Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hanna Lindqvist (fotograf null)

Hanna Lindqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att jag kommer göra ett gott jobb i att representera mitt parti, dessutom tror jag att det krävs att många fler unga ska våga engagera sig politiskt och jag är stolt över att vara en av dem som gör det. Jag tror att jag har framförallt större förmåga än de flesta att representera unga i samhället.

Presentera dig själv

Jag heter Hanna Lindqvist och är 18 år, jag har varit politiskt engagerad sedan jag var 13 år och planerar att vara det så länge jag orkar. Detta eftersom att jag tror att det är det bästa sättet att garantera en bra framtid inte bara för mig och mina vänner utan även för våra nästkommande generation. Jag brinner för inkludering av samtliga samhällsklasser inom politiken.

Vad har du för yrke?

Studerar Samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke och Lorentz Tovatt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mitt drömstyre, inom rimliga gränser (såklart kan man alltid hoppas på att MP får 100%) på riks nivå är en regering med S, MP med aktivt stöd av C jag hade även kunnat se C som en regeringspartner

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hanna Lindqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Jag anser att det är orimligt att ägare till friskolor ska kunna göra sig rika på att ta ut skattepengar som egentligen är avsedda bara för eleverna och deras utbildning. Dessutom leder ett vinstutag ofta till att friskolor vill maximera sin vinst och därmed bedriver en verksamhet som lockar till sig enklare och därmed billigare elever, detta leder till segregation.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Jag anser att det finns betydligt mycket klimat och kostnadseffektivare energikällor som är värda att satsa på. Om vi vill ha bra, effektiv och billig kärnkraft kommer det att bli väldigt dyrt för staten och då kommer du som privatperson betala elräkningen med skattesedeln istället. Idag vill marknaden satsa på de förnybara källorna, låt marknaden göra det!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Extra viktig Jag ser detta som ett i grunden rasistiskt förslag då det sänder en signal att människor som bor i ett visst område eller ser ut på ett visst sätt skulle vara mer benägna att vara kriminella. De unga som växer upp i dessa områden behöver inte att poliser ska kunna gå fram och omotiverat visitera dem, det kommer att sänka deras förtroende för samhället, istället krävs social insatser som förebygger

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Extra viktig Sveriges biståndsarbete är ett av de viktigaste medlens vi har för att kunna påverka andra delar av världen i en positiv, klimatsmart och demokratisk riktning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Det ska vara dyrt att släppa ut. Sedan förstår jag såklart att det kan vara dyrt för vissa individer men när man hör en så generell skattesänkning på något som är så klimatnegativt kommer det även bli billigare att köra bil för de som kör i innerstan. Vi måste istället göra det billigare för de som behöver bil på andra sätt. Men en generell skattesänkning är inte rätt väg

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Vi har sett nu under pandemin hur utsatt kultursektorn har varit och jag anser därmed att det är rimligt med statliga stöd till kultursektorn även efter pandemi tider då kultur har en påvisad positiv effekt på människan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Extra viktig Idag kan kommuner stoppa utbyggnad av vindkraft med motiveringen att det är ”lite fult” trots att den vindkraften hade kunnat bidra till mycket grön och billig energi. Det är därmed helt orimligt att kommunen kan ha ett veto när vi befinner oss i en klimatkris är det inte rimligt att kommuner kan stoppa grön el för att vissa råkar tycka att vindkraft är fult

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Extra viktig Otroligt få som tigger har ett val. Vi måste lägga resurser på att få fler i arbete istället för att försöka mota bort tiggare från våra gator. Det är ett icke problem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: I Sverige ska alla kunna känna sig representerade av sina egna id handlingar. Ett tredje juridiskt kön påverkar inte dem som är emot det negativt överhuvud taget men kan göra stor skillnad för den som inte känner sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Jag anser att vi bör ha en tre delad föräldraledighet där 1/3 är till den ena föräldern, 1/3 till den andra och den sista 1/3 kan användas som de själva önskar alternativt ges bort till en tredje part som har stor del i barnets uppväxt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd kommer att förbättra integrationen då människor är mer benägna att integreras i ett samhälle de vet att de får stanna i. Dock är det fler insatser som krävs för att förbättra integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: NATO är en kärnvapen allians, Sverige bör istället vara en tydlig röst för nedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: A-kassan har inte höjts på länge trots att det har blivit dyrare att leva och verka i samhället. Har väldigt svårt att se att människor som går på bidrag vill göra det, det lönar sig inte att gå på bidrag och det ska det inte göra, men det ska däremot gå att överleva på bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Fokus när det gäller Sveriges försvar bör dock vara det civila försvaret, det är det försvaret som måste förstärkas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Public service är otroligt viktigt för en fungerande demokrati och bör absolut inte inskränkas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Det finns absolut ingen forskning som stöttar tesen att det skulle vara gynnsamt för elever att få betyg tidigt, till och med tvärt om.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Detta skulle göra det dyrare för vanliga människor att kunna bo i bra och dugliga lägenheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Lindqvist: Vi behöver höghastighetstågen för att få människor att välja tåg framför flyg. Det ska va enkelt att göra rätt och vi måste ge människor förutsättningar att göra rätt

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Lindqvist: Extra viktig Vi har förutsättningarna att hjälpa dem som har det värre än oss, då bör vi göra det. Sverige ska också verka för att fler länder ska vara mer öppna.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Lindqvist: Om man beskattade de 542 rikaste svenskarna med 1% så skulle pengarna räcka till att ge alla som fyller 18 300 000kr. Varje år. Och de 542 personerna skulle inte märka något.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hanna Lindqvists val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning