Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mårten Bjöörn (fotograf Tom Samuelsson)

Mårten Bjöörn

Varför ska väljarna rösta på dig?

Å ena sidan de stora frågorna; frihet för alla världens folk, Ukraina, Hongkong, Kina, Turkiet, Ryssland, Venezuela, med många fler. Rättvisa, brödraskap och bildning för alla världens folk. Klimatkrisen, världshandel och fred. Å andra sidan de inrikes och lokala detaljerna: enklare bygglov, rätten att få köpa vad man vill för sin inkomst, längre öppettider på krogen. Allt det här driver mig.

Presentera dig själv

En 20-årig student, nämndeman, politiker och före detta laboratorietekniker med språk- och humanioraintresse och ett stort medlidande för alla världens folk som inte får rätten att leva i samma frihet som vi har fått turen att leva i.

Vad har du för yrke?

Valombudsman för Liberalerna Gävleborg och student vid Uppsala Universitet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Per Ahlmark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna ska söka stöd hos alla partier som vill se ett maktskifte. Den här regeringen misslyckas på flera punkter, och är blind för uppenbara problem. Reformer i arbetsmarknads-, kriminal- och narkotikapolitik ser jag bäst görs i en regering med borgerliga och frihetliga, liberala värderingar.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mårten Bjöörn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Ett vinstförbud skulle strypa friskolornas möjlighet att bedriva sin verksamhet såsom de ser det lämpligt. Det går dessutom i regel inte bra till när politiker och staten tycker till om hur bolag ska styras. Med det sagt önskar jag att pengarna ska stanna i skolorna. Det fria skolvalet är någonting som vi liberaler är stolta över och vill bevara.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Extra viktig Den rådande misstänksamheten som finns mot kärnkraft är skadlig mot såväl vårt klimat, som allas plånböcker. Det såg vi inte minst i vintras, med skenande elpriser. Kärnkraft är ett koldioxidneutralt sätt att framställa energi på, som kommer att vara helt väsentligt i vår klimatomställning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Med risk för att misstänksamheten mellan polis och invånare ökar i sådana områden där visitationszoner skulle upprättas, är jag ändå försiktigt positiv. Fokuset ska då vara på att upptäcka vapen; inte narkotika, som jag vill se ska legaliseras. Det finns fler brottsbekämpande åtgärder som Liberalerna också vill satsa på: anställa fler poliser, stärka socialtjänsten och en mycket bättre skola.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Extra viktig Nej. Den del av biståndet som minskades 2022, var utvecklingsbiståndet. Det vill jag istället framhäva. För att fler flickor ska gå i skolan, för att stötta lokalsamhällen, för att bekämpa machokultur i Sydamerika och könsstymoning i Nordafrika-Mellanöstern.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Extra viktig Helst ska Sverige bli en republik, eftersom monarkin är en odemokratisk relik. Att låta skattebetalares pengar göda kungahuset är inte värdigt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Fossila drivmedel ska fortsatt vara dyra eftersom de förstör vår planet, och i allmänhet är bilberoende ett hinder mot att planera städer på ett sätt som främjar andra transporter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Jag är öppen för en skattereform som förflyttar skattebördan från inkomster till tillgångar, såsom värdepapper och fastigheter. Men då ska det vara på förutsättningen att inkomstskatt kraftigt sänks, i en bred och förankrad skattereform.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: En liberal kulturpolitik måste befria konsten och kulturen från statlig kontroll. Alltså borde fler stiftelser, företag och föreningar ta över finansiering av kultur. För barn och unga är det visserligen motiverat med en subventionerad kulturpeng, så att alla som vill ska kunna ta del av kulturskoleverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Det är hela Sveriges intresse att vindkraft kan byggas. Utbyggnaden, och därför hela Sveriges elförsörjning, blir oförutsägbar, när varje enskilt bygge stoppas av politiska karteller, okunnighet och populism.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Förutom hur brottet "tiggeri" ens skulle definieras, vore det en unken människosyn att förbjuda det. Men personer i sådan utsatt ställning måste stödjas av myndigheter, inte minst de som utnyttjas i människohandel. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Jag är över huvud taget tveksam till att staten ska registrera sina medborgares kön. Men så länge som det behövs, ska ett tredje alternativ finnas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Precis som hur vi har slopat sambeskattningen så bör föräldraförsäkringen tillfalla var och en individuellt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Nätläkare är ett bra exempel på hur innovation i välfärden gör att fler kan lättare och snabbare få tillgång till medicinsk rådgivning och enkel vård, där många skulle avstå om det var nödvändigt att stå i kö veckor hos sin vårdcentral.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Ja. Om en asylansökan inte kan behandlas inom sex månader ska den dessutom automatiskt beviljas. Samtidigt har Sverige tagit ett stort ansvar, och bör driva på i EU att skapa ett gemensamt system för flyktingmottagandet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Extra viktig Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att ta steget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Nej. Istället bör fler arbetstillfällen skapas genom att skatter och arbetsavgifter sänkas, och flexibiliteten på arbetsmarknaden öka genom att skrota LAS.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Ja. Det är främst ett hinder för hur individer får förvalta sin fastighet och därför en inskränkning mot var och ens frihet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Försvaret ska rustas upp, det står jag bakom. Däremot ska staten prioritera bättre. Bortom symbolpolitik och bidragshöjningar kan försvaret finansieras med en uppluckrad arbetsmarknad och genom att upprätthålla arbetslinjen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Det finns ett folkbildande uppdrag hos public service, som nyhetssändningar, politikrapportering, program som främjar minoritetsspråken och utbildningsprogram. Men det med rent underhållningsvärde kan det privata tillhandahålla; sådant ska våra skattepengar inte gå till.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Det ska göras på EU-nivå, och Liberalerna ser att, med hänsyn till laddstationsutbyggnad och leveranskedjor kan det inte genomföras före 2030. Jag vill mot bilens utsläpp också genomföra följande reformer: Ett slutdatum för utvinnande av fossila bränslen. En global koldioxidskatt. Stadsplanering som motverkar bilberoende.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Jag vill att betyg ska sättas från årskurs 1. Att kunna mäta och följa upp kunskap är väsentligt i en skola där alla ska få chansen att lyckas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Skatteutjämningssystemet bör minska. Att vissa kommuner missköter sin ekonomi bör inte straffa andra kommuner; vill du ha en bättre skött ekonomi och kommunal service i din kommun, rösta på Liberalerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Snarare ska prostitutionsbranschen legaliseras för att både köpare och säljare ska få rimliga rättigheter, skydd och villkor. Däremot ska all sorts trafficking och utnyttjande starkt bekämpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Extra viktig Svensk bostadsmarknad har för lite av både bostad och marknad. Människors önskemål ska styra produktion och hyressättning av bostäder. För det krävs fri hyressättning, i samband med tillmötesgående stadsplanering och enklare regler för fastighetsägare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: På kortare sikt borde nuvarande räls underhållas och kapacitetsbrister bemötas, för att minska de stora bekymmer med förseningar som vi har idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Jag vill se att frågan utreds. Som vi såg inte minst under pandemin, när staten tog svagt ledarskap i krisberedskap och att tillhandahålla material såsom munskydd och visir, så ledde det till kraftiga skillnader mellan olika regioner i vårdens kvalitet och strategi. Staten har här ett ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. När det helt saknades karensavdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: För ökad rörlighet på arbetsmarknaden, för att kompetens ska nå dit den är behövd och för större rättvishet, måste LAS avskaffas. Då blir det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden och för arbetsgivare att våga satsa på unga kompetenta arbetssökande.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Bjöörn: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Bjöörn: Asylrätten ska värnas. Vår asylpolitik är just nu för restriktiv. Var och en som flyr sitt land ska få pröva sitt ärende i Sverige, och permanent uppehållstillstånd ska vara huvudregel. För de som blir kvar i Sverige ska integrationen fungera bättre och arbetsmarknaden bättre klara av att ta tillvara på våra nya invånares kompetenser.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Bjöörn: Om polisen efterfrågar större möjlighet att avlyssna, och det har effekt, bör de få det. När det då gäller personer som har kartlagts eller misstänks befinna sig i kriminella kretsar ska polisens förebyggande verktyg användas. Samtidigt måste vi ha den personliga integriteten i åtanke i ett liberalt samhälle.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Bjöörn: Extra viktig Det ska löna sig att arbeta. Det är inget pinsamt att ha en hög inkomst; snarare är det en jämställdhetsfråga, när högre utbildning i Sverige mer och mer domineras av kvinnor som när de kommer ut på arbetsmarknaden kommer beskattas hårt. Det är frihet att få bestämma vad du vill göra med din inkomst. Det ökar konsumtion och skapar fler arbetstillfällen, vilket låter ännu fler få sitt första jobb.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Bjöörn: Skogsnäringen är viktig i Sverige. Dess intressen ska vägas mot att det finns skogar i Sverige som aldrig har avverkats som bör beskyddas, samt att klimatförändringar leder till artdöd; för att skydda sådana arter behövs det stora sammanhängande skogsområden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mårten Bjöörns val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Mårten Bjöörn: Skolan eftersom den bygger framtiden och är nyckeln till att alla, från alla bakgrunder, ska kunna lyckas i livet, med flit, kunskap och vetgirighet. Integrationen eftersom den som kommer till Sverige måste ha jobb för att tillhöra, svenskkunskaper för att tillföra. Klimatet eftersom det är vår tids ödesfråga – våra barnbarn ska inte drabbas för att vi inte gjorde tillräckligt.