför se över den ekonomiska fördelningen mellan kommuner, men vi vill också flytta resurser från staten till kommuner och regioner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Det är helt orimligt att detta allvarliga brott enbart ger böter som påföljd. Miljöpartiet har länge drivit att straffet på detta brott ska skärpas och det är en del av vårt och socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Risken är stor att marknadshyror skulle leda till högre hyror med ökad segregation och strukturell hemlöshet som följd. Vi behöver istället skapa förutsättningar för att det ska byggas mer, i såväl privat som kommunal regi.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Extra viktig Ska vi klara klimatmålen måste vi flyga mindre och åka mer tåg, så enkelt är det. Samtidigt är våra stambanor redan idag fulla på många platser, och vi måste bygga nya. På dessa nya stambanor kommer tågen rulla i över 100 år. Det är en god investering att anpassa dessa banor för höghastighetståg som gör flyg mellan våra storstäder överflödigt och tågresor utanför landets gränser mer attraktivt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Det är viktigt med lokal demokrati och lokalt inflytande över politiken. Det regionala ansvaret är därför bra. Vården behöver inte en jättelik omorganisation just nu. Staten borde däremot ta ett större ansvar för vårdens finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Många människor känner sig tvingade att gå till jobbet för att få sin ekonomi att gå ihop. Detta gör att sårbara människor riskerar att bli smittade med allvarliga konsekvenser som följd, men skapar också förluster för samhället när förkylning och influensa sprids till fler. Det är därför både rättvist och ekonomiskt sund att avskaffa karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Miljöpartiet vill göra arbetsmarknaden tryggare för alla, inte tvärtom. Fokus behöver istället ligga på att motverka missbruk av korta anställningar som staplas på varandra istället för att en fast anställning erbjuds. Vi behöver komma till rätta med den så kallade gig-ekonomin!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Olsson: Extra viktig Vi ska absolut inte tumma på våra miljökrav eller våra hänsyn till rennäringen! Det största problemet är att tillståndsprocesserna är ineffektiva. Det löser vi på ett bättre sätt genom att ge mer resurser till de miljöprövande myndigheterna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johannes Olsson: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet, så enkelt är det. Att Sverige ska respektera de mänskliga rättigheterna borde vara en självklarhet. EU borde gemensamt ta emot människor på flykt, och antalet kvotflyktingar behöver öka. Miljöpartiets Sverige möter människor med medmänsklighet, inte med murar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johannes Olsson: Det är viktigt, och inte helt enkelt, att hitta balansen mellan att skydda människors personliga integritet och att skydda samhället från grov brottslighet. Vi behöver varsamt utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning. Exempelvis stödjer Miljöpartiet den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johannes Olsson: Under de senare decennierna har klyftorna ökat i Sverige. Detta samtidigt som det finns stora behov av satsningar på det gemensamma. De som haft råd med värdepapper och bostäder har gynnats mycket av dagens skattesystem. De som tjänar bäst behöver betala mer till de gemensamma än vad de gör idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johannes Olsson: Gammelskog med höga naturvärden är en bristvara i Sverige idag, samtidigt som artfattiga skogsplantager breder ut sig. De värdefulla skogar som finns kvar idag utgör världsunika arv väl värda att bevara. Dessa områden borde skyddas i mycket högre grad än idag. EU har följt FN:s uppmaning och satt ett mål om att minst 30% av land och hav ska skyddas. Sverige borde inte vara sämre än så.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johannes Olssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården