Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Oliver Andersson (fotograf null)

Oliver Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill man ha ett samhälle som är starkt, där skatterna är låga, gängkriminaliteten bryts och där vi genom kärnkraft och innovation ställer om till ett fossilfritt samhälle ska man rösta på mig.

Presentera dig själv

Jag har varit engagerad i politiken i över åtta år och brinner för ett samhälle som är rättvist, där alla har möjligheten att lyckas. Jag är 22 år gammal och studerar nationalekonomi, företagsekonomi och jobbar extra på ett mäklarföretag.

Vad har du för yrke?

Jobbar på ett mäklarföretag och studerar nationalekonomi samt företagsekonomi

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel och Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Moderaterna bildar regering med Kristdemokraterna och Liberalerna och budgetförhandlar med Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Oliver Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Jag anser inte att vinstutdelningen i friskolor ska förbjudas, då jag anser att det delvis är rimligt att de som har investerat i skolan ska få tillbaka en del av sin investering samt att om man driver en bra skola, med bra resultat är det rimligt att man också kan tjäna lite pengar på det. Dock bör dåliga skolor, som inte uppnår resultat och tar sig runt systemet begränsas i sin vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Extra viktig Kärnkraften är fundamental för att Sverige ska minska sitt beroende av olja och gas samt kunna erbjuda en stabil mängd el, oavsett om det blåser eller solen skiner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: I vissa områden tror jag att det är nödvändigt att polisen får nya metoder för att kunna begränsa den ökande gängkriminaliteten. Visitationszoner kan vara en del av dessa metoder. Men det är viktigt att säkerställa att det inte missbrukas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Extra viktig RUT-avdraget var en viktig reform som Alliansregering införde för att stimulera möjligheten till fler jobb. RUT-avdraget har särskilt bidragit till att fler utlandsfödda kvinnor får en fot in på arbetsmarknaden och därmed också bli självförsörjande.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Sveriges bistånd är idag bland världens högsta sätt till relationen mellan BNP och bistånd. Bistånd är bra och Sverige ska fortsätta vara generösa och hjälpa människor i andra länder. Det viktiga är att säkerställa att biståndet kommer till folket och inte hamnar i diktatorers fickor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Kungahuset är en del av vår svenska kultur och dessutom drar kungahuset in mer pengar till Sverige i form av turism än vad det faktiskt kostar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Extra viktig Idag måste människor flytta och byta jobb för att de inte har råd med de skyhöga bensin och diesel priserna. Om hela Sverige ska leva, inte bara Stockholms innerstad utan också hela landsbygden måste skatten sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Att höja kostnaderna för människor att bo, i ett läge där vi redan har bostadsbrist kommer bara leda till att färre flyttar, vilket minskar flyttkedjorna och gör att färre kan flytta hemifrån.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Idag står skattebetalare i kommuner, regioner och på statlig nivå för en allt för stor del av kulturen. Kultur, precis som många andra områden hade mått bättre om det finansierades av någon annan än det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Vindkraft är viktigt och behövs i omställning till fossilfri el. Men det är ett faktum att få vill bo nära ett vindkraft eftersom det ökar ljudnivåerna samt orsakar kraftiga värdeminskningar på bostäder. Därför är det rimligt att ens egenvalda politiker fortfarande bör ha ett veto mot vindkraftsbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Tiggeri i Sverige borde inte finnas över huvudtaget, med tanke på vårt stora sociala skyddsnät. Men faktum är att folk tigger, några på grund av organiserat tiggeri och några på grund av att de inte har ett annat sätt att försörja sig själva på. Att förbjuda tiggeri kommer inte lösa några problem, utan fokus bör ligga på att ingen i Sverige ska behöva tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Oliver Andersson har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Extra viktig Det borde aldrig vara upp till en politiker i Stockholm att bestämma över vem av föräldrarna som bör vara hemma med barnen. Det borde helt och hållet vara upp till den familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Jag anser att mer vård kan finansieras själv eller via försäkringsbolag, ett steg i detta kan vara att minska den skattefinansierade delen privata nätläkares inkomster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Sverige ska vara ett land som hjälper andra människor i krig och fattigdom. Men faktum är att vi inte kan ta emot alla som flyr runt om i världen. Det borde därför vara tillfälliga uppehållstillstånd som är huvudregel. Om man kommer in i det svenska samhället och börjar arbeta och kan försörja sig själv borde man dock alltid få ett permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Extra viktig Sverige är ett litet land i en stor värld. Vi har större möjlighet att skydda oss i form av krig och annat om vi är med i NATO, än om vi står utanför.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Extra viktig En hög A-kassa leder till färre som arbetar, vilket i sin tur leder till att fler blir behov av bidrag och skatteintäkterna minskas. Kan man jobba, ska man jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Det borde vara upp till enskilda kommuner att besluta om strandskyddet. Vill man öka bebyggelsen kring strandskyddade miljöer idag, borde kommunen bestämma om det, istället för någon myndighet. Idag kan exempelvis egenbyggda vattenhål eller dammar på ens egen tomt utgöra strandskyddade områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Extra viktig Sverige har bland världens högsta skatter. Vi behöver inte höja skatten för att ha råd med ett bra försvar. Då handlar det mer om prioriteringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Idag konkurrerar public service ut många företag, i form av poddar och tv-serier. Så ska det inte vara. Public Service borde hålla sig till sitt grunduppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: För att ställa om till fossilfritt behövs nog strängare regleringar kring bensin- och dieselbilar. Men det viktigaste är att det finns ett rimligt alternativ och att det inte begränsar människor i sin vardag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Med betyg från lägre ålder hinner man på ett bättre sätt att fånga upp elever som det går sämre för samt att betygshetsen och stressen som det medför minskar eftersom man har fler år på sig att "korrigera" sitt betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Det är ytterst kommunens egna invånare som ska ta del av den skatten som har betalats in till kommunen. Staten bör istället ta ett större ansvar för "fattigare" kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: En väldigt bra reform. Utmaningen är att väldigt få straff som har fängelse i straffskalan, leder till faktiska fängelsestraff, vilket enligt många organisationer som jobbar med utsatta kvinnor har vittnat om att det snarare kommer få ett lägre straff än idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Marknadshyror borde införas på alla hyresrätter. Med marknadshyror kommer fler unga människor att få en egen bostad att flytta till. Det är inte rimligt att det idag är i många fall billigare att bo inne i centrala Göteborg än att bo i en förortskommun.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Höghastighetståg är beräknat att kosta 400 miljarder kronor och kommer inte leda till någon större förändring. Det är bättre att satsa de pengarna på att minska flygets och bilars utsläpp som faktiskt gör en skillnad.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Idag har vi 21 regioner som styr sjukvården på helt olika sätt och med olika förutsättningar. Det är omöjligt att få en jämlik sjukvård i hela Sverige med ett sådant system. Staten bör definitivt ta över en större del av sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Införandet av karensdagen har minskat sjukskrivningar och bidragit till att fler har jobbat. Karensdagen är bra och borde behållas så som den ser ut idag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Det är viktigt att det finns ett starkt anställningsskydd i Sverige och det ska ytterst beslutas av parterna på arbetsmarknaden. Men det är orimligt att turordningsregler stoppar företags utveckling.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Andersson: Många av dem mineralerna vi behöver för mobiler och maskiner har vi idag i Sverige. Men pågrund av Socialdemokraternas politik utvinner vi hellre mineraler från andra länder där barnfattigdom och barnarbete är vanligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Andersson: Sverige borde ligga på samma nivå som de övriga nordiska länderna. Idag tar vi emot dubbel så många asylsökande som alla nordiska länder tillsammans.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Andersson: Den personliga integriteten är viktig, men om man är gängkriminell anser jag att det är viktigare att dessa buras in och att vi förhindrar ytterligare mord och konflikter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Andersson: Det är rimligt att man betalar mer pengar i skatt desto mer man tjänar. Men i Sverige har vi bland de högsta marginalskatterna vilket gör att det ofta inte lönar sig att arbeta lite extra, vilket bidrar negativt till samhället och för skatteintäkterna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Andersson: Skogen är en av våra största naturresurser i Sverige. Idag kan staten "ta" skog från skogsägare utan att ens ersätta dessa med en rimlig peng. Så ska det inte vara.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Oliver Anderssons val:

 • Lag och ordning

Så svarar Oliver Andersson: Vårt största problem i Sverige är att vi har en alldeles för hög kriminalitet och vi gör alldeles för lite. Vi måste vända utvecklingen och det är Moderaterna den enda garanten för.