Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Louise Meijer (fotograf Christine Ohlsson)

Louise Meijer

Varför ska väljarna rösta på dig?

För lägre skatt, mer trygghet och en bättre integration med större krav på arbete och svenska språket.

Presentera dig själv

Riksdagsledamot från södra Skåne, bor i Lund.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Moderatledd regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Louise Meijer

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Kvalitetskraven för alla skolor måste öka. Det ska inte gå att tumma på kvaliteten för att öka sin vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Sverige behöver fossilfri el för att omställningen ska fungera. Enbart förnybar energi kommer inte kunna täcka det energibehov samhället har. Utan kärnkraft kommer elransonering bli aktuellt och det är jag emot.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Visitationszoner är ett tillfälligt verktyg som ska kunna användas när gängkonflikter eskalerar. Under begränsad tid och i ett begränsat område kan polisen upprätta en visitationszon när ett gängkrig utbryter för att förhindra att vapen och narkotika fraktas mellan områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig RUT-reformen är en av vår tids stora jämställdhetsreformer. Alla kvinnor som gör karriär och har barn vet vilken otrolig hjälp det är att kunna ha råd med städhjälp hemma. Ett arbete som oftast annars landar på kvinnan i familjen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Sverige ska i första hand prioritera våra skattepengar till att genomföra nödvändiga reformer i Sverige. Just nu har vi en eskalerande otrygghet, och växande utanförskap och ungefär 700 000 invandrare som inte försörjer sig själva. I den situation landet befinner sig kan vi inte fortsätta lägga lika mycket på internationella bistånd, istället måste vi prioritera Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Vanligt folk ska ha råd att ta bilen. De höga drivmedelspriserna gör det svårare och dyrare för folk att leva och arbeta. Omställningen till en fossilfri bilflotta görs inte genom att idag driva upp priserna på drivmedel så mycket att folk inte har råd att köra bil. Det är inte en rättvis omställning. Därför borde drivmedelsskatterna sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Folk som arbetat och sparat pengar för att kunna köpa ett hus eller en lägenhet ska inte beskattas ytterligare med en ny fastighetsskatt. Sverige ska sänka skatterna för de som arbetar och sparar, inte höja dem. Vi betalar redan bland världens högsta skatter. Att Socialdemokraterna är beredda att införa en ny fastighetsskatt är oroväckande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Viss kultur borde fortsatt vara skattefinansierad men i dagsläget går för mycket av våra gemensamma pengar till skräp. Ett projekt fick nyligen 4,5 miljoner för konstnärlig forskning om hur det är att vara ett troll. Det är inte rimligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Det är bra med kommunalt självbestämmande och kommunalt veto. Vill kommuninvånarna ha en annan politik kan de rösta på andra partier i kommunvalet. Sverige behöver framför allt mer energi som kan leverera dygnet runt oavsett årstid eller väder. Därför behövs mer kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Utländska tiggare ska inte komma till Sverige för att tigga. Dels har det visat sig medfölja sanitära problem, dels har det visat sig vara organiserat. Det borde därför förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: För barn som föds med intersexvariationer kan detta vara viktigt. För vissa transpersoner kan detta också vara viktigt. Jag vill däremot inte att könsuppdelade omklädningsrum eller toaletter tas bort. Kvinnor ska fortsatt kunna byta om och gå på toaletten i omklädningsrum och toaletter reserverade för kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Att kvinnor fortfarande tar ut en majoritet av föräldraledigheten gör att levnadsvillkoren på sikt blir olika för män och kvinnor när det kommer till karriär, lön och pension. Därför är en delad föräldraledighet viktigt för jämställdheten. Samtidigt vet den enskilda familjen bäst vad som passar dem i det skedet av livet och därför ska familjen själva få bestämma hur ledigheten ska delas upp.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Nätläkare har ökat tillgängligheten i svensk vård och det är därför en viktig reform för alla som vill ha god och tillgänglig vård. Det kan inte vara så att man i Sverige enbart får riktigt bra sjukvård om man är riktigt sjuk.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Sverige har haft en för stor invandring under lång tid och att ge ut permanenta uppehållstillstånd till asylsökande innebär att fler söker sig just hit. Därför ska vi införa åtgärder som innebär att söktrycket hit minskar. Permanenta uppehållstillstånd innebär tvärtemot att fler människor kommer söka sig till Sverige och det är negativt för landet just nu.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Sverige kan inte ensamt försvara sig och enda svaret på hur vi realistiskt ska kunna möta ett angrepp är NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Sverige behöver fler som arbetar och höjningen bidrar till att färre kommer att göra det. Därför ska den inte permanentas utan tas bort.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Jag tycker att vi ska bebygga fler strandnära tomter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Svenska folket betalar redan bland världens högsta skatter. Om man med ett så högt skattetryck inte kan finansiera en utbyggnad av försvaret så går pengarna uppenbarligen till fel saker.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Jag tror marknaden så småningom kommer att fasa ut dessa bilar, men att Sverige ensamt ska förbjuda nyförsäljning redan 2025 tror jag är fel väg att gå. Då missgynnas svenskar i förhållande till andra länder samtidigt som klimateffekten är låg.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Sverige behöver en skola med mer fokus på kunskap, katederundervisning och ordning och reda. Mindre av elevstyrd undervisning och egenansvar för studier och studieupplägg. Grundkunskaper måste prioriteras före analytiska kunskaper eftersom det ena är en förutsättning för det andra. Med tidigare betyg stärks fokuset på kunskap, även om många barn blir stressade av tanken på betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Detta görs redan i mycket stor utsträckning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Böter tas nu bort ur straffskalan för sexköp och Moderaterna vill dessutom införa grovt sexköpsbrott när en person befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller i människohandel. Enbart Socialdemokraterna säger nej till införandet av ett grovt sexköpsbrott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Det är ett bra förslag för att minska bostadsbristen. De lägenheter som är mest attraktiva får man betala mer för, istället för som idag då hyreslägenheter i utanförskapsområden subventionerar hyran för hyreslägenheter på attraktiva adresser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Det är bättre att prioritera att rusta upp nuvarande järnväg och se till att alla tåg går i tid, istället för att bygga höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Det är bra om sjukvården på sikt blir statlig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Det kommer göra att färre arbetar och därför är det ett dåligt förslag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Det ska råda en balans mellan anställningsskyddet och arbetsgivarens möjlighet att säga upp en person som inte gör det den ska på arbetsplatsen. Det bör bli något enklare att säga upp personal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Meijer: Sverige behöver ta ett större ansvar för metallutvinning och därför är detta ett bra förslag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Sverige ska ta emot färre asylsökande. Det är uppenbart att förda migrationspolitik inte har fungerat. Idag är det större överrisk för andra generationens invandrare att bli misstänkt för brott än för någon som är utrikesfödd. För 15 år sedan var det tvärtom. Det är ett exempel på att varken migrations- eller integrationspolitiken fungerar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Louise Meijer: Extra viktig Vi behöver använda dessa verktyg för att bekämpa gängen och förhindra skjutningarna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Louise Meijer: Alla i Sverige borde få sänkt skatt. Det ska alltid löna sig att arbeta och lönen tillhör i första hand den som tjänat in den, inte staten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Louise Meijers val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi