Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Melvin Petersen (fotograf null)

Melvin Petersen

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig handlar klimatpolitik inte bara om att rädda världen från framtidens- och nutidens klimatkatastrofer. För mig handlar klimatpolitik om en möjlighet att skapa något bättre. Det handlar om snabbtågen som möjliggör snabbare och enklare transporter, hur grönområden sprider glädje, hur lokala butiker möjliggör till mysigare kvarter och hur elbilen sänker resekostnaderna.

Presentera dig själv

Jag startade mitt politiska engagemang 2015, då var jag 15 år. Jag engagerade mig eftersom klimatförändringarna hotade min framtid. Det stämmer precis lika mycket idag.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Kerstin Hesselgren

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en MP och S regering med aktivt samarbete med V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Melvin Petersen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Våra skattepengar ska gå till eleverna i skolan, inte till vinstutagande bolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Kärnkraften är smutsig, dyr och farlig. Vi behöver el nu, inte om 20 år. Sverige ska satsa på en bredd utbyggnad av grön el. Det är vad marknaden och klimatet vill.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Visitationszoner innebär att ge polisen befogenhet att utan brottsmintanke peka ut hela områden och grupper som kriminella. Det är ren rasistisk politik som inte hör hemma i Sverige. Polisen har, och ska fortsatt ha, rätt att visitera de personer som de misstänker för brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: RUT-avdraget behöver omarbetas så att avdraget kommer alla till gagn, inte bara de rikaste.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Sverige är en av världens rikaste länder. Det är självklart att vi ska ha en stor biståndsbudget. Miljoner människor flyr, svälter och har inte tillgång till rent vatten. Sverige ska fortsatt visa solidaritet med världens alla människor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Extra viktig Att Sverige fortfarande är en monarki är en skamfläck i vår demokratiska historia. Ingen ska föddas till ett offentligt uppdrag. Monarkin bör skyndsamt avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Extra viktig Skatten på bensin och diesel ska inte sänkas. Det ska vara dyrt att släppa ut och billigt att göra rätt. Vi behöver främja en rättvis omställning. Politiken behöver ge förutsättningar för ett hållbart resande i hela Sverige. Det handlar om bra kollektivtrafik, en ordentligt utbyggd laddinfrastruktur, snabbtåg och bra cykelvägar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Skatten på fastigheter behöver omarbetas till en progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Kulturen behöver offentliga medel för att inte bli beroende av kommersiella intressen. Vi behöver stärka det fria kulturlivet. Politiken ska hålla armlängds avstånd till konsten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Extra viktig Idag missbrukas det kommunala vetot vid utbyggnad av vindkraft. Den gröna omställningen behöver ske nu. Kommunerna ska fortsatt ha makt i processen, men det behöver ske utifrån förutbestämda kriterier.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Att förbjuda tiggeri är att slå hårt på samhällets svagaste människor. Det är fel. Vi ska istället bryta utanförskapet och ge hjälp till de fattigaste i Sverige och i världen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Att införa ett tredje juridiskt kön är att respektera alla människor som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Jag vill se en tredelad föräldraförsäkring. Det skulle innebära att barnets föräldrar får en tredjedel var, och den tredje delen är flexibel och kan fördelas mellan föräldrarna såväl som till en mor- eller farförälder. Det är en jämställdhetsreform som samtidigt ger frihet och flexibilitet till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Privata nätläkare har inneburit många brister i vården, samtidigt som regionerna har belastats på ett orättvist sätt. Däremot måste den regionala sjukvården utveckla sitt digitala utbud.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Att konstant behöva oroa sig för var man ska bo nästa år är en enorm stress. Permanenta uppehållstillstånd innebär en trygghet för individen såväl som för samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Vad vi ser just nu, med ett Turkiet som dikterar villkoren för svensk säkerhetspolitik, är något Miljöpartiet varnade för tidigt i diskusinerna om Nato. Ansökan gick för snabbt. Nu när den är inskickad behöver politiken gemensamt samla sig. Vi ska inte dra tillbaka ansökan nu. Istället ska vi jobba för att förbjuda kärnvapen i Sverige och se till att processen blir så bra som möjlig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Vi ska stötta de som blir sjuka eller arbetslösa och erbjuda en rimlig A-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Allemansrätten ska bevaras och stärkas, inte försvagas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: I och med att vi tillför kostnader i stadsbudgeten ska vi också finansiera de. Det är självklart att upprustning av försvaret ska finansieras av höjd skatt. Alternativet är att ta från skola, vård och omsorg. Det vill inte jag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Public service har ett mycket viktigt demokratiskt arbete och ska värnas ekonomiskt. Dagens anslag ligger på en bra nivå.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Extra viktig Vi är mitt uppe i en klimatkris, bensin och dieselbilar tillhör det förgångna. De måste förbjudas snarast till förmån för elbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Extra viktig Det finns ingen forskning som visar på att betyg från årskurs 4 skulle höja kunskapsnivån. Däremot finns tydlig data på att införandet av betyg så pass tidigt ökar den psykiska ohälsan hos barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Det kommunala- och regionala utjämningsystemet är viktigt för att säkerställa en jämlik välfärd i hela landet. Vi behöver fortsätta stärka de svagaste kommunerna och regionerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Extra viktig Straffen på sexualbrott, så som köp av sexuella tjänster, måste kraftigt höjas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Det är redan dyrt att vara hyresgäst idag. Att införa marknadshyror skulle innebära chockhöjda hyror för många hyresgäster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Snabbtåg i Sverige och nattåg till Europa är centralt för att omställningen ska fungera. Vi behöver erbjuda bra alternativ till flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av vården, liksom att erbjuda en jämlik vård i hela landet. Regionerna har visat sig ha stora brister i att erbjuda en jämlik sjukvård. Jag ser positivt på att staten tar ett större ansvar för vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Karensavdraget innebär att de som har det tuffast ekonomiskt inte kan sjukanmäla sig på grund av ekonomin. Så ska det inte vara, alla ska ha rätt till vila när de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Det ska inte bli enklare för arbetsgivare att säga upp sina anställda. Uppsägning ska ske på saklig grund. Att skapa en otryggare arbetsmarknad skulle skada de anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Melvin Petersen: Vi ska vara stolta över våra höga miljömål. De ska fortsatt vara mycket höga. De som vill öppna gruvor är välkomna att göra det, men det får inte ske på miljöns bekostad.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Melvin Petersens val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning