Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sabina Colakovic (fotograf null)

Sabina Colakovic

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att det yttersta syftet och kärnan i det politiska uppdraget ska vara att klargöra vilka samhällsproblem som måste åtgärdas och att sedan konstruera genomförbara lösningar. Inte att bekämpa motståndare eller om att säkra egna väljares intressen och definitivt inte om att grunda politiska förslag utan fakta. Politiken måste vara bra för hela Sverige och inte minst de sämst ställda.

Presentera dig själv

Jag är en 23-årig ung kvinna som älskar matematik, att resa och att upptäcka nya matkulturer. Är utbildad civilingenjör inom tillämpad matematik och har arbetat flera år inom restaurangbranschen, kommunikation och marknadsföring och de senaste åren i olika roller inom finansbranschen. Har varit fritidspolitiker i flera år och brinner för frågor som jämställdhet och Sveriges ekonomi.

Vad har du för yrke?

Risk- och avkastningsanalytiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg och Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med starkt stöd i riksdagen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sabina Colakovic

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: För att en verksamhet ska kunna utvecklas så måste det finnas möjlighet att gå med vinst. Det utesluter inte att det måste finnas en tydlig statlig styrning och kvalitetsmätning av samtliga skolor i Sverige. Med utökad inspektion och årliga kvalitetsmätningar säkerställer man att de skolor som inte följer uppsatta villkor att riskera indraget tillstånd och därmed möjlighet för vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Kärnkraft är avgörande för svensk elförsörjning, klimatet och den gröna omställningen. För att skapa stabila och låga priser på energi är kärnkraften en viktig del.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: För att hitta fler illegala vapen bör polisen få bättre möjlighet att, under en begränsad tid och vid vissa platser, visitera personer i syfte att söka just efter vapen. Visitationszoner ska fungera ungefär som en trafikkontroll och bygga på tydliga restriktioner. Det är ingenting som polisen ska kunna besluta sig för att upprätta hur som helst.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: RUT-avdraget skapar arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har det svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det minskar även på svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för dem som i stället kan jobba vitt. RUT-avdraget är även en viktig del i att öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Vi ska ha kvar bistånd, men ett mer fokuserat bistånd, en större andel humanitärt bistånd och en tydligare kontroll och uppföljning var vi ger bistånd. Målet måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Kungahuset fyller en viktig funktion i Sveriges monarki och är goda representanter för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Extra viktig I dag läggs en alldeles för stor börda på den som är beroende av bilen i sin vardag. I många delar av landet är bilen det enda möjliga färdmedlet. Att de som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än de som bor i storstan är varken rätt eller rättvist.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Fastighetsskatten har prövats förut och drev människor ut sina hem eftersom de inte hade råd att bo kvar. Fastighetsskatten skulle göra det svårare för människor att köpa hus och många skulle behöva flytta för att de inte har råd att bo kvar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det är viktigt att underlätta för fler privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och resurser. Här är frågor kring stärkt upphovsrätt, förtagande och skatter, centrala. Det offentliga stödet till kulturen ska inte minska, men att underlätta för de privata aktörerna leder till att kulturen sammantaget får mer pengar än i dag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det kommunala självstyret ska finnas kvar och det är en självklarhet att låta kommuninvånarna själva få bestämma över etablering av vindkraft i deras kommun. Kommunerna ska ha ett stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Det är viktigt med lokal acceptans och en möjlighet för människor att påverka sin närmiljö.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Polisen gör bedömningen att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer och de förekommer multiexploatering där utsatta, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution. Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet. Tiggeri låser in människor i fattigdom och medför att människor utnyttjas och far illa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Varje person har rätt att själv identifiera sig men vi måste ta andra aspekter i beaktning. Där är till exempel forskning och statistik sådana. Vilka undersökningar du kallas till från vården är ofta kopplat till kroppens biologiska kön och för att då någon juridiskt har ett annat kön kan det leda till konsekvenser som kan bli livsfarliga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det är föräldrarna, inte politiker, som bäst kan avgöra hur föräldraledigheten ska användas. Familjer ska ge goda ekonomiska och sociala förutsättningar, men det är varje enskild familj själva, utifrån sina egna förutsättningar som bestämmer hur de väljer att lägga upp sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Möjligheten till god digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla en god standard i hälso- och sjukvården och att öka tillgängligheten till vård. Dagens ersättningssystem för nätläkare är ohållbar och dagens ersättningssystem bör ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara fortsatt en huvudregel. För permanent uppehållstillstånd ska det krävas bland annat kunskaper i det svenska språket och egen försörjning. Skydd ska ges till asylsökande under tiden säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Alliansfriheten i Sverige gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Ett starkt försvar och samarbeten med andra länder är viktigt, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: A-kassan ska vara skäligt för att klara kortare perioder av arbetslöshet, inte en a-kassa som leder till högre arbetslöshet över tid. Det måste löna sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet och istället på kommunal nivå utfärda ett lokalt strandskydd. Det måste bli enklare för möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära lägen, framförallt i glesbefolkade delars av landet. Samtidigt måste vi bevara allmänhetens intresse av tillgång till vattenområden och garantera fri passage.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det svenska skattetrycket är redan högt, och ständigt höjda skatter är inte lösningen. Försvarsanslagen måste öka men vi måste också prioritera. Det svenska försvaret måste kunna finansieras på annat sätt en att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det är viktigt att värna Public Services kärnuppdrag. Men finansieringen behöver effektiviseras och granskningen förbättras för att säkerställa opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Vi är inne i ett teknikskifte. Att förbjuda bensin- och dieselbilar riskerar att ge negativa följder för marknaden. Utfasningen av nya fossila bilar bör ske gemensamt i EU. Ett förbud innebär att bilen blir en klassfråga, istället bör teknikutvecklingen driva elektrifieringen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Betyg i tidig ålder hade resulterat i att resurser kan sättas in tidigare för barn i behöv av särskilt stöd samt gett föräldrarna en bättre bild kring sina barns utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Idag sker en omfattande utjämning mellan kommunerna. Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Extra viktig Det är orimligt att ett så pass allvarligt brott har kunnat straffas med endast böter. Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt situation är ett allvarligt brott som ska ge fängelse. Böter bör därför tas bort ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det nuvarande hyressättningssystemet bör förändras för att möjliggöra mer rättvisa hyror. Med fri hyressättning i nyproduktion stimuleras ökat byggande av hyresrätter, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att sådana förändringar genomföret på ett sätt som gör att det inte får orimliga konsekvenser för de som idag bor i hyresrätt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Höghastighetståg är grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanlagd miljönytta. Sveriges järnvägar är underfinansierade och eftersatta och vi bör istället prioritera att rusta och bygga till den infrastruktur vi redan har samt utbyggnad av nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras och det behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning. Sjukvården måste vara jämlik och tillgänglig, oavsett var i landet du bor, men lösningen är inte att förstatliga sjukvården. Medborgare bör även ges laglig rätt att söka både öppen och sluten specialistvård var som helst i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Det är viktigt att det finns en god trygghet för den som blir sjuk och inte kan arbeta. Det fyller en funktion som självrisk och för att motverka onödigt många sjukskrivningar är det viktigt med vissa trösklar in i systemen, och här fyller karensdagen en viktig funktion.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Alla ska a goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Kompetensen ska väga tyngre än idag när en arbetsgivare ställs inför en situation där den behöver säga upp personal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sabina Colakovic: Den svenska gruvnäringen är viktig och skapar arbeten, skatteintäkter, och är avgörande för den gröna omställningen. Tillståndsprocessen måste bli mycket effektivare och mer rättssäker, men samtidigt behövs det tydligare krav på miljö och hänsyn till lokalbefolkningen på den som vill öppna en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sabina Colakovic: Extra viktig Sverige har historiskt tagit emot oproportionerligt fler asylsökande jämfört med våra grannländer. Asylmottagandes behöver anpassas till landets integrationsförmåga och måste ned på nordiska nivåer för att på sikt kunna lösa vår integrationsskuld.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sabina Colakovic: Extra viktig Polisen ska få mer resurser och rättsliga verktyg för att använda hemlig avlyssning, dataavläsning och kameraövervakning mot aktiva gängmedlemmar för att förhindra brott. Det är dock viktigt att avlyssning inte träffar vanliga människor, utan fokuseras till gängkriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sabina Colakovic: Det ska löna sig att arbeta. Sänkt skatt kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och en växande ekonomi. Det ökar även incitamentet att utbilda sig och jobba hårt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sabina Colakovic: Sverige har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har i generationer tagit ansvar för att bruka skogen och är också de som är bäst på att göra det. Skogsbruket är viktig del i klimatomställningen och det måste finnas möjlighet att bruka vår skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sabina Colakovics val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning