Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ellen Rickeberg (fotograf null)

Ellen Rickeberg

Presentera dig själv

Jag heter Ellen Rickeberg, 20 år gammal och kommer från ett samhället i Västra Götaland, Herrljunga. Har till stor del av min ungdom varit intresserad av politik och när jag var 14 år började mitt engagemang i Centerpartiets Ungdomsförbund. Just nu sitter jag som distriksledamot i CUF Västra Götaland. Mina dagar spenderar jag på Luftvärnsregementet i Halmstad, där jag genomför 15 mån värnplikt.

Vad har du för yrke?

Försvarmakten, Luftvärnsregementet LV6

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på att alliansen återinförs så gott som möjligt. Under tiden alliansen styrde tyckte jag regeringsarbete fungerade väl och politik genomfördes. Dessutom måste det vara en majoritetsregering så att dem kan besluta och få igenom politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ellen Rickeberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ellen Rickeberg: Det ska finnas krav för att få asyl i Sverige. Däremot behöver det inte bli mindre eller mer öppet för det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ellen Rickebergs val:

  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning