Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Antoni Wegemo (fotograf Axel Jönsson)

Antoni Wegemo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill se fler unga i politiken som lyfter klimatet, jämställdheten, HBTQ+-frågor och migrations- och integrationsfrågor så ska man rösta på mig.

Presentera dig själv

En tjugoårig (soon-to-be) juriststudent från Malmö som brinner för att unga röster ska höras i politiken. Definierar mig som HBTQ+-person och uppskattar balkongkvällar med en flaska rosé i gott sällskap.

Vad har du för yrke?

Student och kommunikatör

I vilket land är du född?

Polen

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en mittenregering som söker samförstånd mellan de politiska blocken, t.ex. gamla alliansen + MP.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Antoni Wegemo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Om en friskola kan bedriva högkvalitativ undervisning ska de också få betalt för det. Med det sagt måste skolinspektionen få mer resurser för att kunna stänga ner skolor som inte fungerar, skolpengen måste göras om i grunden så att skolor som tar ett större ansvar för elever med sämre förutsättningar också får mer resurser och kösystemet måste slopas som urvalskriterium.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Kärnkraft behövs för att klara klimatomställningen, men den är dyr och tar lång tid att bygga ut. Därför ser jag hellre att andra energislag såsom havsbaserad vindkraft byggs ut i kombination med ett bättre kraftnät som kan tillgodose elbehoven i södra Sverige. För övrigt bör elprisområdena slopas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Extra viktig Kränkande och illiberalt förslag som ökar risken för rasprofilering av polisen. Dessutom har man testat ett liknande system i USA med stop and frisk, vilket gav mycket dåliga resultat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: I en tid med klimatförändringar, humanitära kriser och krig kan Sverige inte minska sin internationella solidaritet, utan borde öka den.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: I en klimatkris är det viktigt att vi lyckas hålla två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan måste lantbrukare kunna bedriva jordbruk och bör därför få stöd i dessa tider med höga drivmedelspriser. Men idag sker de flesta bilresor i stora städer där andra alternativ finns och då uppfyller höga drivmedelspriser ett syfte.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Man kan och bör inte förbjuda människor att vara fattiga. Därför kan och bör man inte förbjuda tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Ett mycket konkret förslag som kan hjälpa människor som inte känner sig tillhöra den binära könsuppdelningen, som påverkar övriga oerhört lite. Mycket bra förslag!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Jag tycker att föräldraledigheten borde delas lika mellan föräldrarna, kunna ges till tredje part, men inte till den andra föräldern.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Att kunna få vård i hemmet är en frihetsfråga för många som inte klarar att ta sig till sjukhuset, här fyller nätläkare därför en viktigt funktion.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Om du får skydd i Sverige ska du också veta att du kan få stanna och skapa dig ett nytt liv ifall du så önskar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Med dagens säkerhetspolitiska läge i Europa och världen är det viktigt att demokratiska västländer samarbetar på ett försvarsmässigt plan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Finns många saker som staten lägger pengar på som hade kunnat omprioriteras, lösningen är inte höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: En utvärdering av svensk sexualbrottslagstiftning behövs.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Mer hyresrätter behövs, då måste byggföretagen få en morot för att bygga dem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Sverige behöver klimatsmarta sätt att resa och där fyller höghastighetståg en viktig funktion.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Saker blir inte bättre för att de blir statliga.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: I Sverige idag har vi en oerhört stel arbetsmarknad där det är oerhört svårt som arbetsgivare att kunna bli av med anställda som inte klarar av sina uppdrag. Detta göra att många unga och nyanlända hamnar utanför arbetsmarknaden vilket missgynnar Sverige på flera plan.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Antoni Wegemo: Sverige har bättre arbetsvillkor och miljölagstiftning och därför är det gynnsamt för oss att öppna gruvor här. Dock måste vi komma ihåg att ta hänsyn till svenska minoriteters rättigheter och att vi skyddar vår miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Antoni Wegemos val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning

Så svarar Antoni Wegemo: Klimatet, integrationen och jobben är de största utmaningarna i Sverige och det som vi bör satsa mer på. För Sveriges Bästa.