Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna-Lisa Hellsing

Svar i valkompassen

:

Anna-Lisa Hellsing

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: Skall begränsas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: behövs leverans- och driftssäker el

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

OBS
Anna-Lisa Hellsing har hoppat över denna fråga

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: missbrukas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: vuxit för mycket, bör vara mer koll

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: apanaget bör kunna minskas

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: för stor del av priset är skatt

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: inte helt klar över hur det ser ut idag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: det enda sätt att stoppa som finns

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: gäller importerat gatutiggeri

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: egentligen ingen välgrundade åsikt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: det kan vc klara av om de blir smidigare

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: Skall vara längre tillfälliga i stället

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: ett populistiskt s-förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: finns säkert områden där det kan ges dispens, men inte avskaffa

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: beror helt på hur skatten konstrueras

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: håller just på med Flam- Ganmans bok

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: för tidigt i utvecklingen

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: riktlinje om någon inte begriper att de behöver plugga

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

OBS
Anna-Lisa Hellsing har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Anna-Lisa Hellsing: behövs inte

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

OBS
Anna-Lisa Hellsing har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna-Lisa Hellsings val:

  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning