Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ida Wallinder (fotograf null)

Ida Wallinder

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag, till skillnad från Socialdemokraternas vallöfte, vill ge tillbaka kontrollen. Jag tror på dig och din frihet och kommer arbeta allt jag kan, i eller utanför riksdagen, för att ge dig mer att säga till om. Jag prioriterar även klimatpolitik, allt regelkrångel för att bygga ut fossilfri energi måste bort, nu.

Presentera dig själv

Jag kommer från Dalarna och flyttade 2020 ner till Lund för att studera kemi. Där blev jag även kär i studentlivet med allt det innebär. Jag gillar att spela brädspel, dricka öl och att resa. Givetvis är jag även förtjust i politik, särskilt frihetsfrågor och klimatpolitik.

Vad har du för yrke?

Jag studerar kemi på Lunds Universitet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Beror helt på i vilken fråga!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst skulle jag vilja se mer förhandlingar mellan alla partier, att man samarbetar där man kommer överens. För egen del vill jag att mitt parti sätter upp tydliga röda linjer mot V och SD för att sedan förhandla med bägge block och därefter värdera resultatet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ida Wallinder

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Huruvida friskolor tar ut vinst är ointressant. Koncerner, föräldra-kooperativ eller vilken huvudman det än må vara gör samhället en tjänst genom att bedriva skolverksamhet. Däremot måste kvalitén säkerställas och det finns mycket som behöver göras för att komma åt den svenska skolans, inte bara friskolornas, problem. En av de viktigaste åtgärderna skulle vara centralt rättade nationella prov.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Sverige behöver mer fossilfri el. Det viktiga är att öka utbudet av detta, inte om det kommer från kärnkraft eller vindkraft. Vi har inte råd att ställa energislag mot varandra, vi behöver all fossilfri el vi kan få. Däremot ska staten enbart bidra med teknikneutral lagstiftning och inte riktade bidrag, detta för att säkerställa att marknaden bygger ut det som är mest effektivt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Extra viktig Visitering bör endast ske då det finns skäl för detta. Att införa en kollektiv bestraffning på detta vis är inte bara rättsvidrigt, det underminerar också förtroendet för polisen i dessa områden och ökar risken att oskyldiga individer misstros pga etnicitet. Därtill är effekten högst tveksam om man vill komma åt den grova brottsligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Bidraget, som det de facto är, hade en fin tanke bakom, att öka jobbtagandet och få svarta jobb att bli vita. Däremot måste svensk arbetsmarknad kunna klara sig utan bidrag och det vore bättre att istället sänka skatten, något som gynnar samtliga arbetare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Extra viktig I en tid där demokratin är på tillbakagång, vi har en klimatkris och människor fortfarande lever under fattighetsgränsen vore det förkastligt att minska det internationella biståndet. Däremot bör man införa hårdare kontroll av var pengarna går satsa mer på utbildande projekt som orsakar ringar på vattnet i landet. Det är även viktigt att främja frihandel för att nå ekonomiskt välstånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Oavsett hur rolig kungen är när han råkar säga midsommar istället för nationaldag eller hur många viktiga projekt Victoria stöttar är det inte passande en liberal demokrati att låta makt, oavsett om den är mjuk eller hård, gå i arv. Det hör till historieböckerna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Att i en klimatkris gynna fossila drivmedel och därmed sakta ner klimatomställningen är förkastligt. Det finns givetvis de människor som inte haft möjlighet att ställa om och det finns många som behöver bilen, men då är det bättre att sänka skatten generellt så att pengarna lika gärna kan gå till ett busskort eller att hyra in sig i en bilpool.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Armlängds avstånd är en princip som staten säger sig använda gentemot kulturen, men som ofta träffar fel. Om målsättningen är att befolkningen ska bestämma över sin kultur, så som sig bör, är det enklaste om befolkningen tillåts göra just detta genom att konsumera det som intresserar just dem. Problem med tillgänglighet pga pengar löses bäst genom behovsprövade bidrag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Vi behöver all fossilfri energi vi kan få. Om alla ansåg att det ser fult ut och därtill hade rätten att neka utbyggnad hade omställningen försvårats något oerhört. Vi kan inte låta subjektiva känslor för fint och fult stå över det objektiva faktumet att vi står i en kris.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Varför skulle det vara förbjudet att be om hjälp? Helt absurd inställning faktiskt. Om man tycker att det är så pass jobbigt att se en annan människa be om hjälp behöver man lyfta blicken ur sitt privilegade navelskåderi.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Absolut! Men egentligen bör juridiskt kön avskaffas helt. Låt människor identifiera sig själva. De tillfällen som det kan vara nyttigt är undersökningar gällande jämställdhetsarbetet, men jag tror aldrig att jag fyllt i en enkät utan att också svara på frågan om könstillhörighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Föräldrar ska givetvis kunna bestämma över hur de uppfostrar sitt barn. Däremot är föräldraledigheten en förmån från staten som är till för BARNET, därför bör det även garanteras under premissen att barnet får lika mycket tid med bägge föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ida Wallinder har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: De skapar möjlighet och ger incitament att etablera sig och komma in i samhället, att integreras med andra ord.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Extra viktig Absolut. Det finns tre realistiska alternativ: 1. Gå med i NATO och bidra till skyddandet av den fria världen. 2. Rusta upp sitt eget försvar och hoppas att det räcker (kommer kosta långt mer än 2% av BNP) 3. Skita i försvaret och hoppas att ingen anfaller. Ett väldigt enkelt val, speciellt om man ser alternativen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Nej, det måste löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Vi har otroligt höga skatter i Sverige, någon gång måste nya satsningar kunna ske på bekostnad av annat. Det finns mycket som inte alls är nödvändigt och idag finansieras delvis eller helt av staten som kan skäras ned på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Ja, de bör fokusera på att nå minoriteter, inte att göra roligare tv-shower än privata aktörer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Jag ser hellre att det förbjuds än att det ges riktade bidrag till mer klimatvänliga bilar eftersom detta kan orsaka snedvridning. Vi vet att fossila alternativen måste bort, men vi vet faktiskt inte vilket fossilfritt alternativ som är bäst. Att förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige skulle i praktiken inte förbjuda dem pga import, men det skickar en tydlig signal.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Det måste skapas incitament att lyckas som kommun. Bra skola, omsorg och andra kärnuppdrag måste prioriteras över skrytbyggen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Köp av sexuella tjänster bör regleras för att det i större grad ska ske i säkra miljöer med god uppsikt över omständigheterna. Det bör därför vara lagligt att köpa sex. Däremot måste det blir högre straff på våldtäkt och dylikt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Vi måste bygga bort den bostadsbrist som idag finns. Det gör vi bäst med enklare regler för byggande och med marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Man måste kunna resa med tåg och det måste blir bättre i framtiden. Däremot finns det andra prioriteringar som måste göras, exempelvis att rusta upp många av de befintliga tågrälsen eller bygga flerspårigt på fler sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Wallinder: Extra viktig Det krävs mycket mer mineraler och metaller för att klara av den gröna omställningen, att öka utbudet av dem gör gott för klimatet. Därtill är det bättre att gruvdriften sker i Sverige med höga krav på ekologisk och social hållbarhet, istället för att förorena andra länders grundvatten, bidra till barnarbete eller ge inkomst till skurkstater såsom Kina.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Wallinder: Alla bör betala samma procentsats.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ida Wallinders val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning

Så svarar Ida Wallinder: De andra frågorna bör lämnas åt marknaden i större grad. Där bör staten skapa bättre förutsättningar men i övrigt stå utanför.