Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Algot Bjarnehall

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag har en stark vision. Jag vill att Sverige ska vara ett land där alla får vara med ett land där alla får möjligheter. Möjlighet att skapa sin egen framtid genom fri utbildning och fria gemenskaper. Jag vill skapa ett Sverige som gynnar alla där alla kan leva och bygga upp sitt eget liv utan allt för strikta ramar.

Presentera dig själv

Jag är en ung kille som älskar teknik och politik. Jag brinner för individens möjlighet att forma sitt eget liv. Jag planerar att bli lärare. Jag är aktiv i föreningsliv som volleybolltränare och spelare. Jag älskar att lösa problem och alltid söka efter bästa lösningen i varje situation.

Vad har du för yrke?

Lagerarbetare/studerande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Frederic Bastiat

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en liberal regering som främjar individens frihet. Det politiska läget är komplext och jag vill se en regering som kan främja så många individuella möjligheter som möjligt. Därför finns det flera lösningar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Algot Bjarnehall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Fria skolvalet, konkuransmöjligheten mellan skolor. Skolor bör få ta ut vinst men vinsten bör vara begränsad.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Sveriges riksdag ska inte prioritera energikällor sålänge de är koldioxidneutrala

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Brottsligheten minskar inte utan förflyttas till andra områden genom visitationzoner. Onödig inskränkning på individers frihet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Vi har råd att ge bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Monarkin är odemokratisk och monarkins konsumtion kan minska utan att dess syfte påverkas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Höga bränsepriser är starskottet på grön skatteväxling. Det får även individer att omprioritera sina vanor. Dock bör landsbyggden få särskilda villkor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Kulturen ska så gott det går finansieras av privata aktörer men samhället behöver ibland ta ansvar för att uprätthålla kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Sverige är ett land där alla ska vara inkluderade. Det är lättare än vad man tror att införa ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Tycker dagens system är bra med en tredjedel till vardera förälder och en tredjedel gemensamt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Om det fungerar och de ger den vård de bör så ska de få betalt med skattemedel men villkoren bör skärpas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Det är bäst för både Sverige och flyktingar att det finns en garanti att man får stanna. Ingen ska behöva leva i en osäkerhet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Nato krävs för att Sverige ska klara sig i framtiden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Bör inte nödvändigtvis avskaffas men undantagsprocessen ska bli enklare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Bättre att finansiera en ökad försvarbudget med befintliga medel genom omprioriteringar i statsbudgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Public cervice fungerar bra. Dess syfte sköts väl.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Det är ett mål men jag anser inte att förbjuda är rätt väg att gå. Bör istället fokusera på att höja kostnaden för diesel/bensin-bilar då elbilar inte kan ersätta alla sorters fordonstyper vi behöver måste vi behålla alternativen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Det är enklare för både lärare och föräldrar att upptäcka elevernas prestation.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Vi har redan ett kommunalt utjämningssystem som utjämnar kommuners intäkter problemet är snarare kommuners storlek och population. En liten kommun är svårare att driva än en stor i förhållande till befolkning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Gillar inte prostitution men fängelse kommer inte minska sexhandeln. Samt att vi har överfulla fängelsen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Vi måste bygga mer. Att det byggs mer trots att priset höjs är bättre än att det inte byggs alls.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Finns en alldeles för stark osäkerhet kring om höghastighetståg är lönsamt. Vi vet heller inte vilket inflytande andra former av kollektiv transport får. Ex flyg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Regionernas sammarbete är alldeles för dåligt. Vården är även väldigt olika i olika regioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: En rörlig arbetsmarknad gynnar huvudsakligen unga och arbetslösa. Men även företagare och samhället generellt. Prestation ska löna sig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Bjarnehall: Sverige har tuffare miljökrav än många andra länder genom att bedriva egen gruvdrift kommer den globala miljön påverkas mindre.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Bjarnehall: Vi bör lägga stort fokus på integration men den mängden asylsökande som kommer idag är på en nivå Sverige kan hantera.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Bjarnehall: Polisen bör enbart få använda det vid särskilda fall.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Bjarnehall: Höginkomstagare står redan för en stor del av den offentliga sektorns inkomster. Samt att Sverige har alldeles för höga skatter generellt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Bjarnehall: Skogen är viktig för miljön men samtidigt är den viktig för ekonomin.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Algot Bjarnehalls val:

 • Skola och utbildning

Så svarar Algot Bjarnehall: Skola bygger grunden för samhället. Skola och utbildning skapar frihet och ger individen möjlighet.