Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Malin Åberg (fotograf Magnus Bergström)

Malin Åberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klimatet är en av de stora utmaningarna där jag vet att de gröna näringarna har och fortsatt kommer att ha en avgörande roll. För att dra nytta av den innovationskraft som finns behöver bl.a. äganderätten stärkas. Vi behöver även kämpa för individens rätt att vara sig själv och forma sitt eget liv för att varje människa ska ha möjlighet att komma till sin absoluta rätt.

Presentera dig själv

Jag är 31 år och kommer ursprungligen från en mindre gård i Roslagen, Norrtälje kommun. Jag har arbetat i vårt familjeägda skogsentreprenad och är utbildad agronom och viltmästare. Idag jobbar jag som rådgivare och projektledare inom lantbruksnäringen på Gotland.

Vad har du för yrke?

Agronom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett styre där den gröna liberala politiken får ett stort genomslag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Malin Åberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: Vi behöver ta ansvar för att den politik vi för är hållbar även i framtiden - vad gäller kärnkraftsavfallet och hur den kommer påverka sin omgivning så är det omöjligt att göra analyser som helt förutspår att slutförvaret även framöver kommer vara fullgott. Att till allt för stor del förlita sig på kärnkraft är även dåligt ur en militärstrategisk synpunkt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: Problematiken inom brottsutsatta områden är mycket mer omfattande och denna åtgärd kommer därför ha en väldigt liten praktisk betydelse. Vi behöver ha tillräckligt med resurser inom tull och polis så att narkotika och illegala vapen inte ens kommer inom Sveriges gränser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: RUT-avdraget leder till fler arbetstillfällen för små och medelstora företag, vilket gör leder till fler jobb och högre skatteinkomster som kan användas för vår gemensamma välfärd. RUT-avdragen öppnar även för fler instegsjobb och möjlighet för människor att få ihop vardagspusslet på ett bättre sätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: Vårt monarki är ett arv värt att bevara, de kungliga slotten och slottsmiljöerna är till stor del tillgänglig för allmänheten och ett kulturarv att vara stolta över.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: Extra viktig Vi behöver hitta alternativa drivmedel som inte bidrar till den globala uppvärmningen, att sänka skatten driver inte den utvecklingen. Mer resurser bör läggas på att förenkla övergången till alternativa drivmedel för såväl privatpersoner som företag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: Vi har ett stort behov av att mer grön el kan produceras och moderna vindkraftverk är ett av flera innovationer för att få fram detta. Det är viktigt att hitta etablering görs på platser med så låg påverkan på djur- och växtlighet som möjligt, samtidigt krävs en snabb omställning och vindkraften bör därför vara prioriterad.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: Varje familjesituation är unik och vi måste kunna lita på att föräldrar själva kan besluta vad som bäst gynnar deras familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: För att detta ska vara genomförbart behöver det finnas ett tillräckligt stort utbud av bilar med alternativa drivmedel som inte är allt för dyra. Vi behöver ha en infrastruktur på plats som stödjer en effektiv omställning och fler alternativa drivmedel utöver eldrift behöver lyftas fram (t.ex. biogas, RME, HVO etc.).

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Åberg: LAS är ett system som missgynnar unga i arbetsmarknaden och minskar möjligheterna att byta arbetsplats

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Åberg: Polisresurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt, och om viss avlyssning kan förbygga brott innan de genomförs är det en effektiv brottsbekämpning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Åberg: Extra viktig Som skogsägare ska man själv kunna bestämma hur mycket av skogen som ska skyddas. Idag tvångsavsätts marker utan att ägaren får betalt för detta, men skulle ersättningen för avsättande av skog ökas så skulle mer skog kunna skyddas och risken för att värdefull skog skulle avverkas skulle radikalt reduceras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Malin Åbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården