Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hugo Abrahamsson (fotograf )

Hugo Abrahamsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag engagerade mig politiskt i tidig ålder för jag såg orättvisor, en skola som misslyckas med kunskapsförmedling, när arbete inte lönar sig framför bidrag och en växande otrygghet. Dessa frågor vill jag att Sverige får ordning på.

Presentera dig själv

Mitt namn är Hugo Abrahamsson. Jag har sedan 14 års ålder varit engagerad i samhällsfrågor och politik, vilket ledde mig in i Moderata Ungdomsförbundet där jag varit distriktsordförande i MUF Dalarna och nu ledamot i MUFs förbundsstyrelse. Som dalmas ligger landsbygdsfrågor nära mig, men även hur vi tillsammans stärker Sveriges konkurrenskraft och tillväxt, med nya jobb och företag.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag är principiellt emot ”vem tar vem” i politiken. Jag tror att Moderaterna som samlingsparti kan bilda majoriteter för en politik som får ordning på Sverige. Men i regering bör de som står Moderaterna närmast ingå, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hugo Abrahamsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Hugo Abrahamsson: Helt avgörande för den svenska landsbygden. Utsläppen ska jagas - inte bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Hugo Abrahamsson: Det behövs en bred infrastruktursatsning i hela landet

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hugo Abrahamssons val:

  • Lag och ordning