Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ida Haggren (fotograf Maja Ekdahl)

Ida Haggren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett stort förtroende för den enskilda människan. Jag tror att Sverige behöver mindre polarisering och snack om småfrågor och mer vilja att reformera brett. Vi behöver se till att alla utsläpp står för sina kostnader, att Sverige kan ta emot fler människor, att skattesystemet blir mer enhetligt, att skatten på arbete sänks, att rättskedjan stärks och att individens integritet skyddas.

Presentera dig själv

Jag är en lundastudent från östgötaslätten med stort intresse för att genuint förstå världen, vilket har lett mig till alltifrån min kandidatexamen i statistik, till mina studier i nationalekonomi och mitt politiska intresse. Jag sitter i Centerstudenters förbundsstyrelse och i Lund är jag aktiv på nation och i spex.

Vad har du för yrke?

Masterstudent i nationalekonomi vid Lunds universitet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering med brett stöd i riksdagen som ökar friheten för individen och upprätthåller rättsstatens principer. Den som kan leverera det utan att kompromissa med rättssäkerheten, den liberala demokratin, den fria kulturen, äganderätten, personlig autonomi och fria marknader är den jag vill se vid makten. Både V och SD försvårar att hålla dessa gränser.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ida Haggren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Vinstutdelning står för en mycket liten del av de skattepengar friskolor tilldelas och bidrar inte i sig till problemen med skolan. Att förbjuda vinstutdelningen inom skolan hade praktiskt slagit ut de flesta friskolor och därmed begränsat valfriheten för elever och föräldrar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Det finns inget egenvärde i att bygga kärnkraft, men däremot finns det många från politiken onödiga hinder och signaler som förhindrar utbyggnaden. Vidare borde ersättning utgå till den som producerar planerbar el, en stor systemtjänst som idag inte ersätts. Om detta genomförs kommer kärnkraft antagligen byggas, även om jag inte anser att staten bör investera skattemedel i det.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Att utan misstanke kunna kroppsvisitera personer i ett givet område är en enorm kränkning av deras integritet och skulle bidra till att förtroendet för polisen skadas i detta område - tvärtom vad som krävs.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Varken RUT- eller ROT-avdraget borde finnas, då det är en godtycklig subventionering av specifika branscher. Skattesystem borde vara enhetliga och rättvisa. Däremot borde skatten på arbete sänkas brett, vilket hade haft samma goda effekt på vita jobb och arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Idag lägger Sverige 1% av BNI på internationellt bistånd, vilket är något mer än 0.7% som vi har åtagit oss att lägga enligt Agenda 2030. Internationella överenskommelser och åtaganden ska respekteras. Vad som är viktigare än storleken på biståndet är dock dess utformning. Biståndet kan med fördel investera i kvinnor och lantbruk, vilka är centrala för att länders ekonomi ska växa i sin helhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Sverige borde inte vara en monarki, då det är djupt icke-demokratiskt att särställa enskilda individer baserat på arv i vår grundlag. Därmed borde inte heller några skattepengar tilldelas kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Att mixtra med prismekanismen för att göra det enklare att släppa ut växthusgaser är ett absurt förslag år 2022. Visserligen finns personer som inte har tillgång till kollektivtrafik och är ekonomiskt utsatta som drabbas otroligt hårt av de höga drivmedelspriserna, men de hjälps bättre genom ekonomiskt bistånd. Den som släpper ut ska betala för detta, inklusive bilförare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Sverige har ett djupt orättvist skattesystem, där den som arbetar skattas oerhört högt, medan den som äger beskattas otroligt lågt. Om skatten på fastigheter höjs kan skatten på arbete sänkas, vilket är en oerhört välbehövlig reform.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Idag finns stora problem med både stat och kommuner som inte lever upp till principen om armlängds avstånd till kultur. Sverige behöver och förtjänar ett kulturväsende som är fritt i sitt uttryck och det kan den aldrig vara så länge den finansieras av staten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Det kommunala vetot mot att bygga vindkraft i kommunen bör avskaffas. Idag är det ett enormt problem att kommunpolitiker säger nej till otroliga mängder el av fåfänga skäl såsom hur en horisont ser ut. Vindkraften bör följa samma lagstiftning som all annan energiproduktion, nämligen prövning enligt miljöbalken enbart.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Att förbjuda tiggeri är att förbjuda ett symtom, inte att förebygga grundproblemet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Detta är en viktig del i könsbekräftande vård för de som varken identifierar sig som man eller kvinna. Transpersoner är enormt utsatta och lider i mycket högre utsträckning av psykisk ohälsa än övriga samhället. De förtjänar respekt, även av staten.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Föräldrar är vuxna människor som kan stå för sina egna val. Föräldraförsäkringen bör vara så flexibel som möjligt och det borde gå att tilldela dagar även till närstående vuxna som inte är föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Såsom dagens system är utformat bör samtliga vårdgivare få likvärdig ersättning för utförd vård. Uppenbarligen ser allmänheten ett behov av digital vård som dessa vårdföretag tillgodoser. Det ska inte stoppas. Däremot innebär dagens ersättningssystem en ekonomisk ansträngning av regionerna, varför ersättningsmodellerna bör ses över för att anpassa sig till det nya vårdlandskapet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Migrationspolitiken behöver vara långsiktig och enklare att förstå för att den som kommer hit ska veta vad hen kan förvänta sig. En modell med permanenta uppehållstillstånd är inte hållbar när det plötsligt kommer stora flyktingströmmar. Förutsatt att personen inte förekommer i misstanke- och belastningsregistret och skyddsskäl kvarstår bör denne dock få permanent uppehållstillstånd efter 3 år.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Redan innan NATO-ansökan var Sverige inte alliansfria, med nära samarbeten med NATO. Därmed är vi redan utmålade som Rysslands fiende, utan att för den sakens skull ha några som helst försvarsgarantier. Att vara medlem i NATO är att stå upp för demokrati och den fria världen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Med bland de högsta arbetslösheterna i hela Europa är det inte rimligt att permanenta en åtgärd som höjer arbetslösheten. Vi behöver snarare en tillbakagång till arbetslinjen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Många landsbygdskommuner har mycket vatten och problem med utflyttning. Att göra det enklare att bygga vid vatten hade enbart varit positivt för dessa kommuner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Det finns många områden att skära ner på innan någon skatt behöver höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Idag betalar samtliga medborgare skatt till public service som i stor utsträckning producerar rena underhållningsprogram. Detta är inte en rimlig ordning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Alla utsläppare ska stå för sina egna kostnader (inklusive bensin- och dieselbilar) och alla subventioner av fossila bränslen ska fasas ut. Däremot behöver vi tillväxt, kapital och innovation för att forska fram nya tekniker som kan ta oss till ett klimatvänligt samhälle. Då ska man vara väldigt försiktig med att strypa ekonomin för hastigt. C står bakom förbud till 2035.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Utbildningsväsendet ska vara grundat i forskning, och forskningen säger att betyg till för små barn kan vara direkt skadliga. Vidare tjänar inte skolan på att det hela tiden kommer nya reformer som tvingar huvudmän, rektorer och lärare till ständig omorganisering. Skolan behöver långsiktighet och förslag som detta är rentav onödiga.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Kommuner behöver ta ansvar för sin egen ekonomi. Det kommunala utjämningssystemet innebär idag att kommuner får behålla extremt lite vid ökade skatteintäkter och får ta en extremt liten del av kostnaden av sänkta skatteintäkter. Om kommunerna fick stå på egna ben hade de prioriterat strukturella reformer och investeringar mer och skrytbyggen mindre.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Medan detta ofta är en moraliskt vidrig handling, borde köp av sexuella tjänster snarare avkriminaliseras. Kriminaliseringen innebär att sexköpet sker i det dolda och utsätter den som säljer sex för stora risker. Bland annat Amnesty förordar en avkriminalisering.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Och även i det nuvarande beståndet. Dagens hyresreglering gör det otroligt olönsamt att bygga hyresrätter, vilket har bidragit till den enorma brist på hyresrätter som idag finns. Att införa marknadshyror i hela beståndet hade varit ett hårt slag då nya bostäder inte byggs över en natt, men det är en nödvändig reform som behövs för att Sverige på lång sikt ska ha en fungerande bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Trafikverkets egna beräkningar visar att höghastighetstågen är samhällsekonomiskt olönsamma, till och med när man tar hänsyn till den klimatnytta det hade inneburit. Pengarna hade varit bättre satsade på att underhålla den järnväg som redan finns.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Medan statlig vård antagligen hade lett till jämlik vård för olika geografiska delar av landet, hade alla bara jämlikt fått ta del av den dåliga vård som idag finns. Att olika regioner testar olika sätt att strukturera och arbeta kring vården är bra, då man kan upptäcka nya sätt att arbeta som är bra. Att förstatliga vården löser inte grundproblemet med svensk sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Karensdagen försvårar för ekonomiskt utsatta människor att stanna hemma från jobbet när de egentligen borde. Jag litar på att enskilda människor kan bedöma när de är i ett hälsotillstånd som lämpar sig för att arbeta och inte behöver ekonomiska incitament för att känna efter en gång till.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Idag är det en enorm risk för mindre företag att nyanställa just för att det är svårt att säga upp personal. För att få en högre rörlighet på arbetsmarknaden är detta en nödvändig reform. Rörligheten i sig innebär också en trygghet, då det är enklare att få ett nytt jobb om du skulle bli uppsagd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Sverige behöver elektrifieras och för att det ska elektrifieras behövs massvis med metaller som finns i svensk mark. Idag är dock miljöbalken otroligt krånglig och tar inte hänsyn till klimatnytta, samtidigt som tillståndsprocesserna är långa. Detta behöver reformeras så att metaller kommer från svenska gruvor istället för smutsiga och människorättsvidriga gruvor i andra delar av världen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Haggren: Sverige har en moralisk plikt och en ekonomisk möjlighet att utöka mängden kvotflyktingar. Däremot visade 2015 att våra socialförsäkringssystem inte är rustade för att ta emot så många människor som kom då. Ett sätt att reformera detta är genom att den som får beviljat uppehållstillstånd i Sverige istället för bidrag får lån enligt CSN-modellen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Detta är en enorm inkräktning på individers integritet och kan aldrig accepteras i en rättsstat.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Haggren: Extra viktig Den statliga inkomstskatten, arbetsgivaravgifterna och kommunalskatten bör sänkas. Det är rättvist att alla betalar samma andel av sin lön i skatt. Det är dessutom rättvist att de som arbetar bär en lika stor skattebörda som den som äger.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Haggren: Skogsägare själva är oftast de som har bäst kunskap om sin skog och dessutom störst incitament att sköta den på ett hållbart sätt. Skogen är en otroligt viktig resurs för Sverige och att bruka den är en viktig del i den gröna omställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ida Haggrens val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat