Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elon Wissing (fotograf null)

Elon Wissing

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har väldigt lång och bred erfarenhet inom politiken. Dels som politisk och organisatorisk tjänsteperson, men även som arvoderad kommunpolitiker, fritidspolitiker och ledare internt i Grön Ungdom. Som ung vet jag även vad som står på spel, och hoppas kunna bli en frisk fläkt som driver MP och Sverige till att bli mer solidariskt och mindre ojämlikhet.

Presentera dig själv

Jag är, i min mening, en helt vanlig 22-åring vars största intresse råkar vara politik. Jag brinner för en rättvis omställning, inte bara klimatomställning utan även en omställning till ett samhälle utan förtryck och klassklyftor. Jag är engagerad politiskt för att jag känner att jag vill göra skillnad, och vara med och rädda världen.

Vad har du för yrke?

Jobbar idag som kommunpolitiker och förtroendevald i vårt ungdomsförbund.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allra helst hade jag sett en majoritetsregering med MP, V och S.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elon Wissing

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Skattebetalarnas pengar ska gå till skolverksamhet inte aktieägares plånböcker. Vi ser en kronisk underfinansiering på många orter, och att slopa vinsterna har frigjort mycket pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Kärnkraften är dyrt, farligt och tar lång tid att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner skulle drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden som grupp, vilket riskerar att skapa spänningar mellan allmänheten och polisen. Det förtroende som byggts upp riskerar att raseras om människor blir kollektivt utpekade.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Alla bidrag för höginkomsttagare (eller som högern kallar det: avdrag) bör avskaffas. Vi bör hjälpa de som behöver stöd inte övre medelklassen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Behoven är akuta. Fler än någonsin lever på flykt, fattigdomen är enorm och hungern ökar. Matpriserna ökar och kriget i Ukraina kommer skapa en akut brist på vete i många länder där hungern redan är utbredd. Det svenska biståndet måste hjälpa utvecklingsländer och ge dem resurser att stärka sin ekonomiska säkerhet och tillgång till mat. Sverige bör fortsatt stå upp för internationell solidaritet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Vi ska inte subventionera utsläpp. Vi borde istället satsa på riktade skattesänkningar och grön infrastruktur för att ge de som behöver bil en chans att bryta fossilberoendet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Jag vill se en progressiv skatt på fastigheter, för att det ska bli lägre tröskel för människor att kunna köpa sin första bostad och mindre lönsamt för de som redan har ett stort kapital att äga onödigt många fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Kulturutövande är viktigt i en demokrati, och om det skulle bli mer marknadsstyrt finns en risk att mer kommersiellt lönsam kultur gynnas och mindre lönsam dör ut.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Blåa kommuner har stoppat 78 tWh vindkraft främst till havs. Vi kan inte låta konservativa krafter stoppa den gröna omställning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Att förbjuda tiggeri är ett finputsat sätt att göra det olagligt att vara fattig. Vi ska bekämpa fattigdom och minska klyftorna, det gör vi inte genom att bestraffa människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller. Allas rätt att vara vem de vill måste sträkas!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Jag vill hellre se individualiserad uppdelning av föräldraledighet. Detta innebär att den fördelas jämnt mellan samtliga vårdnadshavare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Nätläkare som koncept är bra, framförallt på landsbygden där långa avstånd dikterar tillgången till vård. Jag tycker dock ingen del av vår välfärd bör drivas av företag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Permanenta uppehållstillstånd är den absolut viktigaste premissen för en aktiv och fungerande integration, och Sverige bör hjälpa så många människor som bara möjligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Vi vill inte att Sverige går med i Nato och vill därför rusta upp det svenska totalförsvaret. Vi ska också fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Sverige får inte anpassa sig till Turkiets krav för medlemskap, utan ska fortsätta värna mänskliga rättigheter. Nedrustningen måste fortsätta, därför behövs en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Generellt sätt tycker jag att A-kassan bör vara ännu högre, och ett första steg dit är att permanenta den tillfälliga höjningen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Vi vill stärka skyddet i högexploaterade områden. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Jag tycker att upprustningen till 2 % av BNP var generellt sett bra. Men vanligt folk som lever ekonomiskt utsatt ska ej drabbas av detta. Tycker därför att det bör finansieras med tex höjda kapitalskatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Public service är bland det viktigaste vi har, inte minst på lansbygden. En objektiv journalistik utan vinstintresse är en grundbult för vår demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Redan idag ser vi hur försäljningen av miljöbilar håller på att bli majoritet av nyförsäljningen. Om vi ska få till en tillgänglig andrahandsmarknad som möjliggör för vanligt folk att köpa en miljöbil måste vi börja med fossilförbud. Det innebär även garanterade utsläppminskningar, vilket är kritiskt just nu.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Jag tror inte på denna resultathets som eskalerat inom skolan sedan Björklunds betygsreform. Den leder till stress och psykisk ohälsa bland våra barn. Istället bör fokuset ligga på kunskap och kunskap endast.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Det är orimligt att de kommuner som har allra sämst tillgång till statlig service också är de som betalar högst skatt, medan kommuner med stor andel höginkomsttagare och billig välfärd betalar väldigt låg skatt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Ingen människa ska kunna köpa en annan människas kropp. Det är otroligt viktigt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Detta innebär högre hyror utan att garantera att fler hyresrätter. Staten måste agera och bygga mycket, blandat och billigt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Höghastighetståg är framtiden. Välfungerande höghastighetsbanor är ryggraden i ett fossilfritt samhälle. Vi bör snarare sikta högre och större i höghastighetsutbyggnaden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Vi vill att beslut fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll. Det regionala ansvaret är bra. Den typen av jättelik omorganisation, som att låta staten ta över, är varken en bra idé eller vad vården behöver. Där behövs istället lugn och ro och stabilitet. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansiering, men också förtydliga till exempel patientlagen

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Vi ska inte ha ett system som missgynnar den som är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Arbetsköpare har redan påtok för mycket makt över sina anställda. Vi ska inte skära ned arbetarnas rättigheter mer, utan stärka dem.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig I Sapmí bör inga nya gruvor öppnas under några omständigheter. Längre söder ut kan jag tänka mig att ge några få undantagstillstånd dock, men vi bör i första hand ställa om till ett mer cirkulärt användande av våra resurser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig Sverige ska hjälpa så många människor som bara möjligt. Vi är ett av världens rikaste länder och har kapacitet att ta emot så enormt många fler. Det handlar om politisk vilja, om politiken vill så kan vi.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elon Wissing: Extra viktig De som har allra mest bör också vara de som bidrar allra mest till vår välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elon Wissings val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning