Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kornelius Persson (fotograf Kimia Javanshir och Julia Crona)

Kornelius Persson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett unikt perspektiv i och med att jag är betydligt yngre än alla andra nuvarande ledamöter. Man måste ha markkontakt som politiker, och det upplever jag saknas hos många riksdagspolitiker. Om jag blir inröstad i riksdagen kommer jag se till att göra mitt yttersta att representera folket i min valkrets, och inte sitta mer än en mandatperiod. Politik är inte ett jobb.

Presentera dig själv

Jag heter Kornelius Persson och bor lite utanför Nittorp i en by vid namn Hornhult. Jag är 18 år gammal och har precis avlagt studentexamen på det samhällsvetenskapliga programmet på Bäckängsgymnasiet i Borås. När jag inte pluggar eller går i skolan uppskattar jag att dricka öl med mina polare, lyssna på musik eller titta på The Lord Of The Rings.

Vad har du för yrke?

Student, men arbetar extra inom äldreomsorgen!

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Min mamma, Johanna Persson.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst av allt en Liberal enpartiregering med egen majoritet, men realistiskt vill jag se en borgerlig regering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kornelius Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Jag tycker att man ska införa ett vinsttak istället för att förbjuda vinster. Problemet i svensk skola är inte friskolor, utan problemet är dåliga skolor oavsett om de är friskolor eller kommunala.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: För att klara övergången från fossila bränslen till fossilfri energiproduktionen är kärnkraften helt grundläggande. Svenska folket måste kunna köpa el för ett rimligt pris.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Jag gillar inte polisstater.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Sverige har en av Europas allra högsta arbetslöshet. RUT-avdraget möjliggör för människor som står långt bort från arbetsmarknaden att komma in på den med ett enkelt förstajobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Som rikt land i en sargad värld är det vår plikt att hjälpa till att bygga upp vår omvärld. Dock måste man följa upp biståndet så pengarna verkligen går dit pengarna ska.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Jag gillar inte skatteslöseri.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Många har inte andra val än att köra bil, och att straffa dessa människor med enorma bränsleskatter är inte rättvist. Skatten på bensin och diesel måste sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Sverige har redan världens fjärde högsta skattetryck, och att också beskatta fastigheter blir därför överflödigt. Vi politiker behöver bli bättre på att prioritera resurserna istället för att suga ut mer resurser från folket.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Kultur är fantastiskt, men det är inte det offentligas kärnverksamhet. Pengarna som läggs på kultur gör större nytta i välfärden eller genom skattesänkningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Enskilda kommuner ska inte kunna hindra en omställning som måste genomföras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Tiggeri är ett symptom på flera saker. Fattigdom och människohandel är exempel på några av problemen, men inget av det löses genom ett förbud. Varken fattigdomen eller människohandeln försvinner genom att man gör det förbjudet att be sina medmänniskor om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Det här är en viktigt fråga för de människor som känner sig som varken kvinna eller man. Staten ska inte tvinga in människor i fack de inte är bekväma i, och därför behöver ett tredje juridiskt kön införas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Besluten om föräldrars föräldraledighet ska tas vid föräldrarnas middagsbord och inte i Sveriges riksdag. Alla familjer är olika, och alla familjer vet bäst själva om hur de ska lägga upp familjeledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Att vården digitaliseras är bra, och att man nu kan få medicinsk hjälp utan att behöva lämna sängen är kanon. Dock måste vi politiker se till att denna typ av vård håller måttet, och att de privata vårdföretagen erbjuder den vård som den får betalt för.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Även om Sveriges invandring ska vara fortsatt låg kan människor inte rota sig här om de inte får klara besked från start. Antingen så får man stanna här, eller så får man inte det. Det ska inte vara något mellanting, för det tjänar ingen på.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Ja. Mitt parti har tyckt det här i evigheter, och när ett land i vårt närområde blir invaderat måste vi säkra Sveriges egna säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Det måste löna sig att arbeta utan att människor går på knäna ekonomiskt vid arbetslöshet, och därför är A-kassenivån bra som den var innan pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Ja! Staten ska inte lägga sig i hur människor vill bo på sin egen mark.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Sverige har världens fjärde högsta skattetryck. Försvaret kan rustas upp genom att vi prioriterar skattemedlen bättre. Folket behöver inte beskattas mer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Public service bör bantas, men grunduppdraget är på det stora hela bra. Det är bra att folket kan mötas av så ovinklad information det bara går. Dessutom är det ännu viktigare i händelse av kris eller krig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Länder som Norge har redan utlyst ett förbud från 2025. Sverige måste göra sin del för den gröna omställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Höga förväntningar är bra för elever, och tidiga betyg avdramatiserar betyghetsen som infaller hos prepubertala ungdomarna när de får sina första betyg i sexan. Dessutom finns det flera exempel ute i världen med skolor i toppklass som just arbetar med tidiga betyg för att identifiera eventuella inlärningssvårigheter tidigt så man åtgärdar dem innan det påverkar barnets skolgång allt för mycket.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Kommuner måste kunna försörja sig själva. Dock ska kommuner som tar andra kommuners ansvar i frågor som exempelvis rör flyktingmottagandet självklart få ersättning från kommuner som inte tar sitt ansvar i frågan.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Att köpa någon annans kropp är ett smutsigt brott som måste bestraffas, men att ge fängelsestraff till torskar samtidigt som fängelserna är överfulla är inte rätt väg att gå.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Sveriges bostadsmarknad saknar två saker. Det första är bostäder, och det andra en marknad. För att öka incitamenten för företag att bygga hyresrätter behöver marknaden avregleras. Länder som Norge och Tyskland har redan avreglerat och i deras storstäder är det långt ifrån samma bostadskris som det är i Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Höghastighetstågen är enorma investeringar som våra barn och barnbarn kommer få betala för. Investeringen kostar helt enkelt för mycket kontra vad man får ut av den.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Det ska inte spela någon roll vilken region man bor i, utan det viktiga är att vården håller högsta kvalité i hela landet. Det gör den inte just pågrund av regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Det här är en fråga för den svenska modellen att hantera, men personligen tycker jag att följande: när karensdagen infördes sjönk sjukskrivningsgraden. Självklart måste man kunna vara sjuk utan att riskera sin ekonomi, men samtidigt måste det löna sig att faktiskt gå till arbetet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Återigen en fråga för den svenska modellen att hantera. Det är dock alldeles för svårt att säga upp anställda idag, och det missgynnar framförallt unga och andra grupper som har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden. Därför måste det bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda som inte längre uppfyller arbetsgivarens krav.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kornelius Persson: Svensk välfärd och ekonomi går hand i hand. Gruvnäringen är viktig för Sveriges ekonomi och måste värnas, samtidigt som man inte bryter mot internationella konventioner om urfolks rättigheter och miljölagar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kornelius Persson: Sveriges integration fungerar väldigt dåligt, och att ta emot fler asylsökande i nuläget är att ta sig vatten över huvudet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kornelius Persson: Jag gillar inte polisstater, helt enkelt. Min integritet är ytterst privat, och staten ska inte begränsa den bara för att de har en misstanke om att jag begår brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kornelius Persson: Skatten är redan för hög idag. Rika ska förstås betala högre skatt än låginkomsttagare, men nivån idag är för hög.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kornelius Perssons val:

 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning