Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Manhammar (fotograf null)

Magnus Manhammar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för Blekinge och vill arbeta för att vårt län ska vara en förebild i Sverige. Framtidens Sverige ska vara jämlikt, utan stora klyftor och med en välfärd i världsklass som alla kan ta del av, oavsett var de bor. Framtidens Sverige blir bättre och bättre för varje år och är hållbart, både ekologiskt och socialt. Migration är en naturlig del av vår historia och vår framtid.

Presentera dig själv

Jag heter Magnus Manhammar, bor med familj i Karlskrona och är kandidat i riksdagsvalet den 11 september. Jag står på plats 2 på Socialdemokraternas lista. Mitt engagemang tar sin början i alla människors lika värde, i mångfald och i tanken att tillsammans är vi starka. Tillsammans tar vi ansvar för framtiden och skapar ett hållbart samhälle där ingen lämnas efter.

Vad har du för yrke?

Tjänsteperson.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh, Olof Palme & Jacinda Ardern

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Socialdemokraterna blir största parti och att det finns en vänstermajoritet i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Manhammar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Skolans fokus ska vara på lärande och att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: För mig är grunden till mitt engagemang solidaritet. Solidaritet med alla levande idag, men också med framtida generationer. Att använda sig av kärnkraft som skapar livsfarligt kärnavfall är inte solidariskt mot kommande generationer. Vårt samhälle ska vara hållbart både idag och imorgon.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Alla i Sverige ska vara lika inför lagen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Skattepengar bör användas mycket klokare än att subventionerna RUT-tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Att hjälpa varandra är det viktigaste vi som samhälle kan göra. Självklart ska vi verka för demokrati internationellt och stötta de mest utsatta i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Monarkin bör avskaffas. Sverige bör bli en republik. Det handlar om demokrati och frihet för alla.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Fossila bränslen är mycket skadliga för klimatet. Nya klimatvänliga alternativ bör istället premieras och subventioneras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Vi behöver minska de ekonomiska klyftorna i Sverige. Fastighetsskatten är ett av flera viktiga instrument för att nå dit.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Kulturen ska vara fri och gratis så att alla kan få ta del av den.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Vindkraften behövs i hela Sverige, men det behövs också lokalt inflytande över var etableringar sker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sverige har varit världsbäst på att minska fattigdom genom samhällsreformer. Det går inte att förbjuda fattigdom. Fattigdomen motverkar vi endast genom konkreta reformer som förbättrar människors liv i Sverige, i Europa och i världen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Vi har idag ett förlegat system gällande könsidentitet. Ett tredje juridiskt kön borde varit en självklarhet för länge sedan.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Vi behöver ett mer jämställt uttag av föräldraledighet. Samtidigt är det viktigt att föräldrarna själva kan påverka och planera vad som är bäst lämpat för sin familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sjukvård bör först och främst drivas i offentlig regi för att säkerställa kvalitet, tillgång och en likvärdig sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: När du har skyddsskäl och fått din asyl beviljad har du också rätt till trygghet i ditt nya land. Permanenta uppehållstillstånd är en viktig trygghet för alla våra medmänniskor som flyr krig och förföljelse.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sverige bör verka för fred och gemensam säkerhet tillsammans med demokratiska stater och organisationer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sveriges arbetsmarknad ska vara trygg. Det tjänar alla inklusive företagen på.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Strandskyddet är en viktig garant för allemansrätten och för skydd av känsliga naturområden. Strandsskyddet tjänar Sverige väl.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Att rusta upp det svenska försvaret bör vi gemensamt bekosta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: I tider av fake news är public service arbete viktigare än någonsin. Public service bör inte få ett smalare uppdrag utan bör istället få kraftigt ökade resurser.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: För att rädda klimatet och mänskligheten behöver vi som samhälle ställa om. Nytillverkning av bensin- och dieselbilar är mycket skadligt för klimatet. Klimatvänliga bilar bör därför premieras och subventioneras.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Betyg skapar stress, press, oro och ångest för eleverna istället för kunskap, nyfikenhet och ett livslångt lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Det ska inte spela någon roll i vilken kommun du lever i. Välfärden och dina möjlighet ska vara detsamma. Då behövs omfördelning mellan rika och fattiga kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sexualbrott bör dömas betydligt hårdare än vad som görs idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Marknadshyror innebär ökad segregation och ökade klyftor i samhället. Marknadshyror är inte bra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sverige behöver höghastighetståg för att klara klimatutmaningen. Sverige bör omgående titta närmre på magnettåg som ett alternativ.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sverige behöver en likvärdig vård i hela landet. Att staten tar över ansvaret för sjukvården skulle kunna leda till det.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Karensen innebär idag att många sjuka ändå går till jobbet. Detta är farligt både för samhället och för oss som individer. Karensdagen bör avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sverige behöver tryggare anställningar. Trygga människor mår bättre och trygga anställningar leder till arbetsglädje och ökad produktivitet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Manhammar: Sverige bör verka för ökad cirkularitet i samhället i första hand.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Manhammar: Alla som har asylskäl har rätt till asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Manhammar: Detta handlar om integritet och människors rätt till ett fritt och demokratiskt liv.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Manhammar: För att Sverige ska bli mer jämlikt behöver vi som samhälle omfördela mer pengar från rika till fattiga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Manhammar: Sverige behöver skydda betydligt mer skog än idag för att rädda såväl biologisk mångfald som klimatet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Manhammars val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården

Så svarar Magnus Manhammar: Detta är tre områden som är förutsättningar för att samhället ska fungera och för att en positiv framtid ska vara möjlig.