Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Willershausen (fotograf null)

Marcus Willershausen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara en röst för mer frihet. I mitt Sverige är det inte din bakgrund eller dina föräldrars plånbok som avgör din framtid. Därför behöver vi sänka skatten på arbete, se till att ha en skola som ger alla ungar lika möjligheter och bygga fler bostäder så att alla kan flytta hemifrån. Och ska vi ha någon framtid att bygga måste vi rädda klimatet.

Presentera dig själv

Jag gick med i Liberalerna för jag tyckte Jan Björklund hade rätt när han talade om klassresorna som börjar i klassrummen, varför beroende av rysk gas är dåligt och vikten av ett svenskt Natomedlemskap. Det jag brinner för är varje individs frihet och lika möjligheter oavsett varifrån man kommer. När jag inte sysslar med studier eller politik gillar jag att se på fotboll, läsa och träna.

Vad har du för yrke?

Student

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Per Ahlmark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett liberalt maktskifte, vilket är det en röst på Liberalerna innebär. En regering som leds av Moderaterna och där Liberalerna ingår hade varit det bästa för Sverige och det som kan innebära flest liberala reformer under nästa mandatperiod.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marcus Willershausen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Reglerna för när friskolor ska få ta ut vinst behöver skärpas. Det ska vara tydliga och hårda krav. Att helt och hållet förbjuda möjligheten för välskötta skolor med goda resultat ta ut vinst tror jag inte är bra, men reglerna behöver skärpas kraftigt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Extra viktig De kommande 20 åren kommer elbehovet i Sverige öka med minst 60 procent. Vi behöver alla koldioxidfria energikällor, inklusive kärnkraften. Varje kilowattimme el som produceras i ett nytt svenskt kärnkraftverk är bättre än el som kommer från kol, olja eller gas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Visitationszoner för att kunna visitera vem som helst när som helst utan någon brottsmisstanke är helt fel väg att gå. Det är ett för stort ingrepp i den personliga integriteten och skulle minska förtroendet för polisen i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Tanken med RUT och ROT var god när den infördes, men idag är dessa del av ett snårigt skattesystem fyllt av för många undantag. Jag tror det hade varit bra att göra RUT mindre omfattande och fokusera på att kraftigt sänka inkomstskatterna istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Sverige ska inte skära ner på biståndet. Däremot bör vi omfördela vad vårt bistånd går till, så att våra skattemedel inte försvinner till korrupta makthavare utan intresse att hjälpa sin befolkning. Vi behöver öka både demokrati- och klimatbiståndet för att skapa mer frihet och rädda klimatet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Så länge monarkin finns kvar fungerar dagens system där antalet personer som får ta del av apanaget är begränsat och där redovisningen av vad våra skattepengar går till är transparent.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Att skatten på det som skadar klimatet är hög är i grunden bra. Det ska kosta att skita ner planeten. Det som däremot är dåligt är att enskilda personer lider av höga priser på grund av de höga bränsleskatterna, kriget i Ukraina och inflationen. Det tror jag löses bäst genom att kraftigt sänka inkomstskatterna så att alla får mer pengar i plånboken.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Att införa den gamla fastighetskatten som fanns fram till 2008 hade varit mycket dåligt. I en större skattereform där skatten på arbete sänks och det totala skattetrycket blir lägre hade en variant av fastighetsskatten varit möjlig att genomföra. Att införa fastighetsskatten utan en skatteväxling hade varit ett mycket dåligt förslag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Kulturen behöver bli mer fri, och det innebär att den i mindre grad ska vara beroende av staten. Att verka för mer privat finansiering av kulturen hade stärkt den konstnärliga integriteten och varit positivt för kulturlivet i Sverige.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Tillståndsprocesserna för att bygga ny vindkraft i Sverige är tyvärr alldeles för långa. Att kommuner har möjlighet att lägga veto väldigt sent in i processen försvårar den gröna omställningen och vår energiförsörjning. Det ska vara enklare att bygga mer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Det går inte att förbjuda fattigdom. Det är bättre med sociala stödinsatser som finns till för utsatta personer, samt att samarbeta med och ställa krav på de länder där tiggare ofta kommer från.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Ett tredje juridiskt kön hade varit en viktig frihetsreform för många HBTQ-personer. Flera länder har redan infört detta och Sverige borde följa efter. Att låta folk identifiera sig som de själva vill är en liberal självklarhet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Man bör se över ersättningsnivåerna för privata nätläkare. Det är exempelvis orimligt att nätläkare ersätts med samma summa som ett vanligt besök på en vårdcentral kostar. Däremot kan kontakt med sjukvården via nätet avlasta vården och inte helt och hållet sluta finansieras av skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Permanenta uppehållstillstånd är bra för integrationen. Tryggheten i att veta att man kan rota sig i Sverige kommer göra det enklare att lära sig det svenska språket och skaffa sig ett jobb. Integrationen i stort behöver bli bättre med fler tydliga krav. Människor som kommer till Sverige ska bli en del av vårt samhälle och inte fasta i utanförskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Extra viktig Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. Sverige försvaras bäst tillsammans med andra. Ett svenskt Nato-medlemskap handlar inte bara om vad som är säkrast för oss i Sverige, utan även att vi bidrar till fred och frihet i Norden, Baltikum och hela Europa.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Höga bidrag leder till att människor hamnar utanför arbetsmarknaden. Fokus måste ligga på att få människor i arbete, inte att lägga mer skattepengar på höjda bidrag. Fler måste helt enkelt komma i egen försörjning, vilket är varför skatten på arbete måste sänkas så det alltid lönar sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Strandskyddet bör avskaffas överallt, inte bara i landsbygdskommuner. Strandskyddet som det ser ut idag hindrar människor från att bygga ut sina tomter och naturnära bostäder att byggas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Det totala skattetrycket ska ner. Försvarsanslagen ska upp. Grunden för hur vi finansierar allt från skola till försvar är framgångsrika företag och människor som arbetar. De ska inte betala mer skatt. Det går att sänka skatten, stoppa slöseri med skattemedel och prioritera statens kärnuppgifter. Det vill jag göra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Modellen för public service bygger på ett medielandskap som inte längre finns. Ett oberoende public service är viktigt att värna och står inte i konflikt med att se över vilket uppdrag public service ska ha i framtiden. Jag skulle vilja se ett public service med mer samhällsjournalistik och mindre fokus på underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: För att rädda klimatet och skynda på den gröna omställningen är det bra att politiken ger den fria marknaden tydliga och enkla förutsättningar för hur den ska kunna anpassa sig. Förbud av nyförsäljning av bilar som går på fossila bränslen är en sådan reform.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: För att förhindra press och hets kopplat till betygen hade det varit bra att avdramatisera betygen genom att elever får betyg i tidigare ålder. Istället för att det blir ett stort steg med betyg från högstadiet är det bättre att det är en naturlig del av övergången från lågstadiet till mellanstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Skatteutjämningssystemet som det ser ut idag innebär att kommuner med välskött ekonomi tvingas betala andra kommuners skatteslöseri. Det systemet behöver reformeras för att minska i omfattning, inte att utöka det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Istället för att alla sexköpare alltid ska dömas till fängelse, oavsett om det bedöms ha någon nytta för rehabilitering eller risk för återfall, hade det varit bättre att höja skadestånden till den som blivit utsatt för brottet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Extra viktig Det saknas två saker på svensk bostadsmarknad idag: det enda är bostäder och det andra är marknad. Enligt Boverket behövs 60 000 bostäder årligen fram till 2030, då behöver förutsättningarna för att bygga fler hyresrätter bli bättre. Dagens bostadsmarknad där man behöver antingen rika föräldrar eller åratal i bostadskön stänger ute unga från bostadsmarknaden. Marknadshyror behövs.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Risken är stor att höghastighetstågen blir alldeles för dyra och har begränsad klimatnytta. Befintlig järnväg bör prioriteras att rustas upp. Om man kan bygga höghastighetsbanorna billigare än tidigare beräknat hade det varit ett mer attraktivt förslag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Staten kan ta mer ansvar för exempelvis högspecialiserad sjukvård och att korta vårdköerna genom att man återinför kömiljarden som gav regionerna incitament att korta köerna. På lång sikt bör antalet regioner bli färre istället för att staten tar över allt ansvar för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Utan en karensdag kommer sjukskrivningarna skjuta i höjden och kosta skattebetalarna pengar som kan gå till annat. Det är inte orimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen, precis som det gör i alla andra försäkringar. För att värna arbetslinjen ska skatten sänkas och karensdagen finnas kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Det är bra att LAS reformeras för att ge arbetstagare mer trygghet och arbetsgivare mer frihet att anställa den man vill. Att turordningsreglerna förändras är därför bra så att den som är bäst kvalificerad för ett jobb får behålla det, istället för att den som varit på en arbetsplats längst automatiskt får det.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Willershausen: Gruvorna behövs för klimatomställningen. Det finns såklart en konflikt mellan att förhindra den globala uppvärmningen och den lokala närmiljön i vissa fall, och där tycker jag att vi behöver prioritera klimatet i högre grad. Om vi exempelvis ska ha elbilar behöver vi bryta mineraler någonstans, och kan vi göra det i Sverige är det positivt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Willershausen: Sverige har ett ansvar att ta emot människor på flykt som söker en fristad från krig och förtryck. Jag tycker vi ska ta emot fler kvotflyktingar som är de allra mest utsatta människorna. Vi behöver också reformera vår integration och införa mer kvalificering till välfärden så att människor får möjlighet att komma till Sverige och vara förmögna att försörja sig själva, inte fastna i utanförskap.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Willershausen: Att polisen ska få mer verktyg för att stoppa brottslighet är uppenbart, men att få använda mer hemlig avlyssning och övervakning utan att det finns någon konkret brottsmisstanke hade varit ett för stort ingrepp i den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Willershausen: Idag räknas den som tjänar över 43 500 kr i månaden som höginkomsttagare eftersom det är där gränsen för när man måste betala statlig inkomstkatt ligger. Det är absurt. Skatterna på arbete måste sänkas för alla. På sikt bör även skatten på arbete bli platt vilket innebär att alla betalar samma skattesats.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Willershausen: Orörd urskog ska skyddas från exploatering och förutsättningarna för att syssla med skogsbruk ska vara rimliga. Därför kan inte regelverket se likadant ut för alla typer av skog. Det svenska skogsbruket är viktigt för vårt näringsliv och vårt klimatarbete, och måste därför värnas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Willershausens val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Marcus Willershausen: Grunden för alla människors frihet börjar i skolan. Grunden för alla människors frihet och trygghet är ett starkt och oberoende rättsväsende. Grunden för ett fritt och tolerant samhälle är en fungerande integration. Därför är dessa tre områden det viktigaste att prioritera kommande mandatperiod.