Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonathan Kahrs (fotograf Dennis Alvdén)

Jonathan Kahrs

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag gav mig inte in i politiken för att hata sossar eller stirra mig blind i gamla lösningar. Jag vill se vanligt folks problem och lösa de problemen. Varannan ung kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Barn ser aldrig sina föräldrar gå till jobbet. Klimatpolitiken är ineffektiv. Vi behöver längre straff, sänkt skatt på arbete och bränsle, och fossilfri el och fler laddstolpar.

Presentera dig själv

Jag är 21 år gammal och uppvuxen på landsbygden i Floby, i Falköpings kommun. Jag har en halvamerikansk bakgrund och uppskattar att resa, gärna för att uppleva vacker natur. Borta bra men hemma bäst dock, här hemma följer jag gärna en fotbollsmatch eller två, träffar nära och kära och engagerar mig politiskt både som kandidat till riksdagen men också i ungdomsförbundet MUF här i Skaraborg.

Vad har du för yrke?

Har jobbat med bland annat kommunikation och som tjänsteman den senaste tiden!

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama och Per Schlingmann

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik. Vi ska i enskilda sakfrågor kunna göra upp med alla partier i Sveriges riksdag. I regering ser jag gärna att Liberalerna och kristdemokraterna sitter tillsammans med Moderaterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jonathan Kahrs

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Extra viktig En mix av olika energislag är viktigt för fossilfri el i framtiden. Olika energislag kompletterar varandra. När vinden inte blåser stannar vindkraftverken, och när solen inte skiner fungerar inte solkraften. Just därför behövs kärnkraften som en viktig del och bas för Sveriges gröna energiförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Polisen i Danmark använder sig av visitationszoner regelbundet, och för att få bukt med våldsamma brott så vore det en väg framåt. Viktigt är dock att man ska bara kunna upprätta en visitationszon om det finns en beaktansvärd risk för förekomst av illegala vapen i det aktuella området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: RUT-avdraget har lett till att många lämnat utanförskap för att ta steget in i arbetsmarknaden och få ett riktigt jobb. Forskning visar även att det har positiva effekter på jämställdheten i Sverige. T ex kan vi se att gifta kvinnor som köper RUT-tjänster mellan 40-80 timmar per månad ökar sina arbetsinkomster i proportion till avdragets storlek, vilket innebär bättre löneutveckling, och pension.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Vi har för dålig koll på vart biståndet tar vägen och möjlighet att följa upp att pengarna går till rätt saker. I många fall går pengarna ovillkorade till korrupta regeringar runtom i olika länder. Vi behöver minska det internationella biståndet och framförallt få bättre kontroll över det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Kungahuset är en viktig del av Sverige och dess kultur. Likväl är de goda representanter för vårt land gentemot resten av omvärlden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Extra viktig För en levande landsbygd kan inte bensin- och dieselpriserna vara så höga som de är idag. Bilen behövs i Sverige och i Skaraborg för att folk ska kunna ta sig till och från jobbet, för att skjutsa barnen till fotbollsträningen eller för att träffa nära och kära i grannstaden en fredagskväll. Det krävs en rejäl och kraftig sänkning av drivmedelsskatterna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Att tvinga människor att flytta från sina hem, som många som kanske bott i under flera decennier, är omoraliskt. Fastighetsskatten skulle oproportionerligt drabba de som ärvt en familjegård för lantbruk eller äldre pensionärer som bott i samma hus sedan de själva var unga. Många med lite lägre inkomster och som kommer att drabbas orättvist hårt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Kulturen är viktig för Sverige, inte minst för att skapa extra värde i människors vardag och skapa en meningsfull fritid. Bra kultur ska främjas och jag tror på kulturens kraft att i större utsträckning kunna stå på sina egna ben. Människor kommer vara beredda att betala mer för de upplevelser som just de vill ta del av.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Kommunerna och dess invånare ska ha rätt att säga sitt om de vindkraftbyggen då de självklart påverkar kommuninvånarna i dess närområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Det finns uppenbara problem med tiggeri, och i Sverige ska ingen behöva tigga för att få in pengar. Jag tror dessvärre inte att ett förbud skulle fungera på grund av svårigheter i bedömningen av vad som är och inte är tiggeri, och även att förbudet inte angriper grundproblemen som leder till tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Politiken ska inte vara begränsande och har inte som roll att inbegripa så mycket i människors privatliv att den hindrar människor som varken känner sig som man eller kvinna att lagmässigt kunna definiera sig som något annat.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Det är bra att det finns ett antal dagar reserverade till vardera förälder, likväl är en viss mängd flexibilitet också önskvärt eftersom att allas familjesituation är olika. Jag vill behålla antalet reserverade dagar som det ser ut idag då det har en roll att inte bidra till mer ojämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Om läkarna gör sitt jobb och hjälper människor med det de behöver hjälp med så är det bra för samhället att de finns som komplement och kan därför fortsätta finansieras av skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Sverige kan inte återgå till en ansvarslös migrationspolitik när politiken misslyckats med att integrera de utrikesfödda som redan är i Sverige. Sverige behöver en kraftigt begränsad migration under en tid framöver för att klara välfärden samt integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Ja. Ensam är inte stark. Moderaterna har varit för NATO-medlemskap i nästan två decennier och har varnat för precis det som har skett i Ukraina de senaste månaderna. Sverige kan vara näst på tur om vi inte går med i försvarsalliansen NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: En för hög A-kassa minskar incitamenten att gå från arbetslöshet till att få ett jobb. Vi behöver fler som jobbar och drar in skattepengar till allt som är vårt gemensamt - inte färre

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Strandsskyddet är orimligt i dess omfattning. Att små diken, pölar och liknande ska hindra människor från att bygga sitt drömboende eller använda den mark de själva äger hur de vill är orimligt. Skaraborgare vet bäst hur Skaraborgs mark ska användas - inte Miljöpartister eller Socialdemokrater i Stockholm.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Försvaret ska upprustas utan att finansieringen sker via en skattesmäll mot vanligt hårt arbetande folk.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Public service har en viktig roll men ska fokusera mer på sitt kärnuppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Omställningen från fossila bilar till eldrivna ska ske genom att underlätta kraftigt för de som byter till elbil - men ett förbud mot fossila bilar redan 2025 slår hårt mot människor som inte har samma ekonomiska förutsättningar. dessutom behövs det bättre infrastruktur för laddstolpar innan hela omställningen kan ske.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Uppföljning från tidig ålder är viktigt för att se hur eleverna ligger till i skolan. Insatsen för att hjälpa en elev när de går i årskurs 4 är betydligt enklare än att få dem på banan en bit in i årskurs 6. För att alla ska få chansen i skolan behöver man fånga upp elever som halkar efter tidigare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Skatteutjämningssystemet har en roll att spela då framförallt kommunerna i region Stockholm drar stor nytta av att myndigheter och andra huvudkontor finns just i huvudstaden och således drar till sig arbetskraft. Likväl drar större kommuner i allmänhet till sig unga studerande som flyttar ifrån mindre kommuner där deras grundskola och gymnasiegång skattefinansierats. Nivån idag är lagom.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: En dyr satsning som kommer ta många decennier att bygga är dyr och dålig politik. Satsa istället på befintliga järnvägar som västra stambanan och Kinnekullebanan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Huvudmannaskapet spelar ingen större roll. Oavsett om det är stat eller region kvarstår samma problem. Alla de hjältar som jobbar inom vården idag behöver fler kollegor med rätt kompetens som gör rätt saker. Frågan är inte så relevant utan det är annat som avgör.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: För att säkerställa att rätt kompetens och engagemang finns på arbetsplatserna ska det bli enklare att säga upp anställda som inte gör det jobbet de är avlönade för. Likväl har facket en viktig roll att spela så detta inte missbrukas till uppsägningar utan godtagbara anledningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Kahrs: Tillståndsprocesserna måste ses över i Sverige generellt, det gäller även gruvor. Exempelvis skulle det kunna innebära att man kan utvinna mineraler som används i ny teknik, som elbilsbatterier, i landet istället för att det ska utvinnas utomlands och bidra till större koldioxidutsläpp i transport till Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Kahrs: Vi behöver integrera de utrikesfödda som redan är Sverige. Det är inte värdigt att öppna upp för att fler ska komma hit om de inte kommer ha möjligheterna att komma in i och bli en del av vårt samhälle.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Kahrs: Extra viktig För att knäcka brottsligheten krävs det att polisen ska få mer verktyg att jobba med. Avvägningen mellan friheten från att bli avlyssnad gentemot friheten att inte utsättas för grovt brott är glasklar enligt mig. Mer avlyssning för att hindra brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Kahrs: Skatten ska sänkas för alla, fokuset är framförallt på att sänka skatten för dem med låga inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonathan Kahrss val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning

Så svarar Jonathan Kahrs: Extra viktig Vi behöver ett samhälle som håller ihop. Unga som gamla ska känna sig trygga, och våldtäkter och gängkriminalitet ska vara ett minne blott snarare än vardag. Klimatpolitiken ska vara göra skillnad på riktigt och inte straffa vanligt folk. Människor ska ha ett jobb att gå till, där unga ser sina föräldrar gå till jobbet. När fler arbetar tickar resurser in till vår gemensamma välfärd.