Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingrid Leek (fotograf Emmie Eriksson)

Ingrid Leek

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man är intresserad av att fokusera på ett jämställt samhälle där landsbygd, miljö och klimat är centralt bör man rösta på mig.

Presentera dig själv

Snart 32 år, bor i Stockholm, ursprungligen från Hälsingland. Jobbar politiskt och är stolt feminist.

Vad har du för yrke?

Politisk tjänsteman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Kamala Harris

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att C är i regeringsställning med S eller M så att vi får en bred mittenregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ingrid Leek

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Jag tycker inte att vinsterna i sig är problemen. Självklart ska duktiga eldsjälar få möjlighet att driva skolor. Problemet är att det är bristfällig uppföljning och behövs återinvesteringskrav samt vinsttak för att det ska fungera i praktiken så att inte människor ska sko sig på att driva friskolor. Dessutom är det bra att konkurrensutsätta den kommunala skolan. Det behövs bättre kontroller.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Jag är för att kärnkraften som vi har idag används till dess den är uttömd, för den är just en ändlig resurs och rimmar illa med klimatmålen. Jag vill att kärnkraften fasas ut och att all el successivt ersätts med förnybar energi såsom vindkraft, vattenkraft och solceller.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Polisens relationer med människor i utsatta områden är A och O för att kunna nå fram och att barriären mellan polis och den enskilde inte skadas. Visitationszoner skulle skada den relationen och uppfattas som hotfullt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: RUT-avdraget bidrar till att ge många människor arbete som kanske står långt från arbetsmarknaden annars. Det ska fortsätta premieras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Nej, biståndet ska inte minskas. Jag ser dock behovet av tydligare uppföljning kring var pengar behövs bäst.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Nej, kungahuset är bra som det är idag i sin representativa form och bör varken ha mer eller mindre i apanage.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Det ska inte drabba exempelvis bilister på landsbygden att drivmedelspriserna höjs till skyarna. Utfasning av icke förnybart drivmedel måste ske på sikt. Vad jag vill se är att EU gör ett undantag för Sverige genom att ta bort energiskatten på andelen biodrivmedel i låginblandad diesel och bensin, fram till införandet av det nya energiskattedirektivet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Det skrämmer människor från att vilja flytta och äga.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Kulturen skapas av människor, inte av politiker.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Problemet ligger snarare i själva processen. Det måste tydliggöras för kommunerna tidigare vilka incitament som finns för utökad vindkraft och sen kan man diskutera vetot. I annat fall kommer bara kommuner att säga nej tidigare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Att förbjuda tiggeri är som att sätta ett plåster på en benfraktur - det löser inte problemet i grunden. Istället bör pengarna användas till att hitta lösningar på EU-nivå så att alla medlemsländer tar ansvar för sina medborgare och att det sätts press på de som inte tar sitt ansvar. Jag vill också se att man går till botten med varför människor tigger, snarare än att de gör det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Det är 2022 och det måste tydliggöras för personer som varken identifierar sig som man eller kvinna att de har en könstillhörighet. Vi vet att många lider av psykisk ohälsa pga känsla av utanförskap och då behövs lagen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Den eviga frågan. Jag vill dock mena att friheten som finns idag gör att många kvinnor fortfarande tar ut för mycket föräldraledighet, vilket påverkar kvinnors pension. Fler öronmärkta dagar är bra för att stärka jämställdheten även om det blir på bekostnad av friheten att själva välja.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Saken är den att det behöver regleras så att det ingår i samma ersättningssystem som övrig vård och därmed blir gynnsamt för alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Det säger sig självt att en nyanländ som kommer till Sverige inte kommer att motiveras att varken lära sig språket eller söka jobb om hen inte vet att hen får stanna på sikt. Därför bör uppehållstillstånden vara permanenta som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Jag skiljer mig från partiets linje i denna fråga även om jag förstår varifrån viljan att stärka Sveriges och Finlands samarbete kommer i och med invasionen av Ukraina. Dock är jag av uppfattningen att Sverige bör stå utanför och behålla sin alliansfrihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Att permanenta en höjd A-kassa är som att signalera att det inte lönar sig att arbeta. Svensk arbetsmarknad ska såklart ge stöd åt de som behöver A-kassa tillfälligt men det ska inte vara en långsiktig lösning. Det ska istället löna sig för alla människor att arbeta och bygga sin pension.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Att det idag finns hinder att bygga vid exempelvis åar, vattendrag etc. är inget som gynnar en levande landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Som komplettering till frågan om NATO - försvaret är det som jag vill se stärks och att samarbetet med Finland, de baltiska länderna och Storbritannien stärks bör vara fokus. Således bör upprustningen av vårt eget försvar primärt stärkas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Jag tycker att public service är viktigt och bidrar med ett bra utbud. Såsom det är idag är bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Eftersom jag är av samma uppfattning som partiet - att man ska jaga utsläppen och inte bilisterna behöver bilisterna få tid på sig att fasa ut och använda "slut" på de bilar de redan äger. Skulle alla behöva skaffa en ny bil till 2025 kommer utsläppen knappast att minska då nyproduktionen skulle stiga i taket. Liksom min uppfattning om kärnkraft bör vi använda slut på det vi redan har som fungerar

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Betygshetsen är redan idag stor bland unga och det bidrar bara till psykisk ohälsa, stress och prestationsångest.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Ja, det är viktigt att pengarna hamnar där de gör bäst nytta.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Ja, det ska bli betydligt mer kännbart än vad det är idag att man har köpt sex. Vi vet att många män idag som köper sex kan göra det och bara behöva betala böter. Det är inte rimligt och hör inte hemma i ett jämställt samhälle.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Nej, marknadshyror trissar upp hyrorna chockartat och det drabbar de fattigaste.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Det ligger i linje med utvecklingen mot ett hållbart resande där det behöver gå smidigt att ta sig från en stad till en annan och att inrikesflyget kan ersättas av tåg är väldigt bra för miljön.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Det är bra som det är nu att det ligger på regional nivå och att LOV gör det möjligt att konkurrensutsätta vårdgivare men där behövs, liksom vid friskolor, större uppföljning för att inte det ska utnyttjas. Vårdgivare som missbrukar förtroendet ska beläggas med näringsförbud.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: I oroliga tider såsom nu under covid-pandemin har det varit lönsamt att ta bort karensdagen för att människor med förkylningssymptom ska stanna hemma. Det är alltid bättre att stanna hemma vid minsta symptom än att gå till arbetet och smitta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Nej, vi vill inte leva i en osäkerhet som anställda i exempelvis USA. Däremot behöver kompetensmöjligheter införas för att ge anställda som behöver utvecklas möjlighet att förbättras i sina roller.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingrid Leek: Nej, liksom debatten som förs idag finns stora miljörisker och det skadar rennäring att öppna gruvor i exempelvis skyddsområden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingrid Leek: Dock behöver vi sätta större press på EU:s medlemsländer så att alla EU-länder tar sitt ansvar för att ta emot asylsökanden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingrid Leek: Om det inte finns brottsmisstanke ser jag inte vitsen med att en person avlyssnas. Ett övervakarsamhälle är inte önskvärt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingrid Leek: Samma som idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ingrid Leeks val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Sysselsättning