Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Perez (fotograf null)

David Perez

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det Sverige jag hade förmånen att växta upp i finns inte längre och drivs därför av viljan att jobba mot ett bättre samhälle åt kommande generationer. Det som vi nyttjar idag ska inte bekostas av de som kommer imorgon.

Presentera dig själv

Civilekonom och småbarnsfar med fokus på företagarfrågor. Uppvuxen i Spanien med en förkärlek till hav och skärgård. Mina favoritlandskap är Uppland, Skåne och Gotland.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot, tidigare regionråd i Uppsala.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det politiska styret ska fokusera på brottsbekämpning, en bra skola att gå i, en god sjukvård som du inte behöver stå inhumant länge i för att få vård och en äldreomsorg som är värt namnet. Förhoppningen är att Sverigedemokraterna ska ingå i regeringen efter valet och vara pådrivande i dessa frågor.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Perez

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Vinst är en förutsättning för privata aktörer att bidra till välfärdens utbud. Både privata och kommunala aktörer ska konkurrera på lika villkor. Kommuner bör öka sin tillsyn av samtliga aktörer för att garantera en god skolgång för alla barn oavsett driftsform.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Extra viktig Kärnkraften är avgörande för att vi ska klara av en övergång och bli fossilfria på riktigt. Ska bussar, flyg och bilar kunna laddas med oavsett väder och vind är kärnkraften det enda alternativet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverige plågas av en eskalerande grov brottslighet. Givet det allvarliga läge vi befinner oss i behöver polisen fler verktyg att stävja brottsligheten. Visitationszoner kan möjliggöra att narkotika och vapen beslagtas i högre grad.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: RUT-avdraget möjliggör att fler kan använda sig av hushållsnära tjänster för en lättare vardag. Givet det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i skulle ett avskaffande eventuellt leda till att fler blir arbetslösa. På sikt behöver sänkt skatt ersätta avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Det internationella biståndet har visat sig vara ineffektivt genom att det fallit offer för oseriösa utländska aktörer och korruption. De medel som skulle gått utomlands behövs för att finansiera det brottsförebyggande arbetet, vård, skola och omsorg i Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Kungaparet och kronprinsessparet gör en mycket viktig insats för att representera Sverige både utomlands och här hemma. När landet går mot tuffare tider är det rimligt att justera ner beloppet. Det bör vara krav på att de medel som tilldelas redovisas i likhet med hur de brittiska hovstaterna gör.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Extra viktig Vi har världens högsta pris på diesel. Utan bilen stannar Sverige. Lantbrukare och företagande är beroende av rimliga priser på drivmedel. Det är inte rimligt att priset skiljer sig avsevärt från våra nordiska eller europeiska grannländer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Kostnaden för att bo och leva har snabbt skjutit i höjden till följd av energikrisen. Hushållens marginaler har minskat och Sverigedemokraterna avvisar därför bestämt Socialdemokraternas förslag av införandet av en ny fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Det offentliga stödet till kulturarvet är en nationell angelägenhet som måste få kosta men det finns exempel på kulturverksamhet som till hög grad klarar av att stå på egna ben. Sverigedemokraterna ser ingen anledning till att den typen av kulturverksamhet måste finansieras av staten, regioner eller kommuner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Vindkraftverk påverkar omgivningen kraftigt eftersom de är både stora och högljudda. Sverigedemokraterna vill inte inskränka det kommunala självstyret och det är en självklarhet att låta kommuninvånarna själva få bestämma om etablering av vindkraftverk i deras kommun.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Tiggeriet är i hög grad organiserat och de som tvingas till detta är offer för människohandel. Finns flera exempel nationellt där människor lurats hit och sedan utnyttjats för tiggeri och prostitution.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Finns inget behov att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: All statlig reglering av vem som ska vara hemma med barnen och hur länge bör avskaffas. Familjer ska ges goda ekonomiska och sociala förutsättningar men varje enskild familj är fullt förmögen att själva, utifrån sina egna förutsättningar, bestämma över hur de väljer att lägga upp sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Privata nätläkare har en viktig roll i att öka tillgängligheten av vård på landsbygd och glesbygd. Det är dock viktigt att verksamheten håller en god kvalité och Sverigedemokraterna motsätter sig inte att man ser över ersättningen för digitala besök hos privata nätläkare. Det behövs ett statligt helhetsansvar för vårdvalet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Uppbehållstilstånd ska alltid vara tidsbegränsade med möjlighet till omprövning och förlängning samt tydligt vara kopplade till den grund de beviljats på.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverige ska framförallt ha ett starkt försvar och förmågan att stå emot yttre hot. Det är av stor vikt att vi samverkar med våra grannländer, i synnerhet Finland. Om Finland går mot ett medlemskap bör även Sverige göra detta.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna har länge varit drivande i att höja taket i a-kassan under de första 100 dagarna. Vi är därmed positiva till att den tillfälliga höjningen av a-kassan permanentas då den ligger på samma nivå som vi tidigare har föreslagit. For oss är det viktigt att det finns en ekonomisk trygghet och ett väl fungerande socialt skyddsnät under den tid man söker ett nytt jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna vill minska strandskyddsavståndet och göra det enklare att bygga eller stycka av tomter och möjliggöra strandnära bebyggelse, framförallt i glesbefolkade delar av landet. Samtidigt vill vi bevara allmänhetens intresse av tillgång till vattenområden och garantera fri passage. Ett avskaffande av strandskyddet kan öka attraktiviteten att bo på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sveriges försvar har aktivt rustats ner de senaste decennierna. Det är uppenbart att försvaret behöver tillskjutas mer medel. Vi anser därför att finansiering kan ske genom bl.a. sänkt bistånd och slopandet av ineffektiva klimatåtgärder

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna anser att public service har ett allmänintresse och det är därför viktigt att det finns kvar, men public service behöver bli vassare och smalare. Vi föreslår därför att Sveriges tre public service-bolag slås samman till ett bolag vilket skulle möjliggöra att resurser kan användas mer effektivt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Extra viktig Förbud skulle innebära att bilen blir en klassfråga och öka kostnaderna för de som måste använda bil – barnfamiljer, pendlare samt alla som bor utanför storstäder. Teknikutvecklingen måste driva elektrifieringen, inte förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna vill införa betyg från årskurs 4. Betyg i tidig ålder hade resulterat i att resurser kan sättas in tidigare för barn i behov av särskilt stöd samt givit föräldrarna en bättre bild kring sina barns utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna vill se över utjämningssystemet. Välskötta kommuner ska inte bära kostnader för misskötta kommuner. Utjämningssystemet har idag resulterat i höga marginaleffekter för kommuner och låga incitament att t.ex. förbättra det lokala företagsklimatet samt inkomsterna. Staten behöver ta ett större ansvar för att kommunerna ska ha råd med en fungerande välfärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna prioriterar att skärpa straffen generellt och har nyligen röstat för en straffskärpning för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna har konsekvent stått upp mot försök från den socialdemokratiska regeringen och andra aktörer att införa marknadshyror. För oss är det viktigt att hyrorna är rättvisa och på en nivå som gör att alla har råd att skaffa en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: En modern järnväg med högre hastighet är positivt men dyra satsningar måste analyseras utifrån deras kostnad och nytta. Sveriges järnvägar är underfinansierade och eftersatta, vilket leder till att resurser måste sättas där behoven finns. Vi vill istället se att järnvägen rustas upp ordentligt och att fler satsningar görs för att säkerställa funktion för både resenärer och anställda.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: För Sverigedemokraterna är det självklart att oavsett om du bor i Piteå eller i Stockholm så ska du ha tillgång till en kvalitativ och fullgod vård. Vi vill därför se en ökad nationell styrning av vården samt ett förstatligande av specialistvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna vill slopa karensavdraget för vissa yrkesgrupper, såsom skol- och förskolepersonal. Dessa yrkesgrupper är i ständig kontakt med barn och har både högre smittorisk samt riskerar att föra smitta vidare om de kommer till jobbet sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna står bakom parternas överenskommelse som ligger till grund för de kommande förändringarna i Lagen om anställningsskydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Perez: Sverigedemokraterna värnar om våra gruvor och vill bland annat förenkla samt snabba på dagens tillståndsprocesser. Ändringstillståndet bör även ändras och göras till en huvudregel och, Sverige behöver bli bättre på att tillämpa undantagsregler från EU vid att öppnandet av nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Perez: Extra viktig Massinvandringen till Sverige av illegala invandrare, ekonomiska migranter och asylsökande utan skyddsskäl har förändrat Sverige till det sämre. Det här ligger till grund för många samhällsproblem som vi nu behöver åtgärda. Sverigedemokraterna vill begränsa mottagandet till den absoluta miniminivån utifrån vad som är möjligt enligt EU-rätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Perez: Polisen ska få mer resurser och rättsliga verktyg för att kunna använda avlyssning samt övervakning i förebyggande syfte för att förhindra brott. Sådana åtgärder är ofta avgörande i brottsutredningar. Det är dock viktigt att avlyssning inte på ett oacceptabelt sätt träffar vanliga människor, utan fokuseras till gängkriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Perez: Ekonomin i svenska hushåll och företag är just nu hårt ansträngd. Det finns därför inget utrymme att höja skatter. Samtidigt är behoven i rättsväsendet, försvaret och välfärden stora. De skattesänkningar som kan bli aktuella behöver i första hand fokuseras kring bränsle och energi. Om inkomstskattesänkningar kan bli aktuella måste de komma fler till godo – inte bara höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Perez: Nära 30 % av arealen skog i Sverige är redan undantagen från skogsbruk. Den andelen behöver inte öka. När eventuella nya områden behöver undantas för att exempelvis skydda allvarligt hotade arter, bör därför andra skogsområden åter tas i bruk i deras ställe.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Perezs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården

Så svarar David Perez: Extra viktig Sverige behöver ett större helhetsgrepp i energipolitiken. Kärnkraften behöver byggas ut för att tillhandahålla en stabil bas för den kommande elektrifieringen av fordonsflottan. Lag och ordning behöver prioriteras. Återfallsförbrytare, mördare, våldtäktsförövare och pedofiler ska straffas hårdare. Sjukvården behöver ett tydligare helhetsansvar från statligt håll. Köerna ska minskas skyndsamt.