Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joel Forsberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill du ha en politiker som är pragmatisk, prioriterar resultat och som vill genomföra en snabb och rättvis klimatomställning så ska du rösta på mig.

Presentera dig själv

Jag har varit engagerad i klimatpolitik samt varit allmänt intresserad av politik och samhällsfrågor sedan många år tillbaks. Framförallt är jag intresserad över hur vi kan jobba med den ekonomiska politiken för att minska utsläppen samtidigt som vi genomför en rättvis klimatomställning.

Vad har du för yrke?

Biträdande borgarrådssekreterare för Miljöpartiet i Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Annalena Baerbock

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön regering bestående av S + MP. Socialdemokraterna har en ganska bra välfärdspolitik men det är uppenbart att MP behövs för att kunna driva en progressiv klimatpolitik i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joel Forsberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Joel Forsberg: Extra viktig Pengarna ska gå till elever och lärare.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Joel Forsberg: Det är dyrt och tar alldeles för lång tid. Klimatet kan inte vänta, vi behöver billig klimatsmart el nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Joel Forsberg: Polisen har redan möjlighet att visitera vid brottsmisstanke. Jag tror det är farligt för ett samhälle om man börjar misstänkliggöra människor bara för att de bor i ett visst område.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Joel Forsberg: RUT-avdraget är bidrag för välbärgade.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Joel Forsberg: Extra viktig Det pågår många kriser i världen nu. Vårt bistånd behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Joel Forsberg: Bättre att sänka skatten för alla som bor på glesbygden samt investera i hållbara transporter, laddinfrastruktur för elbilar och kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Joel Forsberg: Tillskillnad från många andra länder äger de flesta i Sverige sina fastigheter för att använda som bostad eller fritidshus. Vi behöver inte göra det dyrare att bo för vanliga människor.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Joel Forsberg: Tycker det är en ganska bra fördelning nu.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Joel Forsberg: Framförallt ska kommuner inte kunna säga nej till nya vindkraftverk i sista sekund, det är en problematik som vi har nu och som stoppar många investeringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Joel Forsberg: Man har rätt att be om hjälp om man är i nöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Joel Forsberg: Föräldrar ska själva kunna lösa sitt livspussel och bestämma vad som är bäst för dem. Däremot måste vi ändå jobba för att fler pappor ska ta ut mer föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Joel Forsberg: Nätläkare kan vara ett komplement men det måste finnas en starkare kontroll så att skattepengar inte slösas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Joel Forsberg: Människor behöver stabilitet och trygghet för att kunna integreras i samhället på ett bra sätt.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Joel Forsberg: Det är rimligt att höjda utgifter finansieras med höjda intäkter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Joel Forsberg: Publicera service är väldigt viktigt och ska inte bli smalare

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Joel Forsberg: Det krävs tydliga spelregler för industrin för att vi ska kunna ställa om i den takt som krävs.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Joel Forsberg: Forskningen är tydligt med att betyg i tidig ålder leder till mindre kunskap och mer administration för lärarna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Joel Forsberg: Vi behöver höghastighetståg för att kunna resa mer hållbart.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Joel Forsberg: Framförallt tycker jag att staten ska ta ett större finansiellt ansvar för vården så att vi får en tillgänglig vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Joel Forsberg: Framförallt bör karensdag avskaffas inom de yrken där man löper större risk för ex. förkylningar och där det inte går att jobba hemifrån som till exempel för förskollärare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Joel Forsberg: Vi behöver snabbare tillståndsprocesser men samtidigt ska det ställas höga miljökrav på de gruvor som öppnas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joel Forsbergs val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning