Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Mäki-Kala (fotograf null)

Karin Mäki-Kala

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill att Sverige ska vara möjligheternas land där alla får chansen att förverkliga sig själva. Det krävs en bättre skola, social syn på brottslighet och narkotikapolitiken behöver en ny riktning. Klimatet är också en viktig fråga för den yngre generationen och där behöver EU ta ett större och gemensamt ansvar för klimatet.

Presentera dig själv

Jag heter Karin Mäki-Kala och studerar systemvetenskap. Länge har jag haft ett intresse för samhällsfrågor och politik och valde att engagera mig i Liberalerna och liberala ungdomsförbundet 2018.

Vad har du för yrke?

Studerar systemvetenskap vid Örebro universitet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

John Stuart Mill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering med liberaler på ministerposter som utbildningsminister, miljöminister och jämställdhetsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Mäki-Kala

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Karin Mäki-Kala: Man ska få be om hjälp. tiggeri är bara symptom av andra underliggande samhällsproblem som gör att människor inte kan försörja sig eller hitta en bostad.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Karin Mäki-Kala: Extra viktig Finns inget hinder för att göra vardagen lättare för transpersoner.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Karin Mäki-Kala: Absolut. Däremot ska skattepengar inte finansiera ojämställda förhållanden där med en individualiserad föräldraförsäkring skulle vara bättre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Mäki-Kalas val:

  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning