Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rebecka Le Moine (fotograf Satu Knape)

Rebecka Le Moine

Varför ska väljarna rösta på dig?

De som röstar på mig, röstar för de människor, de djur och den natur som inte kan göra sin röst hörd. Jag kämpar mot orättvisa, som tyvärr finns satt i system.Den som röstar på mig röstar för systemförändrande politik: en solidarisk ekonomi inom planetens gränser, en kortare arbetstid som frigör tid för livet,en basinkomst som ger en ekonomisk trygghet för alla, och en artrikedom även i framtiden.

Presentera dig själv

Jag är utbildad till naturvårdsbiolog, jag trodde att världen var skev på grund av bristande kunskap om våra ekosystem. Men kunskap finns, det största hindret är den politiska oviljan att ta till sig krisinformationen som planeten signalerar. Därför är jag nu politiker. Övrigt: Uppvuxen i en liten by i Småland, pluggat i Linköping. Älskar indisk veganmat och saltlakrits.

Vad har du för yrke?

Naturvårdsbiolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så grönt som möjligt. Ett styre som minskar både klyftor och miljöförstöring.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rebecka Le Moine

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Elever är inte kunder, skolor ska inte vara aktiebolag. Sverige är extremt på denna punkt, som ensamt land i världen som tillåter vinstuttag från skolor. Pengarna ska gå till att lära, utveckla och utbilda barn och unga, inte ner i fickorna på vinstmaximerande bolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: När högerpartierna reducerar miljöfrågan till att bara ha ett svar; kärnkraft, svarar de inte på någon annan fråga. Frågan om hur avfallet ska hanteras skjuter vi 100 000 år framför oss. Partier som annars vill att marknaden ska lösa alla problem vill att staten ska subventionera kärnkraften. För företagen ryggar tillbaka. De vill inte bygga kärnkraft, och det vill inte vi i Miljöpartiet heller.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Redan idag kan polisen visitera vid behov, så förslaget handlar mer om att peka ut folk i utsatta områden, snarare än att ge polisen möjlighet att visitera. Samhällets viktigaste grund är tillit, och den måste inkludera alla, oavsett var i Sverige man bor eller vilken bakgrund man har. Att införa visitationszoner skulle misstänkliggöra människor utifrån var de bor, människor blir dömda på förhand,

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Att staten subventionerar rena hem eller lyxrenoveringar av kök gör inte samhällsnytta. Stöd som idag går till RUT och ROT bör omvandlas till energieffektiviserings- och miljövårdsavdrag. Vill man subventionera jobb i hemmen borde vi subventionera åtgärder som minskar energiförbrukning, förbättrar klimatet eller den biologiska mångfalden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Det är genom rättvisare handelsavtal och via vårt biståndsarbete som vi verkligen kan hjälpa de som behöver det mest i världen. Nu när dessutom livsmedelspriser ökar och är en bristvara, är det särskilt viktigt att ekonomiskt rikare länder jobbar för internationell solidaritet. Vi vet också att miljökriserna kommer att föra med sig mer naturkatastrofer, hetta och torka.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Extra viktig Ja, priserna är höga, men fortfarande lägre än miljökostnaderna av att använda dem. Orsaken bakom priserna är extrem efterfrågan efter covid och krig. Att sänka skatten till lägsta möjliga nivå i EU är som att ta smärtstillande istället för att bota en sjukdom. Jag vill hjälpa människor genom stöd att bli av med oljeberoendet, inte genom att subventionera det och då även Putins krig.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Klyftan mellan de som har mest och de som har minst har ökat. Samtidigt som människor sover på gatan, finns det andra som gör bostadskarriär. Vi behöver ta hjälp av skatter för att minska klyftorna i Sverige, och beskatta kapital och tillgångar mer än idag. Det bör dock finnas en begränsningsregel så att ingen behöver betala en orimlig del av sin inkomst till fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Kultur handlar om skapande, i så många olika former. Det är inte alla former av kultur som skulle klara marknadens krav på vinst. Därför behöver kultursektorn också stöd från det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Det är viktigt att besluthamnar så nära medborgaren som möjligt, och att kommuner fortsatt kan säga nej till olika exploateringar. Det borde gälla även gruvor. Dessutom borde kommuninvånare kunna ta större del av vinsten, genom regional återbetalning av vinsterna på tex vindkraft, vattenkraft och mineral.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Att förbjuda folk att tigga är bara ett enkelt sätt att blunda för problemet. Vi måste lägga politisk kraft på att hjälpa människor innan de hamnar i fattigdom. Ett enkelt, effektivt och beprövat sätt att utrota fattigdom är med basinkomst. En månatlig utbetalning till alla permanent bosatta i Sverige skulle göra livsviktig skillnad för de som har minst i samhället. Dessutom borde EU ställa högre

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Vi vill se en tredelad föräldraledighet; Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern. Den sista tredjedelen ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna, eller överlåtas till en annan vuxen inom barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Alla människor, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha tillgång till god vård i Sverige. Vården är redan idag satt under oerhört stor press, och vi behöver satsa för att få fler händer inom vården. Det är skevt att en nätläkare kan tjäna stora summor på samma samtal som kunde gått till 1177, för en tiondel av kostnaden. Däremot bör distansvården utvecklas inom landstingets regi.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: NATO bygger på upprustning, och kärnvapen som skrämselmetod. Vi vill inte bidra till en politik som gör att vi kan förgöra jorden flera gånger om. Vi tror istället på global nedrustning, något som känns långt borta just nu men som kan bli möjligt om vi väljer förhandlingar och diplomati framför krigshets.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Vi vill höja ersättningen och få ett samlat trygghetssystem som är tydligare än dagens krångliga system.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Extra viktig Strandskyddet är viktigt för allemansrätten och för den artrikedom som är beroende av oexploaterade stränder för sin överlevnad. Det går idag att söka dispens, vilket görs i stor omfattning. Vi vill istället stärka strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Jag vill inte se en upprustning, men tycker att det vore rimligt att återinföra värnskatten som betalas av de med höga inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Vi måste drastiskt minska våra utsläpp, oavsett varifrån de kommer. Vi behöver fasa ut förbränning av kol, gas och olja, och där behöver politiken hjälpa till med tydlighet: ingen nyförsäljning efter 2035. Men vi kan inte heller öka antalet nya bilar varje år, utan vi behöver också utveckla kollektivtrafik och service i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Vi tycker det är för tidigt med betyg i årskurs 4. Betyg kan vara bra om det används till urval till fortsatta studier, men det kan också ha en negativ påverkan för elever som har det svårt i skolan. Att få ett underkänt kan leda till att man tappar självförtroende eller motivation i onödan. Vi vill att betyg ska ges tidigast i årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Man ska kunna få lika bra vård, omsorg och skola oavsett var i landet man bor, men så är fallet tyvärr inte idag. Därför behöver vi omfördela ekonomin mellan kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Att få böter signalerar att brottet är lindrigt -men vi menar att det är ett allvarligt brott att köpa sex, och vill därför skärpa straffet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Att införa marknadshyror skulle innebära en drastisk höjning på hyran för många. Det skulle dela upp samhället efter vilken ekonomi man har, med bostadsområden där alla har samma ekonomiska kapacitet. Vi tror inte det är så vi bygger ett samhälle som håller ihop.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Att ha en karensdag gör att många väljer att jobba istället för att kurera, trots att de är sjuka, speciellt om de ekonomiska marginalerna är små. Därför vill vi helt avskaffa karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Vi vill göra arbetsmarknaden tryggare för alla, och ser inte behovet av att göra det lättare att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Extra viktig Att öppna en gruva är en extrem miljöpåverkan. Området blir aldrig detsamma igen efter ett dagbrott, och om marken måste saneras efteråt faller notan ofta på kommunen. Och ändå är det mer lönsamt att öppna ett dagbrott än att återanvända de metaller som redan finns i våra gamla mobiltelefoner, eller i deponier. Här måste vi få till ekonomiska incitament, och höja den mycket låga mineralavgiften.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rebecka Le Moine: All övervakning är integritetskränkande. Men hemlig avlyssning mot specifikt misstänkta är i alla fall bättre än massövervakning av hela befolkningen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rebecka Le Moine: Det är orimligt att en undersköterska ska betala en större andel skatt på sin lön, än en miljardär betalar på sina kapitalinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rebecka Le Moine: Extra viktig För att bevara den biologiska mångfalden i Sverige, måsta vi också skydda arternas livsmiljö. Skogsbruket som vi har idag är inte hållbart och vi behöver skifta från kalhyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk. För många hotade arter är gammelskogen oerhört viktig. Men all naturskog är inte skyddad idag, utan försvinner i och med avverkning. Därför behöver vi skydda mer naturvärdefull skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rebecka Le Moines val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården