Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonathan Jansson (fotograf null)

Jonathan Jansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har varit både här och där politiskt. Från vänster till höger och allt däremellan. Till sist kände jag mig trygg i Moderaterna. Man ska rösta på mig för jag vill ta det bästa från alla partierna och göra till verklighet. Jag kompromissar och väger samman. Man ska även rösta på mig som moderat om man är trött på det socialdemokratiska stöket i Sverige. Nu får vi ordning på Sverige!

Presentera dig själv

Jag är en ung driven kille från ett mindre samhälle i Jönköpings län. Jag vet vad det innebär att leva på landsbygden och jag vet hur det är att tillhöra den generation som har svårt med den psykiska hälsan och att komma in på arbetsmarknaden. Jag har sysslat med politik i två år men bestämde mer redan i fyran att hålla på med politik. Vill ha förändring får man vara politiken!

Vad har du för yrke?

Säljare och föreläsare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill och John F Kennedy

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag är inte främmande för att samarbeta med ALLA partierna så länge det är i enighet med mina grundläggande principer som den individuella friheten och arbetarnas rätt till sitt kapital. Jag kan se många lösningar och konstellationer. M+S, Allians eller M+Kd+L+SD. Däremot är det sistnämnda att föredra då vi håller med varandra i många frågor såsom lag och ordning, ekonomi och integration.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jonathan Jansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Viktigt är att man ska stoppa vinstutdelning för de friskolorna som missköter sig. Å andra sidan står jag/vi alltid bakom den fria konkurrensen och den privata marknadens rätt att gå i vinst. Glöm ej att kommunala skolor också strävar efter vinst - dock under andra termer såsom överskott.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Extra viktig Höga elpriser och klimatkris. Lösningen är en utbyggd kärnkraft av den nyaste sorten. Att stänga ner kärnkraftens reaktorer är trångsynt och drastiskt. Det resulterar i större problem än vad vi stor i redan idag. Jag är för kärnkraft för framtida generationer och för arbetarna som inte har råd att betala dyra elräkningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Extra viktig Kriminella gäng ska inte ha ens en uns av marknaden vad gäller vapen eller narkotika. Kriminella ur sådana kluster lever och rör sig mitt i bland oss, men vi kommer inte åt dem. För att ge polisväsendet möjlighet att knäcka gängens främsta inkomstkälla är visitationszoner inte lösningen men ett effektivt hjälpmedel på vägen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Nej. Utöka taket för RUT-avdraget och bredda avdraget till nya tjänster. RUT-avdraget är en viktig byggsten i arbetet mot segregation och arbetslöshet. Även ett ”enkelt” arbete är ett arbete och vi kommer alltid respektera de som arbetar och gör sitt för samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Idén om att Sverige ska vara en humanitär stormakt låter fin men är irrationell. Sverige är inte bara ett vackert land med mycket potential, Sverige har också problem. Däremot ska Sverige inte bara fokusera på sin egen spegel utan också finnas för andra. Vi ett framstående land och ska finnas för andra. Vi kan minska det internationella biståndet, inte avskaffa det eller höja det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Sveriges monarki gör faktiskt en skillnad. Monarkin är inte bara symboliskt internationellt. Monarkin förenar medborgarna med högtider och bra relationer till kungahuset. Regenten i kungahuset är också statschef. Skulle vi avskaffa monarkin måste vi omarbeta demokratin, och många svenskar vill inte ha en president som i exempelvis USA. Ska vi ha monarki ska vi ha monarki på riktigt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Extra viktig För befolkningens, och i synnerhet arbetarnas, skull ska priset på bränsle sänkas. Det är ohållbart för den statliga och för den privata ekonomin att bilen och dess bränsle ska vara den största utgiften för hemmen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Skatter, skatter, skatter. Den vänsterliberalt stötta regeringen men Socialdemokraterna i spetsen får inte nog av skatter. Mindre skatter åt folket, mer frihet. Man ska inte behöva betala mer skatt för att man har ett tak över huvudet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Extra viktig Kultur i offentlig sektor blir ofta dyrare än vad det behövs. Detta för att den offentliga sektorn vill att allt ska finnas, även det folk inte tar del av. Därför går kultur ofta back. Privat kultur däremot ser till vad folket faktiskt vill ha - och ger det.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Anledningen till att kommuner säger nej till vindkraft är ofta att lämpligheten begränsas av ekologin. Djur och växter som inte får störas. Även medborgare säger nej till att vara grannen till verken. Vi måste respektera att kommunerna är specialister på att utreda sådant och vi måste respektera deras beslut. Istället ska vi satsa på mer effektiv kärnkraft!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Att ge pengar till tiggare kan vara en tillsynes god handling. Och man kan känna sig tvungen att utföra handlingen. Men faktum är att den pengen du ger gör mer nytta hos en välgörenhetsorganisation. Att förbjuda tiggeri är inte att skada människor. Det är att hjälpa ännu fler.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Att identifiera sig som något annat än man och kvinna tycker jag är fint och starkt. Många lider idag av att inte känna sig trygga med sin sexualitet. Däremot är juridiskt kön viktigt i frågan om sjukvård, folkräkning och polisiärt arbete. Att det står man eller kvinna i sina juridiska handlingar hejdar ingen från att kalla sig något annat i sitt privata liv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Vissa boenden har svår ekonomi. Kanske tjänar mannen mer, kanske kvinnan tjänar mer. Det ska vara upp till var och en att bestämma vad som passar sin familj bäst. Detta är något partner ska komma överens om redan innan man bildar familj och inte något staten ska kontrollera.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Å ena sidan vill vänstern inte ha privata aktörer, å andra sidan vill man inte bidra med statens pengar för att göra sjukvården bättre. Privata nätläkare har gjort en står skillnad för Sveriges invånare inte minst under pandemin när många inte vågar gå ut. Fortsätt ge dem stöd!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Man måste se till situationen. Permanenta uppehållstillstånd är inte hållbara. Särskilt inte när regler (inte vara lagar utan också normativa regler som att arbeta) inte följs eller när migranten i en framtid faktiskt kan återvända till sitt hemland.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Extra viktig Sverige skulle aldrig kunna stå sig självt under en attack från öst. Vi behöver hjälp och vi kan hjälpa andra i en militär allians. Vi har aldrig varit neutrala eller alliansfria. Vi har producerat och exporterat vapen. Vi har haft militär utomlands. Vi har haft statsministrar som skyltat tydligt i utrikespolitik (Palme är det tydligaste exemplet). Låt falsk retorik upphöra, gå med i NATO!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Arbete ska löna sig, inte lathet! Att låta fler oprövat leva på A-kassa är inte bra för nationalekonomin och det visar tydligt att vi inte har rätt syn på att arbeta. Sluta dalta! Alla som kan ska göra sin plikt och arbeta!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Skatter har också sina ljusa sidor. Som när de går till något bra och inte blir missköta. I ett moderat land kommer inte en enda skattekrona slösas bort. Och försvaret är viktigt och aktuellt. Ett bra förslag helt enkelt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: En journalistik som public service har tjänat sitt syfte. Det är till skillnad från privata aktörer i beroende till staten. Dessutom är en stor del av journalisterna vänsterinriktade enligt undersökningar vilket gör de mindre trovärdiga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Såvida staten inte har råd att placera en elbil i varje svenskt hem, vilken den inte har, ska den inte hindra den fria marknaden. Nya bensin och dieselbilar är också mer miljövänliga än tidigare. Hindra inte den utvecklingen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Betyg visar mycket och är tydliga. Såväl för lärare som föräldrar som har rätt att veta vad ens barn behöver extra hjälp med.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Det är upp till varje kommun att sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Detta ska inte ändras. Om möjligt ska istället stat och region hjälpa kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Ingen människa ska behöva sälja sin kropp. Och ingen människa har rätt att köpa någon annans kropp. Den principen kommer jag aldrig kompromissa bort. Fängelse ska gälla för alla som köper sex osv.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Hyresvärden ska sätta sina hyror för att underlätta fler att skaffa bostad. Stat kan ej kontrollera detta. Det leder bara till negativa utfall.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Att kunna resa i landet är viktigt. Ännu bättre är det att det är miljövänligt. Höghastighetståg är bra, viktigt är bara att det sker ekonomiskt stabilt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Det ska vara rättvis vård vart du än bor. Sjukhus ska kunna samarbeta för patientens säkerhet. Det ska inte spela någon roll vart du bor så ska det vara lika. Därmed statliga sjukhus!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Först in, sist ut missgynnar unga som vill in på arbetsmarknaden. Därav ska arbetsgivaren bestämma att den som gör bäst jobb ska få stanna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Jansson: Gruvor är en bra ekonomisk naturtillgång för Sverige som vi kan bruka på ett bra stabilt sätt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Jansson: Sverige har problematik som måste tas itu med innan man kan erbjuda flyktingar den hjälp de behöver. Sverige har gjort stora uppoffringar under flera år. Nu är det dags för andra länder att ta efter medan vi gör Sverige så bra som möjligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Jansson: Alla medel är goda för att komma åt den stigande brottsligheten. Så länge man har rent mjöl i påsen behöver man inte oroa sig.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Jansson: Det ska inte vara negativt att tjäna bra med pengar. Och man ska inte straffas för att man jobbar hårt. Folk som inte arbetar ska inte leva på folk som faktiskt anstränger sig. Flera fundamentala principer för frihet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Jansson: Skogen är viktig för klimatet. Skogen är också viktig för Sveriges ekonomi. Skogsägarna sköter skogarna bra. Staten behöver inte blanda sig i.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonathan Janssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården

Så svarar Jonathan Jansson: Dessa är de mest aktuella och krisande områdena i Sverige och de måste skötas stabilt. Mer kärnkraft, mindre gängkriminalitet och kortare köer till sjukvård och psykiatri.