Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emelie Stark (fotograf null)

Emelie Stark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på alla människors lika värde och att bygga ett samhälle med lika chanser för alla. Ojämlikhet, diskriminering, segregation, klimathot och pandemi bekämpas med reformer grundade i vetenskap, inte genom intolerans eller att vänta på att marknaden ska lösa problemen. Vårt samhälle blir starkare när skattepengar går till verksamhet istället för företagares fickor. Det är inte rocket science.

Presentera dig själv

Växte upp på Värmdö och tog examen i Mikroelektronikprogrammet på KTH. Jag är bisexuell och på fritiden är jag engagerad i HBTQ+frågor, särskillt internationellt. Utöver det gillar jag brädspel och klättring!

Vad har du för yrke?

Ingenjör/projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokratiskt såklart!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Svar i valkompassen

:

Emelie Stark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Extra viktig Skattepengarna till skolan ska gå till att barnen få den bästa möjliga skolgången, inte till att företag ska få plocka ut vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Energisektorn ska vara miljövänlig och koldioxidfri. Dagens kärnkraft är en viktig del i energisektorn och det finns inga förbud mot att bygga nya. Framtidens kärnkraftverk som kan korta ner halveringstiden på befintligt avfall är intressant, men de är fortfarande på forskningsstadie och det kommer dröja innan det blir aktuellt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Visitationer ska inte ske mot någon utan brottsmisstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: RUT-avdraget är ineffektivt och används idag inte jämlikt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Extra viktig Det internationella biståndet är viktigt för utvecklingsarbete i hela världen. Det handlar inte bara om att förebygga humanitära katastrofer för att undvika att människor hamnar på flykt. Det handlar om en vilja om att bidra till att andra också kan få leva ett värdigt liv.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Sverige bör bli en republik.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: De nuvarande åtgärderna för sänkt skatt är nödvändiga på grund av Rysslands invasion av Ukraina, men det är en tillfällig lösning och ska inte användas på sikt. Det ska löna sig att använda miljövänliga alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Den borgerliga fastighetsavgiften är ojämlik och bör reformeras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Extra viktig Kulturen behöver både privata aktörer och offentlig verksamhet. Det är viktigt för tillgängligheten i hela landet och för att kulturen inte ska bli en klassfråga. Inget barn ska riskera att stå utan kultur på grund av att föräldrarna inte har råd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Vi behöver fortsatt arbeta för att underlätta utbyggnad av förnybar energi. Samtidigt är kommuners självbestämmande viktigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Att förbjuda tiggeri löser inte problemen. Vi behöver arbeta för minskad fattigdom och motverka utanförskap, både i Sverige och ställa högre krav på andra medlemsländer i EU.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Extra viktig Vi behöver en modern könstillhörighetslag där juridiskt kön stämmer överens med vad en identifierar sig som. Många andra länder har lyckats genomföra detta och Sverige borde också kunna det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Hur föräldraledigheten tas ut har visat sig påverka föräldrarnas närvaro, uttag av VAB-dagar och barnets anknytning. Barn bör få chans att knyta an lika till sina vårdnadshavare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Digitala alternativ är ett bra komplement till sjukvården som ökar tillgängligheten. Tjänsten bör ingå i den allmänna sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Permanenta uppehållstillstånd är evidensbaserat att öka integration och trygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Ökat internationellt samarbete i dessa tider är viktigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Tryggheten för löntagare behöver stärkas, både under och emellan jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Den ökade finansieringen av försvaret ska inte ske med nerdragningar på skola, sjukvård, polis eller annan viktig skattefinansierad verksamhet. Därför behövs en höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Public service är viktig för att alla ska ha tillgång till oberoende media med kultur, folkbildning och samhällsviktig information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Att ändra betygssystemen fram och tillbaka kommer inte underlätta för lärarnas arbete eller lösa de faktiska utmaningarna i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Folktäta och stadsnära kommuner har ofta andra ekonomiska förutsättningar än kommuner på landsbygden och kommuner med stora utmaningar. Hela Sverige ska leva och vara tryggt. Därför behöver skatteinkomsterna fördelas på ett jämlikt sätt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Sexköp är en grov kränkning av människor och ett utnyttjande av människor i utsatta situationer. Brottet bör straffas hårdare så att det blir mer proportionerligt med brottets konsekvenser.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Vi behöver bygga fler billiga hyresrätter som folk har råd att bo i.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Järnvägen ska utvecklas och byggas ut.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Sjukvården har många problem, särskilt i min hemregion Stockholm, men det löser sig inte genom att flytta ägandeskapet av problemet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Karensdagen riskerar att göra så att sjuka människor går till jobbet för att de inte har råd att stanna hemma. Det är ett ojämlikt system som riskerar att ökar smitta i samhället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: Löntagares trygghet, rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden ska öka.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Stark: För att möjliggöra klimatomställningen behövs lokal produktion och utvinning av råmaterial i svenska gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emelie Stark: Asylrätten ska värnas och både EU och Sverige ska ta sitt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emelie Stark: Extra viktig Skattesystemet behöver ses över för att bli mer jämlik.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emelie Stark: Skogen är viktig för klimatet och behöver större skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emelie Starks val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning