Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Jonäng (fotograf null)

Johanna Jonäng

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige behöver en politik som gör det tryckt på gatorna genom att höja straffen, öka resurserna resurserna till polisen och framförallt jobba förebyggande. En politik där man gör det billigare att vara klimatsmart och inte bara dyrare att inte vara. En politik som står upp för jämställdhet och allas lika värde. En sån politik står jag för.

Vad har du för yrke?

Studerande och extrajobb på Ica

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror på den breda mitten och ser gärna ett brett samarbeta med dem flesta partierna utom höger och vänster kanten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johanna Jonäng

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Johanna Jonäng: Satsa hellre på förnyelsebar energi

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

OBS
Johanna Jonäng har hoppat över denna fråga

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

OBS
Johanna Jonäng har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

OBS
Johanna Jonäng har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

OBS
Johanna Jonäng har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Jonängs val:

  • Lag och ordning