Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alice Bah Kuhnke (fotograf null)

Alice Bah Kuhnke

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på Miljöpartiet! Vill man rösta på Bah Kuhnke går det bra att skriva mitt namn på en tom valsedel eller leta fram partiets riksvalsedel. Valet är ett vägval mellan oss som vill kämpa för klimat, miljö och mänskliga rättigheter och de högerkonservativa och blåbruna som vill skära ner på klimatsatsningar och göra skillnad på vem som har rätt till mänskliga rättigheter och vem som inte har det.

Presentera dig själv

Jag heter Alice Bah Kuhnke och är en av Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Jag har tidigare varit kultur- och demokratiminister, generaldirektör för en statlig myndighet och chef för fairtrade i Sverige. Jag kom in i partipolitiken lite senare i livet men har alltid brunnit för och arbetat för människors lika värde och för att lyfta klimatfrågan.

Vad har du för yrke?

Chef för en tankesmedja

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Simone Viel och Rosa Park

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en bred och progressiv majoritetsregering för klimaträttvisa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jag tror att S, V, MP och C är den bästa vägen framåt för att skapa en sån majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Alice Bah Kuhnke

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Skolpengen borde stanna i skolorna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Kärnkraften är dyr och tar lång tid att bygga ut. Vi behöver förnybar el snabbt för att klara den gröna omställningen, därför måste vi satsa på sol och vind.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Visitationszoner som innebär att polisen kan visitera människor som inte är misstänkta för något, bara för att de vistas i en speciell stadsdel är helt fel väg att gå i en rättsstat. Det innebär att Polisen kommer behandla människor olika, utifrån var de bor och befinner sig. Så bygger man inte tillit och öppenhet. Det skulle tvärtom förstärka ett redan existerande utanförskap, öka misstron mot polisen och upplevelsen av diskriminering i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi gröna styr gärna konsumtionen från prylar till tjänster. Det är mer hållbart att exempelvis reparerera sina prylar och kläder än att köpa nytt, vilket är några av de saker som RUT-avdraget faktiskt går till.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Tvärtom måste Sverige ÖKA det internationella biståndet. Det pågår krig i Ukraina och svältkatastrof i Jemen. Då måste både Sverige och andra rika länder göra vad de kan för att minska lidandet och svälten i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Skattepengarna används bättre för att skapa klimatomställning och social rättvisa.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Mitt i en klimatkris är det fel läge att göra det billigare att släppa ut koldioxid. Vi behöver istället subventionera alternativen, bygga ut laddstolpar och kollektivtrafik och göra det enkelt för så många som möjligt att ställa om och bryta fossilberoendet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: En höjd fastighetsskatt riskerar att drabba inte minst äldre personer som bott länge i samma lägenhet eller hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Offentligt finansierad kultur är ett fundament i ett fritt och demokratiskt samhälle där kultur inte bara är för de med mycket pengar i plånboken.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi gröna vill se tidigare och bättre processer, då måste kommunerna ha makt och inflytande men tidigare i processen än idag. Det är viktigt att vindkraftsutbyggnaden är lokalt förankrad och tar hänsyn till lokalbefolkning, minoriteter, miljö och natur.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Tiggeriförbud leder till ökad utsatthet och stigmatisering av redan utsatta grupper. För att bryta tiggeriet behövs mer sociala insatser, inte förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Hbtqi-personers rätt att identifiera sig själva behöver stärkas. Nu är det hög tid att få en modern könstillhörighetslag på plats men också dags att ta nästa steg genom att möjliggöra ett tredje juridiskt kön för den som varken identifierar sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Att en del av föräldraledigheten viks till respektive förälder har bidragit till ökat jämställdhet. Att avskaffa den reformen skulle vara ett steg bakåt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: De så kallade nätläkarna har bidragit till att skapa en mindre jämlik vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Forskningen är tydlig med att tillfälliga uppehållstillstånd bidrar till otrygghet och motverkar integration. Därför bör huvudregeln vara att uppehållstillstånden är permanenta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Sverige bör bevara sin alliansfria roll och hålla sig utanför kärnvapenalliansen NATO. När medlemskapsprocessen nu är påbörjad är det av yttersta vikt att vi inte tillåter auktoritära styren som Turkiet under Erdogan diktera villkoren - något som nu tyvärr blivit fallet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Det är ett bra steg för att öka tryggheten för Sveriges arbetstagare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Nej, tvärtom måste vi utöka och stärka strandskyddet. Det är en demokratisk fråga att människor ska få tillgång till stränder istället för att bli privat egendom. Men det handlar också om biologisk mångfald att skydda våra stränder, just brytpunkten mellan land och sjö har ofta stor biologisk mångfald.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: När försvaret rustas upp ska det inte ske på bekostnad av välfärden eller klimatet. Då ser vi hellre höjd skatt än nedskärningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Public Service är ett viktigt inslag i det fria och demokratiska samhället och bör ha en fortsatt stark roll.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Ska vi klara den gröna omställningen måste vi sluta använda bilar med förbränningsmotor. Att fasa ut bensin- och dieselbilar och sluta sälja nya sådana 2025 är därför ett viktigt steg i den gröna omställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Det finns ingen forskning som tyder på att betyg redan från årskurs fyra bidrar till högre kunskapsnivåer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Ekonomisk omfördelning mellan fattiga och rika kommuner skapar ett mer jämlikt samhälle och minskar klyftorna mellan stad och landsbygd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Att köpa sexuella tjänster är att utnyttja människor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Marknadshyror riskerar leda till högre hyror och urholkar den svenska modellen på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Sverige behöver stora investeringar i järnvägen, både i upprustning av befintliga räls, nya räls och nya tåg. Höghastighetståg är en av många viktiga investeringar som behövs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: En stor omorganisation skulle ta fokus och resurser som behövs här och nu i vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi ska inte straffa människor för att de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Arbetsrätten skapar trygghet på arbetsmarknaden, att förstöra arbetsrätten är att förstöra den svenska modellen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi ska vara stolta över miljöbalken som ger ett viktigt skydd för natur och miljö. Att urholka den för att underlätta kortsiktig exploatering vore ett misslyckande och riskerar förstöra värdefulla miljöer på ett vis som gör att de aldrig kan återställas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Sverige ska vara ett solidariskt land för människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Det är viktigt att Polisens metoder är transparenta och öppna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: För att skapa ett solidariskt och jämligt samhälle behöver vi ha ett progressivt skattesystem.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi måste skydda vår natur mot storskalig exploatering.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alice Bah Kuhnkes val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården