Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hugo Leo (fotograf null)

Hugo Leo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att väljarna ska veta att deras röst hörs i riksdagen, regionen och eller kommunen. För ofta känns det som att väljarna är något som ledamöterna bara träffar runt valen. Ifall jag blir förtroendevald kan ni lita på att jag kommer tjäna väljarna och träffa dem så ofta jag bara kan.

Presentera dig själv

Jag heter Hugo Leo bosatt i Finspång och är 19 år. Jag har ett stort samhällsintresse vilket resulterade i att jag studerade den Samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet, och siktar på studier inom rättsvetenskap senare i livet. I övrigt gillar jag historia, kultur, naturen och att pröva nya recept i köket.

Vad har du för yrke?

Butiksmedarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

John Locke

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borelig regeringen med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hugo Leo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Hugo Leo: Extra viktig För att Sverige ska klara att bli världens första koldioxid neutrala välfärdsland, behövs alla form av koldioxidfria energi. Där kärnkraften spelar en stor roll

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Hugo Leo: Du ska inte behöva betala skatt för att du äger din bostad

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Hugo Leo: Extra viktig Säkerhetsläget i världen och så även Europa har försämrats under en lång tid. Med Rysslands krig i Georgien och Ukraina måste Sverige tillsammans med Finland gå in i NATO, för att visa att vi står med den övriga fria världen i Europa och Nordamerika.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Hugo Leo: Gruvnäringen har varit viktigt, är viktigt och ska fortsätta att vara en viktigt del av Sveriges ekonomi.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hugo Leos val:

  • Lag och ordning