Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Filip Pontelius (fotograf null)

Filip Pontelius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som en del av Miljöpartiet vill jag ta upp kampen för både människa och natur, för djur och miljö. Vi ska stärka klimatarbetet, stärka välfärden och öka jämlikheten. Tycker du som jag så ser jag det som en stor ära att just DU skulle lägga din röst på mig.

Presentera dig själv

Jag är musikälskaren och bokslukaren som flyttade ut i de värmländska skogarna för att bli lärare - och fastnade där. Jag tycker även om att laga mat, baka, och odla ett litet utbud av egna grönsaker. Jag är dessutom förtroendevald inom Arvika kommun med uppdrag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i det kommunala fastighetsbolaget.

Vad har du för yrke?

Legitimerad musiklärare (Master of Arts-examen).

I vilket land är du född?

-

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rebecka Le Moine

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer söka maximalt inflytande för vår politik efter valet. Vi ser att det allra bästa för Sverige är en rödgrön majoritetsregering, där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Filip Pontelius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Extra viktig Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: En extremt dyr och långsam utbyggnad av kärnkraften när vi behöver billig el snabbt? Nej tack.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Man ska inte drabbas bara för att man bor i ett visst område. Jämför gärna med irritationen bland de som pendlade till jobbet i Danmark när passkontrollerna var extra hårda.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Att spendera pengar på tjänster och reparationer snarare än varor och nyproduktion är en viktig del i det gröna, hållbara samhälle som vi behöver uppnå. Vissa modifikationer av avdraget kan dock behövas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Internationell solidaritet är viktigt, inte minst i dagsläget. Vissa krav för, och redovisning av användandet av, biståndet kan däremot vara en fråga värd att undersöka ytterligare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: I en demokrati ska ingen kunna födas in i ett offentligt ämbete. Dessutom bör alla svenska medborgare ha lika rättigheter (kungafamiljen har exempelvis ingen religionsfrihet). Därför borde apanaget sänkas och monarkin avskaffas på sikt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Extra viktig Dåligt för klimatet och mer pengar till Putins krigshärjade oh antidemokratiska Ryssland. Mer stöd till lättillgängliga alternativ istället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Bostader och fastigheter behöver beskattas på något vis, men helst genom ett progressivt system.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Mär kulturen drivs av kommersiella intressen blir den smal och intetsägande. Ett fritt och brett kulturliv med den konstnärliga friheten som utgångspunkt är att föredra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Kommuner ska kunna säga nej, men när i processen och på vilken grund behöver förtydligas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Det går inte att förbjuda folk från att vara fattiga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Ibland behövs lagar och regler temporärt för att bryta skadliga strukturer och beteendemönster. Detta anser jag är ett av de fallen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Antalet rent ut sagt onödiga besök hos nätläkare dränerar pengar från regionerna och riskerar att bidra till framtida skattehöjningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Att känna sig säker i det land man hamnar är extremt viktigt för en god integration, inte minst för barn och unga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Sverige behöver ett sätt att försvara sig militärt, och NATO är det bästa av de alternativ som finns tillgängliga. Det betyder dock inte att vi inte ska kritisera och ta avstånd får andra medlemsländers klandervärda beteende, exempelvis Turkiets behandling av kurder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: ingen vill bli arbetslös eller sjukskriven, och en oförmåga att klara sig ekonomiskt gör en inte mindre sjuk - snarare tvärtom. Det svenska välfärdssystemet ska inte avvecklas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Extra viktig Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet. Att vara för strandskyddet betyder att vara för och värna allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Försvaret behövs, och försvaret behöver finansiering. Skatt är det bästa sättet att säkerställa den finansieringen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Public service bör grundlagsskyddas för att förhindra politisk styrning. Liksom med försvaret behöver finansieringen vara stabil och långsiktig så som den är idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Extra viktig Omställningen behöver fortsätta. Företagen är med på det, och genom förbudet hänger också befolkningen med. Alla ska med när Sverige ställer om.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Extra viktig Betyg ska användas när det behövs, såsom vid urval för fortsatta studier. Forskning visar att betyg i de lägre åldrarna ger inga eller negativa effekter för eleverna. I grundskolan arbetar man dessutom utifrån stadiebaserade mål och kunskapskrav. En elev i 6an riskerar alltså att få sänkt betyg i 7an när kunskapskraven höjs till högstadienivå. Därför anser jag att betyg ska ges först i åk 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. Systemet måste bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Att behandla en människa som ett objekt, en vara att förbruka, ska inte kunna viftas bort med en bot.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Klimatomställningen kräver färre resor med flyg och fler med tåg. Planerna med höghastighetståg, som gör tåget till ett mer attraktivt alternativ till kort- och inrikesflyg, är en investering inte bara för Sverige idag utan för upp till ett sekel in i framtiden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Staten kan underlätta genom tydliga lagar och finansiering, men sjukvården bör även i fortsättningen styras av regionerna med motiveringen att beslut bör fattas så nära människorna det påverkar som möjligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Med karensdag är risken för sjuknärvaro större vilket också ökar risken för ökad sjukfrånvaro. Man blir inte mindre sjuk för att man förlorar en hel dags inkomst.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: En trygg arbetsmarknad och en säker inkomst är en grundförutsättning för ett tryggt land och ett välmående folk. För att motverka missbruk av korttidsanställningar anser jag att detta är ett mycket dåligt förslag som inte bör bli verklighet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Pontelius: Processen får gärna ses över för att göra den lättare och er strömlinjeformad. Den stora frågan är dock var den placeras och hur den påverkar omgivningen. Därför bör ansökningar prövas mot exempelvis högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Filip Pontelius: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Filip Pontelius: Det krävs en balans mellan hårda tag mot gängkriminalitet och ett värnande om den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Filip Pontelius: Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. Dessa klyftor behöver minska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Filip Pontelius: Extra viktig Sverige har en allt annat än hållbar skogspolitik. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, vi skyddar inte alls så mycket skog som EU eller ens Sverige självt har bestämt, och återväxten är inte i närheten tillräckligt stor för att vara i balans med avverkningstakten. EU har antagit FNs uppmaning att skydda minst 30% av land och hav, något som Sverige absolut borde följa.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Filip Ponteliuss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning