Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Eriksson Falk (fotograf Christoffer Othén)

Mattias Eriksson Falk

Varför ska väljarna rösta på dig?

Gävleborg är ett fantastiskt län med en rik historia. Idag ser vi dock stora problem kopplat till migrationen, organiserad brottslighet och gängbildningar med öppen narkotikaförsäljning i samhället. Gävleborg ska bli tryggt igen och då behövs mer resurser till välfärden och fler poliser i framförallt glesbygden.

Presentera dig själv

Tvåbarnsfar som är född och uppvuxen i Gävle. Stort intresse för ishockey och motorcyklar. Läser gärna historia och juridik. Medlem i Sverigedemokraterna sedan 2006 och i ungdomsförbundet sedan 2003. Nuvarande oppositionsråd i Gävle kommun och föregående mandatperiod oppositionsråd i Region Gävleborg.

Vad har du för yrke?

Yrkeschaufför

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Roger Hedlund & Jimmie Åkesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser ett politiskt styre där Sverigedemokraterna styr tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mattias Eriksson Falk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Jag anser att kvalitetskraven och uppföljningen av dessa bör skärpas för att garantera en bra verksamhet. Högre krav på kvalitet och uppföljning i verksamheten påverkar olika aktörers möjlighet till vinstmaximering.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Extra viktig Kärnkraften är en viktig del i Sveriges energiförsörjning då den bidrar med en stabil och förutsägbar tillgång på energi till såväl våra hushåll som industrin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Vi ska knäcka gängen, då ska vi också ge polisen rätt resurser och en lagstiftning som möjliggör att det arbetet kan ske, det behövs många åtgärder och visitationszoner är ett av dessa.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Sverige har stora investeringar som behöver göras i välfärden och vår infrastruktur. Genom en sänkning av biståndet får vi även resurser att satsa på ett stärkt rättsväsende och högre pensioner.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Kungahusets viktiga roll som bärare av Sveriges historia och den sammanhållande kraften under många år är värd att bevara och fortsätta finansiera.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Extra viktig Gävleborg är ett län med långa avstånd till arbete, skolor, hälsocentraler och fritidsaktiviteter för att nämna några exempel. Höga skatter på drivmedel drabbar många familjer negativt och skapar ojämlika förhållanden. Därför ska såväl skatten på bensin och diesel sänkas samt reduktionsplikten minskas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Den nya fastighetsskatten som föreslås av Socialdemokraterna lägger på hushållen ytterligare avgifter utöver de skenande elpriserna som vi ser idag, en följd av att regeringen stängt fyra kärnreaktorer. Detta försämrar hushållens marginaler och på sikt skadar detta deras möjligheter att ha råd med sitt boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Att med offentligt stöd satsa på kulturarvet är en nationell angelägenhet. Dock finns det exempel på annan kulturverksamhet som till hög grad klarar av att stå på egna ben och så bör göra. Kulturverksamheter till barn och unga bör prioriteras när stöd fördelas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Vindkraftsindustrin har en enorm påverkan på miljö, djur- och fågelliv och riskerar påverka fastighetspriser för människorna som bor i närheten av etableringarna. För oss är det självklart att kommuninvånarna själva ska få bestämma om etablering av vindkraftverk i deras kommun och att staten inte ska inskränka det kommunala självstyret.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Den organiserade brottsligheten som tiggeriet i Sverige kopplas till ska stävjas, genom att förbjuda tiggeriet begränsar vi möjligheten till att utnyttja människor på det vis vi ser idag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Jag ser inget behov av att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Det är föräldrarna som själva känner till sin livssituation bäst och den önskan man har om att fördela föräldraledigheten. Staten ska inte reglera familjers möjligheter att planera sitt liv så som det passar dom själva bäst och därför bör all statlig reglering av vilken förälder som ska vara hemma med barnen avskaffas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Privat verksamhet fungerar som ett komplement till den offentligt drivna vården för att skapa ett bredare utbud av vårdtjänster till exempel på landsbygden samt att driva på den tekniska utvecklingen. Det är dock viktigt att möjliggöra fysiska besök hos läkare och andra sjukvårdsverksamheter.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Tilldelning av uppehållstillstånd i Sverige ska vara restriktiv och vara tydligt kopplad till den grund det beviljats på samt vara tidsbegränsade. Vill man uppehålla sig permanent i Sverige kan detta ske genom ett medborgarskap. För medborgarskap ska dock tydliga krav på anpassning till det svenska samhället finnas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Vi vill avskaffa karensdagen inom vård och skola för att förbättra arbetsmiljön för personalen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Eriksson Falks val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården

Så svarar Mattias Eriksson Falk: Extra viktig Gävleborg är ett län med många arbeten inom industri och produktion. De extremt höga elpriserna hotar jobben och därigenom också människors försörjning. Att utveckla kärnkraften och att säkerställa ett rimligt elpris krävs för ett industrilän som Gävleborg. Resurserna till sjukvården behöver öka för att erbjuda en god och kvalitativ vård till medborgarna. En ökad statlig styrning är önskvärd.