Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonathan Lindkvist (fotograf null)

Jonathan Lindkvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag engagerade mig i partipolitiken för jag tyckte att utvecklingen i Sverige gick åt fel håll. Klimat och miljöpolitiken håller inte måttet, rättsstatens legitimitet urholkas samtidigt som Sverige lider av konsekvenserna från åratal av felslut i energi och infrastrukturpolitiken. Som en av Centerpartiets yngsta kandidater lovar jag att motverka denna utveckling om jag får ditt förtroende.

Presentera dig själv

Mitt namn är Jonathan Lindkvist och jag är en driven och samhällsintresserad ungdom som snart rycker in i lumpen. Jag tog nyligen examen från naturvetenskapsprogrammet på VRG Odenplan och när jag inte studerar eller arbetar umgås jag gärna med mina vänner eller läser en riktigt bra bok.

Vad har du för yrke?

Student

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

John F. Kennedy

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst se ett samarbete i mitten av svensk politik då jag tror att ett sådant samarbete skulle förena den stabilitet som behövs tillsammans med den rätta politiken.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonathan Lindkvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Den svenska skolan behöver reformeras. Ett bra första steg är att mer resurser behålls i skolan där oseriösa aktörer ska inte få kunna ta ut vinst på elevers bekostnad.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Extra viktig Svensk elproduktion har drabbats hårt av den pågående nedmonteringen av kärnkraften. Fossilfri baskraft har bytts ut mot icke-planerbar fossilfri kraft vilket är helt fel prioritering. Sverige kommer behöva all fossilfri el som går att producera och därför bör vi fokusera på att bygga ut både kärnkraften och vindkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Svensk polis kommer inte att kunna bygga förtroende genom att godtyckligt kränka människors integritet i brottsutsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Principiellt är jag emot subventioner för mer bemedlade. Däremot har RUT-avdraget varit en viktig reform som har motverkat svart arbete inom RUT-sektorerna och är därför värd att behålla.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Sverige ska inte skära ned på biståndet när det pågår en global demokratisk regression samt klimatkris. Däremot behöver mer arbete göras för att garantera att biståndet inte förskringras av korrupta makthavare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Den nuvarande statschefen fullföljer sitt uppdrag och redovisar tydligt vad apanaget används till.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: I en pågående klimatkris är det inte rätt åtgärd att sänka kostnaderna för utsläppen. Däremot kan inte individer och familjer som inte har något annat val än bilen fortsätta pressas av de höga priserna. Därför måste kollektivtrafiken kraftigt byggas ut i kombination med en sänkning av inkomstskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Staten ska inte försöka driva in nya skatter utan borde fokusera på att minimera dess utgifter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Kulturen ska vara tillgänglig för alla men dess innehåll bör inte styras av staten. Därför behöver en större del av kulturen finansieras privat.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Extra viktig Kommuner i Sverige ska inte tillåtas att använda det kommunala vetot för att undkomma deras ansvar i klimatomställningen. Samtidigt måste man beakta medborgarnas tankar gällande placeringen av vindkraftverken.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Människor som befinner sig i ekonomisk misär ska inte få sin situation förvärrad. Polisen ska fokusera sina resurser på att gripa dem som exploaterar dem mest utsatta, inte gripa dem mest utsatta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Sverige är ett öppet och accepterande land och detta bör reflekteras i en ny lag om könstillhörighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Föräldrar vet bäst hur deras ledighet ska fördelas, inte staten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. De privata nätläkarna utgör ett viktigt komplement till den ordinarie sjukvårdsverksamheten där de avlastar många besök som annars hade gått till en vårdcentral. Däremot ska det vara skälig ersättning för nätbesöken.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Permanenta uppehållstillstånd skapar den trygghet som krävs för att en individ ska kunna integreras i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Ett medlemskap i NATO medför en förbättrad säkerhet för Sverige men även för våra nordiska och baltiska grannar. Tillsammans står vi starka och tillsammans försvarar vi vår frihet och vår demokrati.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Trösklarna får inte höjas för att få fler individer i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Det ska vara möjligt att bo, bygga och verka i hela Sverige och därför bör det generella strandskyddet avskaffas över en längre tid. Det ska istället ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden samtidigt som vi ska fortsätta skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Försvaret av Sverige är en av statens kärnuppgifter samtidigt som skattetrycket måste ner. Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket, det är dags att omprioritera statens utgifter och stoppa slöseriet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. En oberoende public service spelar en väsentlig roll i dagens medielandskap med dess samhällsjournalistik, nyhetsrapportering och program på minoritetsspråken.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Om Sverige vill göra sin del i den gröna omställningen behöver vi agera resolut för att ge den fria marknaden de rätta incitamenten att anpassa sig.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Det behövs högre förväntningar och krav i den svenska skolan samtidigt som det skulle göra det enklare att följa och kartlägga kunskapsutvecklingen hos varje elev.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Dagens system är inte hållbart där kommuner med överskott finansierar andra kommuners slöseri på exempelvis kommunala alpackor. Staten ska garantera grundläggande service över hela Sverige, detta görs inte genom ett systematiskt slöseri på resurserna. Skatteutjämningssystemet måste reformeras med tydligare krav på hur omfördelade resurser får användas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Samhället måste tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. För att både skapa mer rörlighet och öka utbudet på bostadsmarknaden behövs det en fri hyressättning på hyresrätter. Detta skulle både påskynda byggandet av nya hyresrätter samt ge fler individer chansen att få en första bostad. Som ung bör man inte begränsas av huruvida man har stått flera år i en bostadskö eller har föräldrar som kan betala kontantinsatsen för en bostadsrätt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Det kommer att krävas nya investeringar i framtida infrastruktur för att klara klimatomställningen. Samtidigt bör mer satsningar riktas mot att modernisera och förbättra befintlig järnväg samt bygga nya ordinarie stambanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Däremot är det tydligt att många av dagens regioner inte har de resurser eller kompetenser för att erbjuda den specialistvård som efterfrågas. En potentiell lösning skulle kunna vara införandet av storregioner, vilket var ett tidigare förslag som övergavs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Nej. Det är fullt rimligt att det finns en mindre självrisk i sjukförsäkringen. Utan karensdagen skulle sjukskrivningarna öka vilket skulle medföra ytterligare en onödig kostnad för skattebetalaren.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningsreglerna utökas samtidigt som det införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd vilket gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv. En flexiblare arbetsmarknad gynnar oss alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonathan Lindkvist: Ja. Den svenska gruvnäringen kan utgöra ett viktigt bidrag i klimatomställningen. Detta görs genom en reform av tillståndsprövningen så att den blir mer effektiv och förutsägbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Lindkvist: Vi har alla ett ansvar att ta emot dem som flyr från krig eller politiskt förtryck. Sverige har förmågan att ta emot fler vilket vi också bör göra.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Lindkvist: Att använda hemlig avlyssning och andra åtgärder mot individer utan brottsmisstanke skulle utgöra ett enormt ingrepp i individens personliga integritet. Polisen ska få de verktyg som krävs för att bekämpa brottsligheten men det är viktigt att en brottsmisstanke föreligger användningen av dessa verktyg.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonathan Lindkvist: Skattetrycket måste minska över alla inkomstgrupper i Sverige, men framför allt för låg- och medelinkomsttagare. Hårt arbete ska alltid löna sig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonathan Lindkvists val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat