Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Hedberg (fotograf Olle Melkerhed)

Peter Hedberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det viktigaste är naturligtvis att man röstar på Socialdemokraterna. Om man vill kryssa mig ska man göra det för att jag brinner för en jämlik och bättre skola. Jag gillar tydliga och skarpa debatter i viktiga sakfrågor, men tycker också att det är viktigt att våga se styrkor i meningsmotståndarnas förslag och hitta en bra kompromiss där det är möjligt.

Presentera dig själv

Jag är 31 år gammal och bor i Kramfors, Ångermanland. Jag har arbetat som gymnasielärare i åtta år och varit fritidspolitiker lika länge. Socialdemokrat blev jag faktiskt redan vid åtta års ålder. Fritiden ägnas nästan helt åt hem, familj och brittiska tv-deckare. Äter gärna surströmming och trivs bäst vid Ångermanälven.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Det är för svårt att bara välja en perso

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratiskt ledd regering, naturligtvis helst med ett tydligt majoritetsunderlag i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Hedberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Extra viktig Det är oerhört viktigt att vi tar itu med marknadsskolan och får bort incitamenten som driver fram vinstjakt och segregering.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Om bolag vill investera i och bygga ny kärnkraft är det fullt tillåtet och jag ser att kärnkraften kan vara en fortsatt viktig energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Att visitera människor helt utan misstanke om brott riskerar att vara förtroendeskadligt. Kriminaliteten måste bekämpas med effektiva metoder, men visitationszoner är inte nödvändigtvis en sådan.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Socialdemokraterna som parti driver inte något förslag om att avskaffa RUT-avdraget. I grunden tycker dock jag att vi åtminstone behöver ha en ordentlig översyn över hur systemet fungerar och vilka delar av tjänstesektorn som bör omfattas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Efter att Ryssland invaderade Ukraina har priserna ökat markant och vi har som parti lagt fram förslag för att mildra effekterna av detta. Det är också viktigt att ha i åtanke att väldigt många människor är helt beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Det är väldigt positivt om privata aktörer satsar mer på kultur i olika former, men i grunden behöver vi även fortsatt ta ett gemensamt ansvar för finansieringen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Det måste finnas vettiga spelregler för både kommuner och vindkraftsaktörer som vill bygga. Vi är dock inte för att ta bort det kommunala vetot, det måste finnas kvar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Ett nationellt förbud löser knappast problemen gällande fattigdom. Tiggeriet tar sig även olika former i olika delar av landet. Det finns möjlighet för kommunen att i lokala ordningsföreskrifter reglera detta, vilket jag tycker är bra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Jag ser risker med att det kan försvåra inhämtande av statistik, att göra jämförelser utifrån jämställdhetsperspektiv m.m. Däremot är jag öppen för att övertygas om det går att hitta lösningar på nyss nämnda problem.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Det är viktigt att vi delar lika på föräldraledigheten. Det gäller både för att kunna skapa en god relation till barnet och för att jämställdheten ska öka. I nuläget bör vi arbeta för att föräldraförsäkringen delas i tre lika delar, men på sikt bör målet vara att den ska delas 50/50.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Vi har nu en mer stram ordning för att hålla migrationspolitiken stabil. Den innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och att man kan få permanent efter tre år om vissa krav kan uppfyllas. Jag står bakom den ordningen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Ett NATO-medlemskap är den bästa vägen framåt för att garantera Sveriges säkerhet. Jag förstår invändningarna, men för mig är solidaritet också ett argument till varför vi ska gå med. Vi kan inte förvänta oss att andra ska komma till vår undsättning medan vi själva inte är villiga att avge samma löfte till dem.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Gör det enklare att bygga strandnära - utveckling för landsbygden! Däremot har den socialdemokratiska regeringen också betonat att allemansrätten ska säkras, vilket är bra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: När vi nu måste öka försvarsutgifterna kraftigt är det inte orimligt att det kan ske genom någon form av beredskapsskatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Definitivt inte. Public service fyller många viktiga funktioner i vårt samhälle. Snarare skulle jag säga att vi behöver titta på hur vi kan utveckla public service och där är en viktig sak att alla svenskar borde kunna ta del av viktiga idrottsevenemang, exempelvis OS.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Jag tror inte att det är realistiskt att genomföra det på så kort tid, däremot ser vi ju redan att försäljningen av elbilar ökar och det är mycket positivt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Hedberg: Nej, betyg ska ges från årskurs 6 som i dag. Däremot borde man se över kunskapskraven och göra dem tydligare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Hedbergs val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning