Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leon McManus (fotograf Simon Frånander)

Leon McManus

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig för att en röst på mig är en röst på klimat och rättvisa. Jag hatar att se hur fattiga blir fattigare samtidigt som rika blir rikare. Jag hatar att se hur klimatkrisen inte behandlas som en kris. Jag vill att alla ska med på omställningen och skapa ett rättvist grönt samhälle.

Presentera dig själv

Jag är en 22-årig student på Göteborgs Universitet som pluggar globala studier. Jag brinner för klimat, jämlikhet och minskad segregation.

Vad har du för yrke?

Student

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Bernie Sanders

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett rödgrönt styre som behandlar klimatkrisen som en kris och som minskar klassklyftorna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Leon McManus

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Extra viktig Mycket bra förslag. Pengarna ska gå till eleverna, inte till riskkapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Mycket dåligt förslag. Det gör elpriserna dyrare, är farligt och tar jättelångtid att bygga. Det är inte svaret på klimatkrisen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Visitationszoner är inget annat än rasism. Det skulle förstöra tilliten mellan människor och myndigheter och drabbar de allra mest utsatta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Jag är väldigt tveksamt inställd till RUT-avdraget. Det är idag ett bidrag till de välbärgade i samhället och ökar klyftorna. Om RUT-avdraget ska finnas ska det vara för att rädda klimatet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: När vi befinner oss i en klimatkris och vi har en hungersnöd i världen borde ett högt bistånd vara en självklarhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Man ska inte kunna födas in i makt, det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Monarkin borde därför avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Mycket dåligt förslag. Sänkt bensinskatt ger mest pengar till de välbärgade storstadsborna och ökar utsläppen mitt i en klimatkris. Man borde istället sänka inkomstskatten för de som är beroende av bilen och sänka kollektivtrafikspriserna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: En progressiv fastighetsskatt är ett jättebra sätt att minska klassklyftor och ge mer pengar till skola, sjukvård och kollektivtrafik.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Kulturen ska varken lämnas åt marknadens villkor eller styras av politiker. Kulturen ska vara fri, stöttas av offentligheten men avståndet mellan politik och kultur ska repsekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Självklart ska kommuner få bestämma om eller var de vill ha vindkraft men det ska bli tydligare när och hur kommuner får säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Fattigdom försvinner inte om man förbjuder den. Att ta bort utsatta människors sista utväg är inhumant och kommer inte få bort fattigdomen, det kommer politik för att utjämna klyftor göra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Den som inte identifierar sig som varken man eller kvinna ska inte behöva göra det när det kommer till ens juridiska kön heller. Därför är ett tredje juridiskt kön en självklarhet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Att skaffa barn borde inte bidra till ojämställdhet. At föräldraförsäkringen fördelas olika mellan könen är en bidragande orsak till att kvinnor har lägre löner och lägre pensioner, det borde inte staten vara med och bidra till.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Skattepengar ska gå till vård efter behov, inte till företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Permanenta uppehållstillstånd är bäst för både den som flyr och det bästa integrationsverktyget vi har.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Sverige ska inte ha militära samarbeten med diktaturer som Turkiet och Ungern. Det gör Sverige mer osäkert och sätter hinder för en fredlig nedrustad värld.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: A-kassan har de senaste 20 åren urholkats. Att den tillfälliga höjningen av A-kassan permanentas är ett steg på vägen mot att se till att alla är trygga om man blir arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Strandskyddet behövs för att skydda allemansrätten, för att värna den biologiska mångfalden och för att rädda kliamtet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Den ökade finansieringen ska inte drabba fattiga människor eller leda till nedskärningar i välfärden. Det borde finansieras med en värnskatt på de allra rikaste.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Alla borde ha möjlighet att få tillgång till nyheter och kultur, oavsett inkomst. Genom att utveckla istället för att avveckla public service kan vi säkerställa detta.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Extra viktig Klimatkrisen behöver behandlas som en kris. Vi kan inte fortsätta köra bensin- och dieselbilar. Nyförsäljningen behöver förbjudas så snart som möjligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Betyg från årkurs 4 cementerar snarare än hjälper människor med låga betyg. Det är inte något som lärarna frågar efter och löser inte problemen med skolan, det gör ökade resurser och ett stopp på marknadsstyrningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Idag har många kommuner svårt att finansiera sin välfärd. Vi behöver bli mer solidariska mellan kommuner för att säkerställa att alla får tillgång till den välfärd de behöver.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Köp av sexuella tjänster är inget annat än att köpa någons samtycke. Att det idag bara är straffbart med böter för att utnyttja de allra mest utsatta i samhället måste förändras.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Extra viktig Marknadshyror skulle höja hyrorna kraftigt och göra den redan jätteansträngda bostadsmarknaden ännu svårare. Folk måste kunna bo någonstans utan att bli fattig.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Vi måste sluta flyga för att kunna rädda klimatet. Därför behövs höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Staten borde ta ett större ansvar i att finansiera sjukvården för att se till att vi får en bättre och mer jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Folk ska inte behöva gå till jobbet sjuka bara för att de har lägre löner och måste jobba för att få ekonomin att gå ihop.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Arbetsmarknaden har blivit mycket mer osäker med gig-jobb, provanställningar och praktiker. Arbetsmarknaden behöver bli tryggare för alla, även de mest utsatta, inte osäkrare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leon McManus: Gruvor kan behövas för omställningen men ska vara en sista utväg i jakten på metaller och det ska framförallt aldrig göra att samers och andra urfolks rättigheter kränks.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leon McManus: Idag ligger Sverige på bottennivåer i EU när det kommer till asylmottagande. Samtidigt som vi har ett pågående krig i Ukraina. Självklart ska vi hjälpa fler människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leon McManus: Att övervakas utan brottsmisstanke är en kränkning av den personliga integriteten och ger staten allt för stor makt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leon McManus: Allt för länge har rikare blivit rikare och fattiga fattigare. Det är dags att minska klassklyftorna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leon McManus: Mer riktig, gammal skog behöver skyddas för att klara klimatskrisen och öka den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Leon McManuss val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Leon McManus: Självklart borde staten prioritera vår tids ödesfråga, miljö och klimat.