Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hugo Peterson (fotograf null)

Hugo Peterson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man skall rösta på mig ifall man vill ha en röst som alltid kommer att slåss för klimatet och det som är moraliskt rätt. Någon som ser att det är skolan och utbildningen som lägger grunden för ett helt samhälle och som inte är rädd för att ta obekväma beslut för en bättre framtid!

Presentera dig själv

Tjena! Mitt namn är Hugo Peterson som jag är en 20 årig socialliberal som studerar statsvetenskap. Jag började med politiken på min 18-årsdag när jag gick in på mitt första nämndemöte som förtroendevald politiker för Centerpartiet och har sedan dess fastnat. Jag kommer inte från en politiker familj som de flesta andra unga politiker vilket ger mig ett nytt och fräscht perspektiv att bidra med!

Vad har du för yrke?

Studerar statsvetenskap

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre utav mycket Centerpartistisk politik och utan inflytande utav Sverigedemokraterna eller Vänstern!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Hugo Peterson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Även ifall jag förstår att det ser dumt ut med skolor som går med vinst är det helt irrelevant i relation till prestation, det är viktigare att skapa ett allmänt bedömnings system som ser till att skolorna presterar som de skall rent utbildningsmässigt

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Även ifall kärnkraften definitivt kan vara en lösning långt i framtiden så är det långt ifrån relevant nu, att det tar minst 15 år att bygga samt att det är oerhört dyrt i relation till andra gröna alternativ gör det irrelevant för dagens diskussion. Lösningen är istället havsbaserad vindkraft som både är billigt, grönt och enkelt!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig I Sverige har vi en rättsstat som baseras på att man är oskyldig till man är bevisad till motsatsen, detta lagförslag går emot denna princip och är då farlig gentemot rättsstaten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Byggnation är bra i nästan alla fall, speciellt i Sveriges situation, och bör då uppmuntras

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: En oerhört svår och komplicerad fråga då det bevisligen inte gör en alltför stor reell skillnad samtidigt som det inte finns några andra reella alternativ, men det är iallafall dags att kolla igenom biståndet ordentligt

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Även ifall denna skatt är den kanske effektivaste för klimatet så slår den mycket snett, då den träffar landsbygden allra mest. Även ifall den måste förbli i någon mån så måste vi komplettera landsbygden på andra vis

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Alla tycker det är bra med vindkraft tills dem kommer och påverkan än själv, detta får konsekvensen att det byggs där det inte finns folk, i norr. Detta är dock ohållbart då det blir en alltför stor centralisering och att vi tappar för mycket energi i transporten, nätet behöver decentraliseras och då behöver det bli svårare för populister att stopp byggnationerna

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Verklighetsfrånvänt att tro att det bara finns kvinnor och män

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Staten skall inte in och bestämma över fungerande familjers privatliv

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Även ifall nätläkare bidrar med väldigt mycket tar de för mycket utav kakan vilket påverka andra likvärdiga verksamheter, därav behöver vi se över hur dessa pengar fördelas och sedan reformera

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Vi behöver ge dem som kommer till Sverige en ordentlig chans att integrera sig i det svenska samhället, och då är permanenta uppehållstillstånd ett måste

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Det är orimligt att förvänta sig hjälp om man inte är beredd att hjälpa andra i samma situation

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Strandskyddet fungerar uppenbarligen inte i landsbygdskommuner men även ifall det skydd inte fungerar skall det ersättas med ett kommunaliserat uppdrag och då bestämmas utav människor som faktiskt vet hur området ser ut

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: En skattehöjning är inte nödvändig för denna upprustning

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Public service spelar sin viktiga roll i samhället helt okej, även ifall det inte är perfekt så behövs det fortfarande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Att ha förbudet så tidigt är orimligt, 2030 är ett bättre år att sikta på, även ifall denna utveckling antagligen, i hög grad iallafall, kommer ske naturligt utan förbud

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Detta är en svår balansgång men eftersom det kan påverka barnen psyke negativt måste vi vara försiktiga

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Detta beror mycket på utformning men ett socialliberalt samhällsstruktur bör vara målet!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Vi måste tuffa till straffen för att få folk att sluta utnyttja varandra

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Det system vi har nu funkar uppenbarligen inte så vi måste iallafall testa ett mer liberalt tillvägagångssätt för att få bukt på bebyggelse problematiken

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Även ifall detta kan vara en lösning i framtiden är det inte det just nu

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Sjukvården kommer inte bli bättre genom att flytta den längre ifrån de som behöver hjälp, dock måste ett bättre samarbete regioner emellan att etableras

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Vi behöver ha en mer rörlig och flexibel arbetsmarknad så att det bland annat blir lättare för nyanlända och unga arbetare att komma i jobb

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Vi har ett medmänskligt uppdrag att hjälpa dem som vi kan, det är både det moraliskt riktiga men även en bra investering i Sveriges framtid!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hugo Peterson: Polisen måste ha åtminstone någon slags brottsmisstanke innan man invaderar en människas privatliv

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hugo Peterson: Vi måste ha ett samhälle som uppmuntrar innovation och arbetsvilja

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hugo Peterson: Sveriges diverse skogsbrukare sitter redan på den kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera sina skogar på ett bra och miljövänligt vis

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hugo Petersons val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Hugo Peterson: Extra viktig Vi står inför mänsklighetens kanske största hot någonsin och måste då göra allt som vi kan för att se till att vi överlever detta, samtidigt som vi inte bara lägger allt ansvar på en liten grupp personer, detta är något vi måste göra tillsammans!