Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henning Rinne

Vad har du för yrke?

Jag går tredje året på naturprogrammet på gymnasiet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henning Rinne

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Henning Rinne: Nya reaktorer får inte ses som den enda lösningen, vi kommer även att behöva jobba med förnybara energikällor

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

OBS
Henning Rinne har hoppat över denna fråga

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Henning Rinne: Att sänka skatten på bensin och diesel skulle sicka en konstig signal. Det är bättre att ge riktade stöd till personer och företag som påverkas mest där alternativ till bil saknas.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Henning Rinne: Extra viktig Ett svenskt NATO-medlemskap handlar inte bara om vår egen säkerhet. NATO handlar om solidaritet och att jobba tillsammans för säkerhet. Sverige kan nu bidra till Östersjöområdets säkerhet på ett helt nytt sätt, inte minst gällande Baltikums försvar

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Henning Rinne: Det finns många andra reformer i skolan som är mycket viktigare än att införa tidigare betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Henning Rinne: Frågan är olkar och konstigt ställd. Handlar den om miljökraven ska sänkas är svaret nej, tvärt om. Företag som vill öppna gruvor måste ta stort ansvar och visa att de har en god ekonomi. Men är det tillståndsprocessen frågan handlar om, kan den förkortas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Henning Rinne: Skatten på arbete ska sänkas för alla, även för de med högst inkomster. Sverige har mycket höga marginalskatter som kan sänkas

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Henning Rinne: Idag missar vi att skog inte bara handlar om enskilda träd. De är viktiga ekosystem som behövs, inte bara för att skydda enskilda arter utan även för att skog som inte är kalhyggen ger en stor klimatnytta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henning Rinnes val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning