Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Domino Kai (fotograf null)

Domino Kai

Varför ska väljarna rösta på dig?

Var 10:e person i Sverige har sin bakgrund i de nationella minoriteterna. Jag som själv är rom vill driva nationella minoritetsfrågor även på den politiska riksnivån, samt kulturfrågor kopplade till mänskliga rättigheter. Jag hoppas bli den första rom som någonsin valts in i riksdagen. Att ge alla möjlighet att delta i det demokratiska beslutsfattandet stärker demokratin, och visar ansvarstagande

Presentera dig själv

Människorättsaktivist, utbildare, tidigare mediepedagog, politisk sekreterare, kulturproducent, reporter, programledare, projektledare, museiguide, författare, utredningssekreterare, sakkunnig i nationella minoritetsfrågor. Jag har fått utmärkelser för mina arbeten med minoriteter, ofta romska frågor, en grupp många tycker högt och lågt om men sällan låter få en naturlig plats i samhället.

Vad har du för yrke?

Till yrket är jag drama- och minoritetspedagog, samt mediator

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En bred mitten

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Domino Kai

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Domino Kai: Kunskapsforum som ska utveckla personen vidare i livet ska inte ha ett pris där andra plockar ut vinsten i egna fickor, lärfrämjandet kan aldrig ha lika förutsättningar för alla med denna metod där kronan är i fokus.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Domino Kai: Kärnkraften är inte bara dyr den är även väldigt farlig för oss människor, djur, natur och klimat. Vi har sett flertalet gånger vad en härdsmälta gör under väldigt lång tid. Vi behöver därför en snabb produktion med förnybar energi som dessutom är billigare, väldigt mer säkrare än kärnkraft, och tar inte alls lika lång tid att få fram.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Domino Kai: Utsatta och eftersatta områden behöver inte pekas på mer än vad som görs idag, Ett sådan här förslag skapar bara än mer en icke tillit för myndighets Sverige, här behövs istället metoder och förslag om förbättringar på alla individers livskvalité, möjligheter till bra studier, arbete, drägliga bostäder och lika hälsovård som andra, förebyggande insatser som ger känslan av att alla är en del av Sverige.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Domino Kai: Sverige har varit en stark humanitär röst väldigt länge och nu börjar den rösten falla ordentligt. Vi måste fortsätta vara en av de ledande länderna gällande bistånd till de med stora behov i världen. Om vi vill att andra länder ska göra sitt så kan vi inte tala med två tungor, utan biståndet måste kvarstå i nivå och mer/andra medel ska till för att hjälpa nyanlända från Ukraina.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Domino Kai: Kungahuset har mycket medel, förutom det årliga apanaget för representation och underhåll av slott, tjänstepersoner osv. Kanske en diskussion i o m att Sverige idag är en monarki, hur kan Sverige då gynnas av detta statsskick då det är den som existerar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Domino Kai: Bilen behövs i många yrken och situationer idag, men vi måste börja se mer långsiktigt redan idag om vi inte ska tappa alla globala mål med agenda 2030 och 2045. Hur vi än tänker och känner så kommer vi vara där en dag och tänka varför vi inte lyssnade och agerade efter det. Lägg in rejält stöd till kollektivtrafikens månadskostnad, som Tyskland tex.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Domino Kai: Om kulturen vore mer i händerna inom privata aktörer så är det säkerligen så att alla minoriteters kulturer inte hade någon möjlighet att synas och höras i samhället, en stor fara mot vår demokrati.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Domino Kai: Fattigdom löses inte med förbud. Vi ska inte sätta ljuset på EU-medborgarna som är tvingade till tiggeri ,i debatten, utan på de länder som fullständigt struntar i sina medborgares fundamentala rättigheter. Se och granska på mekanismerna som påtvingar detta i ett antal länder i Europa, synliggöra mekanismerna och inte symptomen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Domino Kai: Barnens rätt till ett liv utan oro för vad som kan komma att omkullkasta vardagen igen ska vara i prioritet. Med samhällsstöd, skola, bostad, få äta sig mätt varje dag och hälsovård ger en trygg plattform där barnet som växer upp blir mer säkerligen en person som bidrar till gemenskapen istället för att hitta destruktiva vägar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Domino Kai: Sverige har varit och är redan med i försvarssamarbeten med de Nordiska länderna, Nato och EU, de ömsesidiga skydd ingår Sverige redan i. Risken med ett fullvärdigt Nato medlemskap är vad som kan komma att krävas att Sverige eventuellt måste ge vika på den dagen det är högrisk om krig i världen och närmare våra breddgrader, måste vi då axla kärnvapen i vårt land? Många säger nej idag men hur kan vi veta detta säkert? Det är stor risk att det ena leder till det andra om fullt medlemskap

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Domino Kai: Segregationen är ofta högt på tapeten och då kan vi inte låta marknadshyror styra så att klasskillnaderna blir ännu större. Det här är enkel logik, möjligheten att flytta in i nya bostäder även för de som har mindre medel är en självklarhet i en demokrati där makthavarna måste vara på människans sida och inte på giriga företagens.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Domino Kai: Lagliga asylvägar bort från krig och naturkatastrofer, samt svält är ett humanitärt måste i hela Europa. Vi kan inte tillåta att icke-legala vägar till asyl är vägar till döden för väldigt många barn, ungdomar kvinnor och äldre idag. Ett demokratiskt och värnande om allas mänskliga rättighets Sverige och Europa har inte råd med icke legala asylvägar där alla bemöts med samma service och respekt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Domino Kai: Här är det viktigt att poängtera de ofta stereotypiska bilderna som finns i samhället mot segregerade områden i förorten att där är det kaotiskt, jag menar om en person valt fel så blir så många fler dömda efter en person. Otroligt viktigt att diskutera, inkludera perspektiv och hitta balansen så det stereotypiska inte får regera och ställa normen. 

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Domino Kai: Det logiska mellan en hög-och en låginkomsttagare är att större skattedel borde stå för den som tjänar mer, inga konstigheter, personen får ändå mer i handen efter större skatteprocent än en låginkomstagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Domino Kais val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning